svētdiena, 2014. gada 9. novembris

Tejas con almendras (Dakstinu cepumi ar mandelém)


Sie,manuprát, ir vieni no gardákajiem cepumiem pasaulé :) Tádi netverami viegli, kraukskígi un ar neatkártojamu mandelu garsu..
Cepumiem ir dakstinu forma, tádél tos arí sauc par tejas con almendras (dakstinu cepumiem).
Man patík,ka siem cepumiem ir liela dakstina forma (ká jau dakstinam pieklájas), bet ja ir vélésanás, tad var veidot arí mazákus dakstinus. Tádá gadíjumá cepumu cepsanas laiks bús mazáks. Tas noteikti jánem vérá, jo cepumi ir pláni, un katra lieka cepsanás  minúte var izrádíties dakstinam likteníga :)

Vajadzigs:

- 90 g pédercukurs,
- 2 olu baltumi (60 g),
- 60 g milti,
- 50 g sviests,
- mandelu skaidinas vai drupinátas

Pagatavosana:

Izsijá miltus. Izsijá púdercukuru un pievieno atlaidinátu sviestu (kas ir pastávéjis istabas temperatúrá un ir gana míksts).Tad visu labi sajauc (es saputoju). Tad liek klát olu baltumus un atkal visu labi saputo.
Tálák pa druscinai liek ieksá izsijátos miltus un turpina putot lidz viendabigai masai.
Uz cepamás pláts liek cepamo papíru un uz tá ar karotes palídzíbu izliek míklu. Izliek tádu ká pikucíti,kuru tálák ar tás pasas karotes palídzíbu virziená pa apli, izrullé,tádá veidá izveidojot lielu,apalu(var arí oválu) un plánu cepumu.
Tálák cepumiem pa virsu párkaisa mandeles (neapbruninátas).
Sakarsé krásni uz 180 grádiem un cepj aptuveni 10-11 minútes, kamér cepumini paliek skaisti brúni.
Tálák,lai cepuminiem iedotu vajadzígo formu, nem palígá míklas rulli (var arí pudeli vai ko citu,kam ir cilindriska forma) un uzmanígi liek virsú pa vienam karstus, tikko no krásns iznemtus cepumus.
Vislabák izmantot virtuves cimdus(var arí virtuves dvieli),lai neapdedzinátu rokas.
Jáatceras,ka cepumi vajadzígo formu iegúst tikai karsti esot.Ja nu gadás,ka cepumi atdziest, tad atkal tos uz minútíti ieliek krásní, un pécák atkal veido dakstinu formu.

svētdiena, 2014. gada 2. novembris

Karstmaizites ar kazas sieru un oregano


Gardas un aromátiskas karstmaizítes Vidusjúras gaumé :)

Vajadzígs:

- cetrkantiga maize (man pilngraudu,bez garozas),
- tomáti (man kumato),
- apalais kazas siers (man "President"),
- oregano (sausais),
- melnás olíves,
- taulvielas maizes párziesanai (man sviests)

Pagatavosana:

Maizi sagriez 4 dalás, parziez ar sviestu.Liek virsú tomáta ripu, uz tás kazas siera ripu.Párkaisa ar oregano un uzsprauz uz tapu kocina olívi,ko iesprauz maizé.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 6 minútes.