sestdiena, 2014. gada 11. janvāris

Turku lécu zupa
Sís zupas originálrecepte nák no Turcijas un tiesi tá so virumu (par zupu to gluzi nenosaukt un arí kremzupa tá nav) gatavo Turcijá. 
So virumu jeb zupu aizsáku gatavot jau  Latvijá teju pirms gadiem divdesmit- laiká,  kad sarkanás turku lécas vél nebija ienákusas Latvijas tirgú. Toreiz lécas aizstáju ar parastajiem dzeltenajiem zirniem.

Dzeltenajiem zirniem un sarkanajám turku lécám garsa ir  patiesám loti lídzíga, tikai dzeltenos Latvijas zirnus nákas loti ilgi várít, jo sís viras ípatníba ir táda, ka lécám (zirniem) ir pilníbá jáizskíst. Tátad, ja zupu vára no zirniem, tad tos labák ir iemérkt un várít átrváres katlá,kas arí aiznems diezgan daudz laika, turklát vél járauga, lai tas viss vároties nepiedeg,jo zirni ir smagi un tie várísanás laiká koncentréjas katla dibená. Tápéc, ja vára no zirniem, ik pa laikam zupa jáapmaisa un jápielej údens (buljons). Savukárt sarkanajám (turku) lécám jau piemít ipasiba,ka tás vároties loti átri izskíst, tádél no tám sanák gardi biezeni un arí virumi.

Jásaka, ka seit, Spánijá, ilgi nevaréju atrast vienu no galvenajám sísturku lécu zupas pamatgarsvielám, lidz beidzot lielveikalá krievu produktu stendá ieraudzíju músu pasu "Adzikas" aso mérci. Lai arí turku lécu zupas originálrecepté neizmanto "Adziku", tomér sí asá tomátu pasta  péc garsas un konsistences ir diezgan lídzíga originálreceptes asajai tomátu pastai. 
Sí noteikti ir viena no manám favorítzupám (virumiem) jau daudzu,daudzu gadu garumá. Tá ir loti vienkársa un arí loti ekonomiska.

4-6 porcijám vajadzígs:

- 400 g sarkanás turku lécas,
- sípols
- kártíga sviesta pika,
- sáls,
- buljons vai buljona kubins,
- 1,5 é.k.  tomátu pastas koncentráts,
- 2 é.k. "Adzikas"asás  mérces,
- sáls,
- pipari,
- sausa, saberzta piparmétra,
- citrons

Pagatavosana:

Nem kastroli ar biezu dibenu (kur tálák várís zupu) vai parasto pannu un liek sviestu. Kad sviests izkusis, apcepj smalki sagrieztu sipolu. Cepj lídz sípols zeltains un beigás pievieno tomátu pastas koncentrátu un aso "Adziku".Visu samaisa un nonem no uguns.
Kamér cepjas sípoli, kastrolí liek nomazgátas lécas un párlej ar buljonu. Tikko uzvárás, samazina uguni, jo sarkanajám lécám piemít tendence uzmest putu mákoni. Kad lécas míkstas (tas notiek diezgan átri), pievieno sapceptos sípolus.
Visu kopá vára lídz lécas izskídusas (aptuveni 30 minútes). Beigás, ja nepieciesams, pievieno sáli, piparus péc garsas.
Pasniedz karstu, párberot ar piparmétru (vispár hierba buena, bet nezinu ká latviski so krúma métru sauc, bet garsa gluzi ká piparmétrai) un citrona skéli, no kuras iespiez pa taisno virá citrona sulu.
Klát pieéd karasu vai vienkársi baltmaizes skéli.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru