svētdiena, 2014. gada 26. janvāris

Sautéta vista ar safránu un citronu


Safráns un citrons labi iet kopá un lieliski papildina vistas sautéjumu, dodot gan garsu, gan krásu. Sádi pagatavota vista lieliski saderés ar rísiem.

Vajadzígs ( 4 porscijám):

- 4 vistas gabali,
-sáls+pipari,
~ 2 é.k. ella,
- 1 sípols,
-  1 citrons,
- kártíga skipsna safrána dríksnas,
- 250 ml dárzenu buljons,
- puse saujas sakapátas melisas

Pagatavosana:

Vistu saberz ar sáli un pipariem un karstá ellá apcepj no abám pusém, tad iznem no katlina un rezervé.
Tálák tajás pasás tauklvielás kur cepás vista apcepj sagrieztu sípolu, lídz tas caurspídígs un tad liek atpakal vistas gabalinus.
No viena citrona izspiez sulu un sajauc ar safránu ( to pirms lietosanas var paturét karstá krásní, lai labák atveras garsa) un uzkarsétu buljonu. Ja mércei grib izteikti citronígu garsu, var pievienot vél vienu citronu,ko tádá gadíjumá sagriez 4 gabalos un pievieno buljonam. 
Tálák so buljonu ar safránu un citronu pievieno vistai, katlam uzliek váku un sauté uz vidéjas uguns 25 minútes kamér vista gatava.
Pasniedz karstu ar sakapátu melisu un rísiem.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru