svētdiena, 2012. gada 29. jūlijs

Dárzenu un liellopa galas sacepums


Ik pa laikam   gatavoju arí sautéjumus, kas drízák tádi sacepumi uz pannas vien ir. Seit kaut ká negatavoju tik biezi ká agrák Latvijá visdazádákos sautéjumus, kur man bija gan cuguna, gan mála "píle". Sis táds átrais sautéjums.
 Un kas man loti patík sajá sautéjuma veidá ir gareniski sagrieztie dárzeni (sípolloku gan soreiz griezu ripinás)) ) un tas, ka dárzenus nekad nepárcepu /nepársautéju- viss sanák gatavs, krauksígs un loti, loti baudáms.

Sádi pagatavoti dárzeni ideáli sapas ar spageti vai kíniesu makaroniem, var ést arí ar rísiem vai vienus pasus. Ja ar kíniesu makaroniem vai rísu núdelém, tad pievienoju sojas mérci vai japánu "Teriyaki"  mérci.

4 personám:

- 800 g liellopa filejas,
- 1 cukini,
- 2 burkáni,
- 2 sípolloki,
- 2 zalás paprikas,
- 2 kiploka daivas,
- nedaudz pétersíli,
- ella,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Nomazgá, notíra un sagriez dárzenus.  Sagriez arí galu. Nem lielu, dzilu pannu (piem., Wok) un apcepj nelielá ellas daudzumá papriku. Kad gatava, zinem un tá apcep visus dárzenus & galu. Beigás visu sajauc kopá, pievieno sáli, piparus, ja vélas nedaudz pétersílus un gatavs!


 ¡ Buen provecho!

Marinéti baklazáni ar sampinjoniem


Aromátisks un sátígs édiens, kas ideáli derés ká uzkoda (tapa) vai pie pamatédiena.

4 personám:

- 500 g mazi baklazáni,
- 500 g sampinjonu,
- nedaudz olívellas,
- 6 kiploka daivas,
- sáls,
- pipari,
- 2 édamkarotes sasmalcinátu pétersílu,
- 75 ml sausais baltvíns,
- citrons ( sula + miza),
- páris timiána zarini

Pagatavosana:

Baklazánu griez ripás, apslaksta ar olívellu un párber ar sakapátiem kiplokiem. Pievieno sáli, piparus péc garsas, visu sajauc un liek cepamtrauká. Cep 180 grádos 35 minútes lídz baklazáni gatavi.
Tad iznem no krásns, párkaisa ar sakapátiem pétersíliem  un vismaz 1 stundu lauj nostávéties.

Sampinjonus apcepj paná nelielá ellas daudzumá pievienojot vínu, citrona sulu, rívétu citrona mizinu un timiána zarinus. Kad sampinjoni gatavi, pievieno sáli, piparus péc garsas un nonem no uguns,  un atstáj vismaz uz 2 stundám vél ievilkties garsám.


piektdiena, 2012. gada 27. jūlijs

Títara fileja citronu mércé


Títara gala ir varen diétsika, 100 grami satur tikai 105 kcal. Tápat arí títara gala ir bagáts proteína avots un satur daudz  B3 vitamínu (dzelzi).

 Sis édiens pagatavots ípasi liesi. Un, kaut arí pagatavots liesi jo liesi, édiens garso fantastiski labi!!!
Uzrakstísu gan klasisko recepti, gan savu, lieso variantu.

4 édájiem:

- 4 títara filejas
- 3 citroni,
- 1 édamkarote miltu (es lieku kukurúzas cieti),
- 1 gláze svaigs kréjums ( man bija 0 % piens),
- 1/2 gláze putnu buljons (es iztiku ar parastu údeni),
- skipsna cukura,
- sviests (es bez sviesta),
- sáls,
- pipari (man citronpipari)

Pagatavosana:

Man tepat aug citronkoks, kura augliem ir loti bieza baltá dala aiz mizas, un tiesi sáda veida citroni te der vislabák (to baltá dala aiz mizas ir míksta, maiga, salda un looooti garsíga). Un tá, divu citronu mizas sagriez strémelés. Ja izmanto veikalá pirktos citronus, tad tos loti kártígi nomazgá sodas údení.

Sagrieztás mizas liek katlá, uzliek váku un vára aptuveni 3 minútes.

Sviestá vai ellá apcepj títata fileju, pievieno sáli, piparus (man grilléts krásní).

Nem pannu, liek miltus, tad buljonu (údeni) un svaigo kréjumu (pienu). Maisot vára lídz uzmetas pirmie burbuli. Vél mazliet pavára, tad pielej no tresá citrona izspiesto sulu. Pievieno cukuru, sáli, piparus péc garsas.

Liek filejas mércé, pievieno citronu mizas un vél 2 minútes pavára.

Sí ir baigá namma! ))Pukkáposts apelsínu- sampaniesa mércé


Sodien biju ieplánojusi pagatavot pukkápostus apelsínu mércé. Un ká reizi sodien kádá TV kanálá arí gatavoja pukkápostus, tikai apelsínu- sampaniesa mércé. Paskatíjos, ka man májás nepieciesamie ingredienti ir, nému un pagatavoju pukkápostus sajá saulainajá mércé.

4 personám nepieciesams:

- 1 pukkáposts,
- 1 téjkarote koriandra séklu,
- skipsna safrána,
- 4 kiploka daivinas,
- puse gláze apelsínu sulas,
- puse glázes sampanietis,
- 5 gabali vítinátas galas (jamon serano)
- sáls,


Pagatavosana:

Pukkápostam izgriez kacenu un sadala ziedu rozetés un novára sálsúdení. Kad gatavs, nokás.

Pa to laiku piestá sastampá kiploku, koriandra sékas un safrána dríksnas.

Nem vítináto galu, liek uz cepampapíra un nospiezot nosedz ar cepampapíru. Cepj 15 minútes 180 grádos.

Liek katliná váríties sampanieti un pievieno sastampáto garsvielu masu. Tad pievieno apelsínu sulu un vél kádu minútíti pavára, tad nonem no uguns un izlaiz caur sietu.

Liek pukkáposta rozetes cepamtrauká un párlej ar apesínu- sampaniesa mérci. Cepj 180 grádos 15 minútes.

Pasniedz ar vítináto galu.


Tomátu saláti


Vienkársi un átri pagatavojami salátini.

4 personám nepieciesams:

- 300 g kirstomátini,
- 100 g melnás olíves,
- 100 g fetas siers,
- Virgen extra olívella,
- vínogu vína etikis vai citrona sula,
- sáls,
- melnie pipari,
- 1 kiploka daiva,
- sausais oregano

Pagatavosana:

Kirstomátinus párgriez uz pusém. Fetas sieru sasmalcina. Sagrieztos tomátus un fetu liek skíví, pievieno olíves. Izspiez caur kiplokspiedi kiploku un sajauc ar olívellu un citrona sulu vai etiki, pievieno sáli, piparus péc garsas un aplej salátus. Samaisa un gatavs!

ceturtdiena, 2012. gada 26. jūlijs

Tomátu zupa ar kazas sieru


Kazas siers man saistás ar Latviju- mums vienmér májás bija kazas siers. Mamma médza siet tik garsígu sieru! Tagad ir iegrozíjies tá- kad mamma atbrauc pie manis,vina ne acu gala negrib redzet kazas sieru, bet man no Latvijas vestais kazas siers skiet tads gardums! ))
 Sejienes veikalos nopérkamie kazas sieri nedaudz atskiras no mammas  Latvijá sietajiem, bez tam te veikalos izvéle ir plasa, arí kazas sieri nopérkami dazádas nogatavinátíbas pakápes.

Kazas siers un tomáti baigi labi iet kopá. Aukstáká laiká zupa édama silta, bet tagad, karstá laiká, to édam aukstu. Es zupai soreiz klát liku piparmétru, kas feini atvésina, kaut arí no citám garsvielám ( beziliks, raudene ..)  sanák baigi laba tomátu zupa.

4 personám:

- 1 kg tomáti (labák cieti),
- 100 g kazas siers,
- 4 sípolloki,
- 1 buljona kubins (lieku dárzenu),
- 1 kiploka daiva,
- 1 édamkarote brúná cukura,
- nedaudz ella cepsanai,
- svaiga piparmétra,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Panna neliela ellas daudzuma apcepj gredzentinos sagrieztus sipollokus un sagrieztu kiploka daivu. Kad sipolloki paliek zeltaini, liek klat cukuru, piparmetru lapinas un vel paris minutes pasaute.
Tad liek cepamtrauka un cepj 180 grados kadas 30 minutes.

Pec tam iznem no krasns un sablendere. Ja gribas zupu bez neviena grumbulisa, izlaiz caur sieru (es soreiz noslinkoju).

Uzkarse 3 glazes udeni un izskidina taja buljona kubinu. Pievieno sablenderetajai tomatu masai un samaisa. Sals, pipari pec garsas.
Karsta laika liek ledusskapi nostaveties, vesa laika zupa loti labi garso ari silta.

¡ Buen provecho!


trešdiena, 2012. gada 25. jūlijs

Ceptas endívijas apelsínu mércé


Endívijas loti labi garso gan svaigas, gan ari ceptas/sautetas.
Endivijas satur 23,70 kcal, tas seviski lielos daudzumos satur K un B 9  vitamínus un ir gana veselígas.
Endivijas ir nedaudz rugtenas (serdenis), bet ja tas trauce, tad serdeni izgriez.

Sodien endivijas pagatavoju apelsinu mercé.

4 personám:

- 4 endívijas (es nemu gaisas),
- 1 citrons,
- 1 apelsins,
- 20 g sviests,
- 1 tejkarote cukura,
- 1 salotes sipols,
- 125 g jogurts,
- sals,
- pipari

Pagatavosana:

 Endivijam iznem serdeni un sagriez 4 dalas. Liek platá panná, apslaksta ar citronu un 1/2 no apelsínu sulas. Pievieno arí pavisam nedaudz údeni un sviestu, cukuru, sáli.
Uzliek pannai váku un sauté aptuveni 10 minútes lídz endívijas gatavas.

Mércei:

Liek katlá uz uguns (jo pasniedzam mérci siltu) smalki sagrieztu salotes sípolu, izspiez atlikuso apelsinu sulu, pievieno jogurtu un visu samaisa. un aromatizé ar svaigi maltiem melnajiem pipariem. Apmaisa un nonem no uguns.

Bon appetit!


Panéta liellopa fileja


Músu gimené loti iecieníta sádi pagatavota liellopa fileja.

4 personám:

- 4 liellopa filejas,
- 1 ola,
- rívmaize,
-sáls,
- pipari,
ella cepsanai

Pagatavosana:

Liellopa fileju apvilá sakultá olá un péc tam apvilá rívmaizé ciesi nospiezot. Pacel, nedaudz pakrata, lai kártígi nepielipusí rívmaize nokrít.

Sakarsé ellu un apcepj no abám pusém pa vienai filejas. Pláná fileja apcepjas zibenígi- 40 sekundes un gatavs.

Párkaisa ar sáli, pipariem, párlej ar svaigi spiestu citrona sulu.

¡ Buen provecho !Milanesas (Panéta liellopa fileja).


Itálijá milanesa, Spánijá carne empanada ir vienkársi panéta gala. Ja nezinu, ko pagatavot víram, biezi vien gatavoju panétu liellopa fileju, jo zinu, ka vinam tá loti garso (un bérniem arí). Paneésanai citreiz izmantoju arí kiploku un pétersílus, tacu soreiz tapa bez tiem.

´

Nepieciesams:

- liellopa fileja (pláni gabalini),
- ola,
-rívmaize,
- sáls,
- pipari,
- ella cepsanai,
citrona sula

Sakul olu. Nem pa vienai fileju, iemérc olá, tad apvilá rívmaizé ciesi nospiezot. Tad pacel panéto gabalu un pakrata, lai tas, kas nav pielipis (rívmaize), nokrít.


Uzkarsé ellu. Kad ella ir max karsta, liek sapanéto fileju. Cep no abám pusém. Tá ká fileja ir plána un ella karsta, tad fileja izcepjas zibenígi- 40 sekundes un fileja gatava. Vairák "marinét" ellá un cept nav nepieciesams.

Iznem gatavos gabalinus, pa vienam liek virtuves papíra dvielí un nospiez "lieko" ellu

Párkaisa ar sáli, pipariem un bagátígi aplej ar svaigi spiesta citrona sulu.

Bon appetit!

otrdiena, 2012. gada 24. jūlijs

Kirbja kremzupa ar kazas sieru


Mani mílákie kirbísi ir tie, kas péc formas ir gitárveida, péc krásas  spilgti oranzi, ar saldu riekstainu garsu. Tá priecájos par so atradumu veikala plauktos un to, ka kirbítis nopérkams cauru gadu. Gatavo ko gribi- édiens vienmér sanák neparasti garsígs.

Puse kirbísa nograuzás svaigá veidá- bez neká, otru pusi tomér sanáca ielikt zupelé.
Nekádu garsvielu, tikai mazliet sáls, piparini un kazas siers.  Bet rezultátá- nu táaaada namma :) Prieks, ka arí mazais bérns  kári éd so biezzupu, jo dárzenus vinam nu tik grúti iemánít!

4 porcijám nému :

- 600 g kirbja (bez mizas, séklám),
- 2 puravi (káta baltá dala),
- 75 g kazas siers,
- 1 gláze piena ( es nemu lieso),
- 6 glázes údens,
- sáls, pipari,

Pagatavosana:

Kirbim nonem mizu, iznem séklas un sacért nelielos gabalinos. Puravu sagriez mazos gredzentinos.
Liek katliná sautéties pavisam nelielá údens daudzumá.
Kad dárzenu teju gatavi, pievieno pienu un kazas sieru. Izmaisa, pavára lídz dárzeni pilníbá gatavi un nonem no uguns. 

Lej skívjos, párkaisa ar kazas sieru, dekoram uzliek kádu zaluminu un gatavs!

¡ Buen provecho! 

pirmdiena, 2012. gada 23. jūlijs

Chiles en nogada (Meksikánu paprika zemesriekstu mércé)
Tradicionáls meksikánu édiens, kurs sanáca neiedomájami gards- manéjie pusi sapildítás paprikas nociepa vél neapceptu un mérces nesagaidíjusi, par ko es gan dusmojos, gan priecájos.
 
Ediená ka minimums jabut 20 sastavdalam. Pagatavosana  ir nedaudz pinkeríga, bet gala rezultáts patiesám sanák fantastisks.
12 pildítám paprikám nepieciesams:

- 4 olas,
- 1 téjkarote miltu,
- skipsna sáls,
- skipsna balto piparu,
- skipsna cukura


- 500 g maltas galas (péc izvéles cúka vai liellops, vai jaukta. Der arí váríta un loti smalki sagriezta),
- 1 sípols,
- 1 kiploka daiva
- 1 gláze smalki sagrieztu tomátu,
- 3 édamkarotes ellas,
- 60 g Meksikánu rozínes (lielás, tumsás)
- 60 g mandelu rieksti,
- 30 g ciedru rieksti
- 2 persiki,
- 2 bumbieri,
- 2 áboli,
- 1 ciets banáns (macho duro),
- puse gláze sausa baltvína


- 100 g valrieksti,
- 100 g kazas siers,
- 1 glázíte "Herez" vai "Oporto",
- 1/2 l piens,
- sáls péc garsas,
- 1- 2 téjkarotes malta kanéla


- 1 granátábols,
- sauja pétersíla lapas


Papriku liek uz restítém un cepj uz dzívas uguns ik pa brídim apgrozot lídz paprika izcepusies. Tad liek celofána maisá un tur aukstumá (ledusskapí), lai paprikai viegli nonáktu miza. Kádu laicinu patur un tad nonem mizu, uztaisa garenisku iegrieztumu un iztíra no iekspuses.
Ja nav dzívas uguns, tad papriku vél var apcept loti karstá ellá (ká frí kartupelus)-nosusinát ellu papíra dvielí un likt celofána maisiná uz pçaris stundám ledusskapí.
Vél variants ir iemérkt uz páris stundám údení, kam pievienots etikis.


Smalki sagriez sípolu un kiploka daivu un cepj, lídz sípols klúst caurspídígs. Tad pievieno galu, baltvínu un sad- tad apmaisot cep, lídz víns atdod savu garsu un izgaro. Tad pievieno nelielos kubinos sagrieztus tomátus, rozínes, notírítas un sasmalcinátas mandeles, sáli, muskatriekstu, kanéli.
Péc tam liek klát nelielos kubinos sagrieztus persikus, ábolus, bumbierus. Maisot visu cepj un nedaudz vélák pievieno banánu (zalo, cieto macho) un visu turpina cept lídz gatavs.
Nonem no uguns un atdzesé. Ar iegúto masu sapilda papriku.


Atdala olu baltumus no dzeltenumiem. Kul olu baltumus, pievienojot skipsnu sáls. Kad uzkulta stingra masa, lénám iejauc olu dzeltenumus un lénám kustíbám sajauc, lai masa nesaplaktu. Iejauc arí miltus.
Papriku izvárta miltos, tad liek ieliek sakultajá olu masá (érták, ja izmanto dzilu, platu blodu). Panná uzkarsé ellu un apcepj no abám pussém papriku.


Mércei jábút baltai, tapéc valriekstiem nepieciesams nonemt brúno apvalku. Lai to izdarítu, dienu ieprieks iemérc valriekstus údení, trauku nosedz un liek ledusskapí nostávéties. Nákosajá diená údeni nolej un ar koka irbulísa palídzíbu neonem katram valriekstam mizu un liek piená, lai neoksidéjas.
Liek blenderí valriekstus, pienu, kazas sieru un glázíti "Jerez". Visu sablenderé.
Párlej papriku ar valriekstu mérci, párber ar granátábolu séklinám un pétersíliem.

Gatavs!

¡ Buen provecho!


Sapildítu papriku var arí neapvilát miltos un olá, neapcept, bet uzreizi apliet ar zemesriektu mérci- arí tá médz gatavot chiles en nogada. Sádi arí garso loti labi+ ietaupas laiks + samazinás édiena uzturvértíba.


Espagueti negro con mariscos


Sis ir atkal kaut kas varen feins un garsígs, kas uztrin garsas kárpinas. Tiem, kam garso júras veltes, bús sajúsmá.

4 personám nepieciesams:

- 400 g spageti (vélams melná krásá),
- 250 g izlobítas mídijas,
- 250 g attítítas garneles,
- 400 g purava (káta baltá dala),

- glázíte konjaka ( derés arí cits spécígais alkohols ká degvíns, rums..)
- 1- 2 cilli pipari (atkaríbá cik pikantu vélas),
- sáls,
- baltie pipari,
- zalumi (smalki sakapáti pétersíli vai dilles)
-ella cepsanai,
- rívéts parmezána siers


Panná apcepj nelielos gredzentinos sagrieztu puravu. Sálsúdení novára makaronus lídz al dente un nokás. Puraviem pievieno síki sagrieztu cilli. Ja vélas riktígi asu, séklinas atstáj. Tad pievieno júras veltes, visu apmaisa un pielej konjaku. Cepj lídz skidrums izgarojis un aromáts ievilcies. Pievieno spageti,nedaudz nolieto makaronu údeni un beigás papildus aromatizé ar balto piparu skipsnu. Nonem no uguns un párkaisa ar zalumiem.
Pasniedz ar rívétu parmezánas sieru.

Bon appetit!

Pagatavosana:

sestdiena, 2012. gada 21. jūlijs

Svaigu spinátu saláti


Veselígi, gardi & átri pagatavojami salátini.

4 porcijám:

 - 400 g svaigi spináti
- 4 olas,
- kúpináts lasis 120 g

Mércei:

- sáls,
- pipari,
- virgen extra olívella,
- citronu sula vai vínogu vína etikis

Pagatavosana:

Nem spinátus, nomazgá un nosusina. Ja ir lieli spináti, tos saplés vai sagriez. Man bija mazie baby, kurus nav nepiecieams griezt.
Pievieno cieti novátítu olu, strémelés sagrieztu lasi un párlej ar méri. Gatavs!

Garsígi!

piektdiena, 2012. gada 20. jūlijs

Garenie júras gliemezi safrána mércé


Un atkal nezinu ká pareizi sauc latviski sís júras veltes. Spániski navajas. Varbút latviski varétu bút nazgliemezi?
Ir daudz un dazádas receptes ká pagatavot sís júras veltes. Soreiz izlému pagatavot ar safrána mérci. Ak dienin, cik gardi!!!
4 personám  nepieciesams:

- 25 navajas (sie gareniskie júras gliemezi),
- skipsna malta safrána,
- 1/2 téjkarotes rupjá sáls,
- 4 karotes olívella virgen extra,
- 2 saujas sakapátu pétersílu,
-  1 sulas aplesíns,
- 2 citroni,
-

Pagatavosana:

Gliemezus iemérc sálsúdení ( pievienojot rupjo sáli) un atstáj vismaz uz 4 stundám. Sálúdení gliemji pakápiniski "atdos" smiltis, ja nu  tádas gadíjumá ir. Tad édot  nekas "necirkstés" uz zobiem. Kad noteiktais laiks pagájis, navajas zem tekosa auksta údens noskalo un nokás.

Nem dzilu pannu, pievieno rupjo sáli, pusi noteiktá daudzuma olívellas un sauju pétersílus. Liek ieksá navajas. Energiski kustinot aiz roktura pannu, surpu turpu gaida, kad gliemezi atveras (tas notiek loti átri!). Tad nonem no uguns.

Sajauc atlikuso ellu ar svaigi spiesta apelsína un citrona sulu, pievienojot skpisnu malta safrána un visu labi samaisa.

Sagriez citronu ripás.

Skíví kárto citronus, pa virsu ber pusi párpalikusos pétersílus un kárto  gliemezus. Párlej ar iegúto mérci un párkaisa ar párpalikusajiem pétersíliem.

¡ Buen provecho!

Rukolas saláti ar trískrásu tomátiem un fetas sieru
Sodienas atradums- trískrásu tomátini- sarkanie, kumato un dzeltenie. Pati ne nobríníties nevaréju, bet dzeltenie bija vissaldákie- nu taaaads gardums.
Tad tik taisíju augsá sos bríniskígos salátinus- njom, njom ))

Nému:
- trískársu tomátinus,
- rukolu,
- mazliet fetas sieru,
- páris olíves,
- skipsna sáls,
- skipsna cukura
- nedaudz extra virgen olívella (uz porciju nemu téjkaroti, bet drosi var vairák)
- vínogu vína etikis( attiecígi 2 x vairák)

Pagatavosana:

Párgriez uz pusém tomátinus, sagriez fetas sieru. Kárto visu skíví, pievieno olíves, sáli un beigás párlej ar mérci. Gatavs!


trešdiena, 2012. gada 18. jūlijs

Ar cous cous pildíta paprika


Vél viens aromátisks édiens ar cous cous.

4 porcijám nepieciesams:

- 2 lielas paprikas,
- 100 g cous cous,
- 300 g sampinjonu,
- marokánu garsvielu maisíjums (malts ingvers, kanélis, kumina, kurkuma, asá paprika, kanélis..),
- 1 sípols,
- 1 kiploka daiva,
- ella,
- sáls

Pagatavosana:

Nomazgátai paprikai nogriez kátu, iznem séklas un párgriez papriku vertikáli 4 dalás. Iznem paprikai iekspusé balto "ádu", ja táda ir.

Uzbriedina cous cous. Ja vélas, cous cous pievieno nedaudz ellas vai sviesta un pakápeniski (!) , nepártraukti maisot (ar daksu vai rokám), aplej ar údeni un pievieno garsvielas, sáli.

Panná ellá apcepj sagrieztu sípolu un kiploka daivu. Kad sípols zeltains, pievieno sagrieztas sénes un turpina cept, lídz sénes gatavas.
Beigás pievieno cous cous, kártígi visu izmaisa un sapilda papriku.

Sapildíto papriku liek uz cepampláts un cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos 20- 25 minútes pársedzot ar folliju.

¡ Buen provecho!

Cukini ar olu mursiesu gaumé (Zarangollo murciano)


Sis ir tipisks Mursijas (Spánijá) apgabala édiens. Seit  vienmér neiztrúkstosas ir 3 sastávdalas- cukini, ola un sípolloki. Un, kops tika atkláta Amerika, édienam dazkárt tika pievienots vél viens "dárzenis"- kartupelis.

Ja pievienots kartupelis, tad so édienu parasti uzskata par pamatédienu. Zarangollo biezi apsniedz kopá ar zivju édieniem. Zarangollo garsígs gan silts, gan auksts.  Ja pasniedz aukstu, tad parasti kopá ar maizi.
Nereti édienam tiek pievienots arí oregano (sausais) un svaigi malti melnie pipari.


4 édájiem nepieciesams:

- 2 lieli cukini,
- 1 sípolloks,
- 2 olas,
- olívella,
- skipsna sausá oregano,
- svaigi malti melnie pipari,
- sáls

Pagatavosana:

Sagriez  smalki sípolloku. Smalki sagriez arí cukini- 2mm plánás ripinás ( es rívéju). Ja cukini ir bieza miza (manéjie cukini bija ar biezu mizu), tad to nonem, jo édienam jásanák loti maigam.

Panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagriezto sípolloku- cepj aptuveni 3 minútes. Tad pievieno cukini, sáli, piparus un skipsnu oregano. Cepj 20 minútes sad tad apmaisot.

Iesit olu trauká un péc tam pievieno to cukini. Cepj, apmaisot, lídz ola izcepusies. Gatavs!

otrdiena, 2012. gada 17. jūlijs

Rísi ar dárzeniem


Vienkári pagatavojams veselígs édiens.

4 porcijám nepieciesams:

- 300 g rísi (es nému pilngraudu),
- 2 lieli burkáni,
- 300 g francu (sviesta) pupinas,
- 1 kárba konservétas kukurúzas,
- 100 g zalie zirnísi (man bija saldétie),
- 2 olas,
- 2 édamkarotes olívellas (virgen extra),
- sáls péc garsas

Pagatavosana:

Novára rísus, saskaná ar norádíto informáciju uz rísu pacinas.

Pupinám nogriez galus, sagriez 2 dalás un liek tvaicéties. Nomizo burkánu un sagriez stienísos. Pievieno pupinám. Kukurúzu noskalo zem tekosa údens. Sálsúdení novára olas, lídz tás klust cietas, patur zem auksta údens, noloba un sagriez nelielos gabalinos.

Aptuveni 3 minútes pirms tvaicésanas beigám pievieno zalos zirnísus un 2 min. pirms tvaicésanas beigám pievieno kukurúzu.
Dárzenus párlej ar olívellu un sakrata.

Kárto skívos rísus un dárzenus. Pievieno sasmalcináto olu un sáli péc garsas.

Beun provecho!

P.S. Dárzenus var arí várít un ar dárzenu proporcijám var variét.

Citrona-citronmelisas limonáde "Citrons citroná"


Atskiríbá no dillém, citronmelisa maná garsaugu dárziná izpletusies ne pa jokam. Kaut arí augséjás lapinas saules staru dél nedaudz apdegusas, un zaudéjusas savu zalo pigmentu- nosirmojusas ká manas dilles :(( apakséjás lapinas, augséjo pasargátas, aug puséná un to var just- zalas, smukas un karstás saules neskádétas.

Nu ir tomér Dienvidu zemém savas prieksrocíbas-  téjas nav ziemai jálasa- cauru gadu var plúkt svaigas un arí dzeltenie, saules pielietie citroni ir plúcami visu gadu. Vai nav super?

Citronmelisa

Mani citroniniGardo "Citrons citroná"  limonádi gatavoju tá:

Nému:

- 6 citronus,
- stévijas pulveri (ja lieto cukuru, tad tas uz so daudzumu aiziet ap 1/2 glázi),
- sauja citronmelisas lapinas,
- 2, 5 glázes gázéts minerálúdens (man bija "Vichy Catalan" , bet var bút arí negázéts údens),

Ká pagatavoju:

Izspiedu citrona sulu, pievienoju saldinátáju, sablenderéju un beigás pievienoju aukstu gázétu minerálúdeni.

Sádu pasu limonádi esmu taisíjusi arí ar brúno cukuru. Arí debeskíga garsa, turklát krása sanák brúngana.
Ja lieto cukru, tad vislabák izsídinát to, nedaudz uzkarséjot údeni un nepártraukti maisot. Kad cukurs izskídis, túlin arí nonem no uguns.

Prozit!pirmdiena, 2012. gada 16. jūlijs

Melnie spageti ar júras gliemeziem aromátiskajá citronu mércé


Lai pagatavotu vidéja lieluma porcijas 4 cilvékiem, nepieciesams:

- 350 g melnie spageti,
- 500 g tomátu,
- sauja pétersílu,
- 2 kiploka daivinas,
- 1 liels sípols,
- 800 g júras gliemezi (almejas un berberechos),
- 2 téjkarotes rívétas citrona mizinas,
- 2-3 édamkarotes sausais baltvíns,
- 1/2 téjkarotes cukura,
- olívella,
- sáls

 Pagatavosana:

Gliemezus uz 6 st. iemérc sálsúdení.

Nelielá ellas daudzumá apcepj sípolu, lídz tas klúst zeltains. Tad pievieno tomátus, cukuru, sáli un sakapátu kiploka daivu. Kad viss gatavs, nonem no uguns.

Sálsúdení novára spageti lídz al dente un nokás.

Nem atkal pannu vai katlu ar augstám malám  un apcepj tajá otru kiploka daivu, tad pievieno vínu, sakapátus pétersílus, un sarívétu citrona mizinu. Liek gliemezus, samaisa visu un sauté, lídz gliemezi atveras (tas notiek burtiksi minútes laiká).

Tad pievieno ieprieks sagatavoto tomátu- sípolu mérci, spageti un visu samaisa. Túlin arí nonem no uguns. Ja nepieciesams, klát pievieno nokásto makaronu údeni.

Túlin arí pasniedz un atkaríbá péc vélmém, pierívé klát parmezána sieru.

Buen provecho!
Melnie spageti ar gliemeziem aromátiskajá citronu mércé


Mans sodienas mazais priecins- melnie spageti ar júrasveltém- mazajiem gliemezísiem. Jásaka, ka krásu dazádíbá arí virtuvé ienes prieku. Un tálák jau ká pa kédíti tas prieks aiziet )).
  Sie melnás krásas spageti pirkti veikalá- pilnígi dabígs produkts- melná krása iegúta no sépijas. Dabígs produkts bez konservantiem.

Klát izéléjos 2 veidu júras gliemezus- chirlas un berberechos. Jásaka, ka nezinu sos nosaukumus iztulkot latviski, bet man skiet, ka latviski visi mazie un ne tik mazie júras gliemezi (iznemot mídijas) iet zem nosaukuma gliemezi.

Ediens sanáca fantastiski gards un aromátisks,visai gimenei garsu karpinas bija stává sajúsmá!

Lai pagatavotu vidéja lieluma porcijas 4 cilvékiem, nepieciesams:

- 350 g melnie spageti,
- 500 g tomátu,
- sauja pétersílu,
- 2 kiploka daivinas,
- 1 liels sípols,
- 400 g almejas,
- 400 g berberechos,
- 2 téjkarotes rívétas citrona mizinas,
- 2-3 édamkarotes baltvíns (sausais),
- 1/2 téjkarotes cukura,
- olívella,
- sáls

Seit, lúk, júras gliemezísi. Skaisti rievotie( ar svitrinám)- tie ir berberechos, otrie- almejas.
Pirmais kas jádara- jáliek gliemezi mércéties sálsúdení- es parasti mércéju kádas 5-6 stundas.


Nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztus sípolus. Kad sípoli zeltaini, pievieno sagrieztus tomátus un sakapátu kiploka daivu.

Sálsúdení novára melnos spageti. Pastu liek verdosá údení. Nelauz, bet pagaida, lídz dala, kas iemérkta, klúst míksta un pati padodas. Tad ar rokas kustíbu iemérc augséjo spageti dalu údení.


Panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu kiploka daivu un túlin
liek arí gliemezus.


Lai gliemezi sanáktu aromátiski, tiem pievieno vínu, pétersílus un citrona mizinu.
 Gliemezi atveras loti átri!Lúk, gliemezi jau atvérusies un násí iesitas patíkams aromáts ))


Beigás pievieno tomátu- sípolu mérci un spageti. Visu kártígi sajauc un gatavs!
Aromátisks un gards ka ne nonoésties!  ))


Bon appetit!

svētdiena, 2012. gada 15. jūlijs

Citronu limonáde "Prieks, kur tu rodies"


Vienkársa un super garda limonáde pasas rokám taisíta- bez konservantiem un galvenais- sármaina (ja pievieno stéviju).

Nepieciesams:

- 8 citroni,
- saldinátájs ( ja liek cukuru, tad uz so daudzumu parasti aiziet 1/2 glázes, tacu es lieku stéviju- man sanáca 5 mérkarotítes),
- 1/2 gláze údens,
- 2 l gázéta údens (var arí negázéto),
- ledus (ja vélas un cik daudz vélas)

Pagatavosana:

Sablenderé ledu, pievienojot údeni un sablenderé. Tad lej citronu sulu (es liku kopá ar sablenderétajám séklinám) un turpina blenderét. Pievieno stéviju péc garsas un gatavs!
Ja izmanto ká saldinátáju cukuru, tad cukuru izskídina údení nedaudz uzkarséjot.

Prozit!

Ar spinátiem pildíti sampinjoni


Nesen gatavoju pildítus sampinjonus ar gorgonzolas sieru. Sodien nolému, ka "atskaidísu" sieru, pievienojot vél dazas sastádvalas, tai skaitá spinátus. Viennozímígi, sádi pagatavoti sampinjoni ir táda namma!
Nému pagatavotos sampinjonus un liku uz plánas pilngraudu riekstu bagetes skéles-  nu taaads gardums!
Vél gribu piebilst, ka tiem, kas uztur slaido líniju, svaigo kréjumu var  aizstát ar pienu un samazinát gorgonzolas daudzumu.

12 sampinjoniem nepieciesams:

- 450 g spináti,
- 12 lieli sampinjoni,
- 5 salotes sípoli,
- 250 g gorgonzolas siera,
- 150 g biezas konsistences saldais krájums,
- sáls,
-papari,
- rívéts muskatrieksts,
- 2 édamkarotes sakapátu pétersílu,
- pavisam nedaudz olívella

Pagatavosana:

Ja izmanto svaigus spinátus, tos liek katlá, pievienojot cutj cutj údeni- spináti átri saplok, tapéc daudz údens nav nepieciesams. Tad nokás spinátus un sagriez nelielos gabalos.
Notíva sampinjonus un iznem kátus no cepurítes. Kátus síki sagriez. Notíra salotes, sagriez un apcepj, pievienojot sagrieztos sampinjonus un péc káda laicina sagrieztos spinátus. Sáls, pipari, muskatrieksts péc garsas. Tad pievieno svaigo kréjumu vai pienu un mazliet pasuté. Beigás pievieno gorgonzolas sieru un sauté, lídz gorgonzola izkususi.
Sampinjonus var pirms tam nedaudz apgrillét krásní. Nem sampinjonus, sapilda ar iegúto masu un liek atpakal krásní 200 grádos un cepj 35 minútes.

Buen provecho!sestdiena, 2012. gada 14. jūlijs

Salátu limonáde "Zalais maigums"Klejojot internetá, uzgáju kádu Meksikánu májas lapu, kur daudz lasáms par veselígu dzívesveidu. Tur atradu arí sís salátu limonádes recepti, kas likás tik neparasta. Visi ingredienti man májás bija un lúkojos noprovét.

Tiem, kam garso saláti un patík maigums, garsos sí limonáde- man tá izdzérás  neparasti átri un péc tás jutos tik labi! Limonáde veldzé  slápes un karstajá laiká lieliski atvésina.
Sai limonádei piemít nomierinoss efekts, tá par labu nák arí tiem, kas cies no gastríta.

Nepieciesams:

- 1 gláze ledus
- 1 l údens,
- 8- 10 salátu lapas (man bija romiesu saláti)

Pagatavosana:

Salátlapas rúpígi nomazgá un sablenderé ar ledu, pievienojot nedaudz údeni. Tad pievieno atlikuso údeni, lej glázés un dzer vesels!


Ar gorgonzolu pildíti sampinjoni


Viena varen feina uzkoda itálu gaumé- tiem, kam garso gorgonzolas siers, arí par so édienu bús sajúsmá.

Nepieciesams:
- sampinjoni,
- gorgonzolas siers,
- nedaudz medus,
- olívella,
- kiploka daiva
- ciedru rieksti,
- sáls, pipari péc garsas,
- nedaudz ciedru rieksti,
- rukolas saláti,
- vínogu vína etikis

Pagatavosana:

Parasti pilda lielus vai vidéjus sampinjonus, tacu es soreiz nému mazinus (garsoja pat vél labák). Un tá, sampinjonus kártígi notíra, nomazgá un izgriez kájinu. Nem  izlejamo medu un ar otinu kártígi iesméré katra sampinjona cepuríti. Tiem, kam garso kiploki, katrá cepuríté saliek síki sasmalcinátus kiplokus un uz pannas (bez ellas) uzgrauzdétus ciedru riekstus. Tad liek ieksá gorgonzolas sieru.

Cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 10 minútes. Ja pildísanai nem lielos sampinjonus, tad pirms pildísanas tos vajag nedaudz apcept (sagrillét) un tad pildít.

Taisa salátus- rukolu párlej ar olívellu, vínogu vína etiki, sáls, pipari péc garsas. Liek salátus skíví, pa virsu sampinjonus un párber ar ciedru riekstiem.

Bon appetit!


piektdiena, 2012. gada 13. jūlijs

Gazpacho
Gazpacho Spánu virtuvé ir neatnemama sastávdala. Garzpacho parasti pasniedz karstajos vasaras ménesos- tá loti atvésina un dod "otru elpu".
Visbiezák gazpacho pasniedz mála blodinás vai arí glázés un protams, arí skívjos.
Gazpacho krása var bút  no báli oranzas lídz pat  kosi sarkanai- tas atkarígs no likopéna, ko satur tomáti.
Vieni uzskata, ka gazpacho nák no Andalúzijas, jo tiesi AndalúzijaSpánijá  ir visbagátáká ar dárzeniem un olívu plantácijám. Tacu palasot Wikepédiju skaidrs, ka vienota uzskata tomér nav. Tacu skaidrs ir viens- gazpacho sákotnéji ir bijis zemnieku édiens- jo kam gan májás neatradísies gabals maizítes, kiploks, sípols, olívella, etikis un páris dárzeni.
Modernais gazpacho (táds, kádu to pazístam sodien), radies tikai pagaisajá gadsimtá, kad parádíjás elektriskie blenderétáji, jo sákotnéji visas sastávdalas tika berztas piestá un tik hemogéna masa ká tagad, neesot sanákusi.

Vél varu piebilst, ka gazpacho vairák vai mazák, katrá regioná katrás májás pagatavo mazliet savádák. Arí tas, vai pievienot maizi pagatavosanas procesá , kádas krásas papriku pievienienot un kádas gatavíbas tomátus izvéléties, ir gaumes lieta.
Es, pieméram, maizi nekad nelieku gazpacho pagatavosanas procesá, jo vienmér skatos, ká pagatavot édienu liesáku. Es dodu prieksroku grauzdiniem, kurus pievienoju tad, kad gazpacho jau skíví.


4 porcijám nepieciesams:

-1 kg cieti tomati (sarkani),
-1 zala (Italu) paprika
-1garais gurkis
-1 kiploka daiva,
-4 tejkarotes VIRGEN EXTRA olivella (ja velas,drosi var likt ari vairak),
-baltais vinogu vina etikis- 8 tejkarotes
-sals,
-auksts udens

Piedeva:

- aptuveni 300 g vienados daudzumos kubinos sagriezts tomats, gurkis, sipols un paprika,
-kiplokmaizes grauzdini

Pagatavosana:

Tomatus liek verdosa udeni, nonem adu (var ari nenemt) vai vienkarsi tomátus nomizo. Tad sagriez uz 4 dalam un sablendere. Pievieno klat papriku (tai iznem seklas), gurki un beigas ari kiploka daivu.
 Kad viss sablenderets (masai jabut hemogenai, bez darzenu gabaliniem),visu izlaiz caur sietu.

Pievieno sali,olivellu,visu samaisa un pagarso.Ja prasas skabaks vai salaks, pievieno vel attiecigos ingredientus. Pievieno ari udeni.To lej tik, cik skidru gazpacho velas. Pec tam gazpacho liek ledusskapi vismaz uz 4 st un pasniedz loti aukstu kopá ar sagrieztiem dárzeniem un kiploku grauzdiniem.

Buen provecho!