pirmdiena, 2012. gada 23. jūlijs

Chiles en nogada (Meksikánu paprika zemesriekstu mércé)
Tradicionáls meksikánu édiens, kurs sanáca neiedomájami gards- manéjie pusi sapildítás paprikas nociepa vél neapceptu un mérces nesagaidíjusi, par ko es gan dusmojos, gan priecájos.
 
Ediená ka minimums jabut 20 sastavdalam. Pagatavosana  ir nedaudz pinkeríga, bet gala rezultáts patiesám sanák fantastisks.
12 pildítám paprikám nepieciesams:

- 4 olas,
- 1 téjkarote miltu,
- skipsna sáls,
- skipsna balto piparu,
- skipsna cukura


- 500 g maltas galas (péc izvéles cúka vai liellops, vai jaukta. Der arí váríta un loti smalki sagriezta),
- 1 sípols,
- 1 kiploka daiva
- 1 gláze smalki sagrieztu tomátu,
- 3 édamkarotes ellas,
- 60 g Meksikánu rozínes (lielás, tumsás)
- 60 g mandelu rieksti,
- 30 g ciedru rieksti
- 2 persiki,
- 2 bumbieri,
- 2 áboli,
- 1 ciets banáns (macho duro),
- puse gláze sausa baltvína


- 100 g valrieksti,
- 100 g kazas siers,
- 1 glázíte "Herez" vai "Oporto",
- 1/2 l piens,
- sáls péc garsas,
- 1- 2 téjkarotes malta kanéla


- 1 granátábols,
- sauja pétersíla lapas


Papriku liek uz restítém un cepj uz dzívas uguns ik pa brídim apgrozot lídz paprika izcepusies. Tad liek celofána maisá un tur aukstumá (ledusskapí), lai paprikai viegli nonáktu miza. Kádu laicinu patur un tad nonem mizu, uztaisa garenisku iegrieztumu un iztíra no iekspuses.
Ja nav dzívas uguns, tad papriku vél var apcept loti karstá ellá (ká frí kartupelus)-nosusinát ellu papíra dvielí un likt celofána maisiná uz pçaris stundám ledusskapí.
Vél variants ir iemérkt uz páris stundám údení, kam pievienots etikis.


Smalki sagriez sípolu un kiploka daivu un cepj, lídz sípols klúst caurspídígs. Tad pievieno galu, baltvínu un sad- tad apmaisot cep, lídz víns atdod savu garsu un izgaro. Tad pievieno nelielos kubinos sagrieztus tomátus, rozínes, notírítas un sasmalcinátas mandeles, sáli, muskatriekstu, kanéli.
Péc tam liek klát nelielos kubinos sagrieztus persikus, ábolus, bumbierus. Maisot visu cepj un nedaudz vélák pievieno banánu (zalo, cieto macho) un visu turpina cept lídz gatavs.
Nonem no uguns un atdzesé. Ar iegúto masu sapilda papriku.


Atdala olu baltumus no dzeltenumiem. Kul olu baltumus, pievienojot skipsnu sáls. Kad uzkulta stingra masa, lénám iejauc olu dzeltenumus un lénám kustíbám sajauc, lai masa nesaplaktu. Iejauc arí miltus.
Papriku izvárta miltos, tad liek ieliek sakultajá olu masá (érták, ja izmanto dzilu, platu blodu). Panná uzkarsé ellu un apcepj no abám pussém papriku.


Mércei jábút baltai, tapéc valriekstiem nepieciesams nonemt brúno apvalku. Lai to izdarítu, dienu ieprieks iemérc valriekstus údení, trauku nosedz un liek ledusskapí nostávéties. Nákosajá diená údeni nolej un ar koka irbulísa palídzíbu neonem katram valriekstam mizu un liek piená, lai neoksidéjas.
Liek blenderí valriekstus, pienu, kazas sieru un glázíti "Jerez". Visu sablenderé.
Párlej papriku ar valriekstu mérci, párber ar granátábolu séklinám un pétersíliem.

Gatavs!

¡ Buen provecho!


Sapildítu papriku var arí neapvilát miltos un olá, neapcept, bet uzreizi apliet ar zemesriektu mérci- arí tá médz gatavot chiles en nogada. Sádi arí garso loti labi+ ietaupas laiks + samazinás édiena uzturvértíba.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru