piektdiena, 2012. gada 13. jūlijs

Zemenu horcata meksikánu gaumé


Seit nu vina ir- zemenu horchata, kas pagatavota meksikánu gaumé. Loti garsígs, veselígs un sátígs padzériens.
4 izslápusajiem nepieciesams:

- 2 l údens,
- 1/2 gláze nevárítu rísu,
- medus ( tik daudz, cik saldu vélas),
- 2 glázes zemenu
Rísus izmércé un nokás.Liek rísus (nevárítus) ar zemeném bleneríKártígi visu sablenderé


Sablenderéto masu izlaiz cauri sietam
Ar karotes palídzíbu rívéjot, berz

Pie sís masas pievieno údeni, medu, visu labi samaisa.

¡ Listo !

Buen provecho!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru