piektdiena, 2012. gada 4. maijs

Follijá cepta dorada

Te nu vina ir- dorada follijá. Tikko no follija iztíta. Káds aromáts un garsu bukete!


Ká piedevu doradai klát var pieést kaut ko no dárzeniem, pieméram cukini ar tomátiem.

Te nu mana kake- Sami- ísta karumniece uz zivím! :)


Par doradám runájot, Vidusjúras virtuvé dorada ir viena no populárákajám zivím. Spánu virtuve nu noteikti nav iedomájama bez sís zivs, kura arí tiek saukta par "zelta zivtinu".  Savu nosaukumu "zelta zivtina" dorada ieguvusi pateicoties tam, ka tai starp acím ir zelta krásas pusméness.

 Doradas gala ir loti maiga, tá pieder pie vidéji treknám zivím. Dorada noteikti ir mana favorítzivs un izmantojot Vidusjúras prieksrocíbas, doradu pérku tikko svaigi izzvejotu.

Esmu novérojusi, ka saldéta dorada nesanák tik sulíga ká svaiga dorada. Tapéc, ja izmanto saldétu doradu, tai nepieciesams pievienot arí taukvielas, pieméram, nedaudz sviesta. Svaiga dorada vienmér arí bez taukvielám sanák sulíga. Doradu var cept, tvaicét, várít, grillét. Man soreiz tapa cepeskrásní (follijá) cepta dorada.


Nepieciesams:

- dorada,
-garsvielas zivs iesmérésanai (es soreiz izmantoju saberztus pétersílus+ piparu maisíjums+nedaudz sáls),
- páris svaiga timiána un rozmarína zarini,
- citrons vai laims,
- follijs
- kiploka daivas

Pagatavosana:

Iztíra doradu (to ir pienemts pasniegt ar galvu, tápat ká daudzas citas zivis), iesméré ar garsvielám un liek uz follija. No abám pusém liek svaigos rozmarína un timiána zarinus, citrona vai laima skélés. Véderá liek kiploka daivas- cik nu salien (ar visu mizu), ká arí garsvielas. Ja vélas, papildus liek klát sviestu. Tad zivi  follijá rúpígi satin, jo cepsanas laiká izdalísies pietiekosi skidrums. Cepj sakarsétá cepeskrásní 240 grádos 20 minútes.

¡ Buen provecho!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru