pirmdiena, 2012. gada 21. maijs

Tartar de verduras (Dárzenu tartars)


Esmu secinájusi, ka esmu atkaríga no dárzeniem. Un ne jau tikai tapéc, ka dárzeni ir veselígi un figúrai draudzígi, bet arí tádél, ka man tie garso. Vispár, neesmu izvélíga, man garso gandríz visi dárzeni, arí svaigá veidá pagatavoti.  Sis ir dárzenu tartars, kuru pagatavoju no svaigiem dárzeniem. Vispár jau var likt kádus dárzenus vien vélas, un man tas tapa no tá, kas ledusskapí. Un tá, lai pagatavotu so tartaru, ir

Nepieciesams:(seit sanák 4 nelielas vai 2 loti lielas porcijas)

- 2 tomáti,
- 2 nelieli cukini,
- 1 gurkis,
- 3 burkáni,
- 2 sampinjoni,
- 10 redísi (mazinie, sarkanie),
- 1 selerijas káts,
- 1 sípolloks (tikai baltá dala),

Mércítei:

- 1 bezpiedevu jogurts (120 ml),
- 1 citrona sula,
- 1 téjkarote sinepju (asás),
- 1 téjkarote "Perrins" mérces,
- pavisam nedaudz (aptuveni téjkarote) olívella (virgen extra),
- 2 téjkarotes vína etikis,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Labi nomazgá dárzenus un loti smalki sagriez vai sarívé. Es parasti rívéju uz savas nesen iegádátás dárzenu ríves-átri un akuráti.  Péc tam, atseviská trauciná, sajauc visas mércítei paredzétás sastávdalas un sajauc ar sarívétajiem dárzeniem. Tad saliek smuki veidnítés un liek uz 15 minútém ledusskapí nostávéties. Gatavs!

¡ Buen provecho!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru