sestdiena, 2015. gada 9. maijs

Rosquilletas integral con pepitas de chocolate y ajonjoli (Pilngraudu roskijetas ar sokoládes pérlítém un sezamu)
Spánu nacionálais gardums rosquilletas var bút gan sálas,gan saldas. Soreiz eksperementéju un gatavoju bez rauga ar pilngraudu miltiem, klát liekot auzu párslas, sezama séklinas un,protams, sokoládes pérlítes. 
Rezultátá rosquilletas sanák loti spániskas, jo lai arí sis ir saldais variants,klát tiek likta olívella,pie kam virgen extra,kurai piemít ípasi spécígs olívu aromats. Zinu,ka ziemelnieki raudz pieri un domá, nu bet ká gan sokoládes cepumi un olívellas garsa?! Tacu tiesám spánu virtuvé ir sastopami ne mazums saldie édieni, kur klát bús arí olívella. Lídzígi ká rozmaríns-sákumá skiet,ka sí garsviela un deserti ir nesavienojams variants, bet beigás atklájas,ka ar atseviskiem produktiem savienojams gan un vél ká!  Protams, ja ir iebildumi pretr olívellu saldajá versijá,to var aizstát arí ar saulespuku ellu,tacu man gribéjás tá ísti spániski.
Sís rosquilletas kurás nav pievienots raugs,péc konsistences nesanák tik míkstas un pufígas ká pieméram klasiskás,sís drízák lídzínás musli batoniniem.

Vajadzígs:

- 250 g pilngraudu milti,
- 140 ml údens,
- 60 ml olívella vai saules puku ella,
- 80 g auzu párslas,
- 20 g sezama séklinas,
- viena pilna é.k. cukura,
- skipsna sáls,
- 60 g sokoládes pérlítes vai sadrupináta sokoláde

Pagatavosana:

Trauká sajauc miltus ar ellu,údeni,cukuru un sáli. Kad viss skaisti sajaukts,pievieno auzu párslas un sák kártígi míklu mícít ar rokám. Beigás pievieno sezama séklinas un sokoládi.
Izrullé mílu un sagriez gareniski roskijetas.Liek cepesplátí,uz kuras uzkláts cepamais papírs vai arí plátij jábút nedaudz ietaukotai un cepj 180 grádos aptuveni 25 minútes.

Rosquilletas de chocolate (Maizes standzinas ar sokoládes pérlítém)


Man skiet,ka rosquilletas de chocolate ir loti valensiskas,jo sajá Spánijas apgabalá  sokoládes "standzinas" ir ípasi pieprasítas. Lai arí veikalos pirktás "roskijetas"  garso labi, tás tomér nevar salídzínát ar májás gatavotajám.Katrá ziná manas rosquilletas de chocolate garso fantastiski labi.

Vajadzígs:

- 400 g milti,
- 60 ml saules puku ella,
- 200 g údens,
- 25 g raugs,
- 4 g sáls
- 6 g cukurs,
- skipsna soda,
- 100 g sokoládes pérlítes,
- ola (apsmérésanai)

Pagatavosana:

Udení sadrupina ar rokám raugu,pievieno cukuru un samaisa,lai nav kunkuli.
Izsijá miltus un tad  liek klát izskídináto raugu.Rúpígi samaisa un tad liek klát skipsnu sáli,ellu, údeni, sodu. Visu labi samaisa un beigás iemaisa ieksá sokoládes pérlítes. Tálák míklai dot nedaudz nostávéties jebsu atpústies,nosedzot to ar dvieli.
Aptuveni péc stundas nem míklu,izrullé tádu ká taisnstúri,apgriez galus un sagriez  rosquilletas aptuveni 15 cm garas un 2-3 cm platas,spídumam nosméréjot ar olu.
Cepj 180 grádos aptuveni 25 minútes.


ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

Rice Krispies batonini


Un vel viens gards un ekonomisks naskis,kas pagatavojams nieka 5 minútés. Es Marshmallovs vietá nému spánu "Nubes".

Vajadzígs:

- 330 g Rice Krispies,
- 150 g Marshmallows,Nubes vai Besitos,
1,5 é.k. sviests

Pagatavosana:

Katliná izkausé sviestu.
Trauká,kas viegli iesméréts ar sviestu, ieber Rice Crispies. Ja grib batoninus, tad traukam jábút ar taisnám malám.
Kad katliná sviests izkusis,ieber Marshmallows (es Nubes),samazina uguni un maisot vára lídz izveidojas viendabiga kremveida masa.
Ar iegúto masu párlej Rice Krispies un túlin pat ar plaukstu visu saplacina. Tá ká masa ir karsta,tad blodá ielej údeni un pieliek ledu,lai bútu vieglák strádát (nedegtu plaukstas) un tádá veidá arí masa nelíp pie rokám.
Ieliek uz pusstundu ledusskapí,lai labi sacieté, tad iznem no trauka un sagriez.
Gatavs! Tádus pasus batoninus var pagatavot arí no Miel Pops.

otrdiena, 2015. gada 5. maijs

Bombones de Rice Crispies (Rice Crispies konfektes)


So gardo konfeksu pagatavosana neaiznems vairák par 15 minútém,ja neskaita pasu konfeksu sacietésanu. Bez tam konfeksu pagatavoana ir loti vienkarsa,arkartigi ekonomiska un  neprasa nekadas iemanas. 
 Patiesi gards naskis tiem,kam garso sokoláde.

Vajadzígs:

- 80 g rice crispies,
- 250 g sokoládes,
- 25 g sviests

Pagatavosana:

Katlina izkause sviestu un kad tas izkusis,pievieno gabalinos sadrupinatu sokoladi. Es izmantoju konditorejas vajadzibam paredzeto  60 % sokoladi, bet tikpat labi var but ari cita.
Samazina uguni un maisa.Kad izveidojusies kremiga viendabigas konsistences masa,iemaisa rice krispers,kas man bija sokolades, bet tikpat labi var but ari "parastie" jebsu ne sokolades.
Visu labi samaisa un nonem no uguns.
Ar divu karotisu palidzigu liek formina (es liku ledus saldesanai paredzetajas platis ar apalas formas iedobumiem).Bet tikpat labi var likt ari uz cepama papira. Ja liek ledus saldesanai paredzetajos traucinos, tad,ieteicams iedobumus nosmeret ar ellu (uz papira salvetas uzpilina un iesmere),lai pecak konfektes viegli iznaktu ara.
Konfektes liek  ledusskapi aptuveni  uz 30 minutem (max. aukstuma rezima),lidz  tas smuki sacietejusas.