ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts

Jautrás masínítes


Sezonas auglu masíníte.

Nepieciesams:
- ábols,
- vínogas,
- kocini

Pagatavosana:

Sagriez ábolu skélítes, iznem serdi. Párgriez vínogas uz pusém un ar kocina palídzíbu piemonté riteni )) (piestiprina  vínogu pie ábola). Gatavs!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru