otrdiena, 2012. gada 28. augusts

Zobengliemezi tomátu mércé (navajas con tomate)


Garenie júras gliemezi (zoben jeb nazgliemezi)  dzívo  Vidusjúras (arí Melnajás júras un Atlantijas okeána) smiltís- gan dzili údení, gan pasá krástá.
Tie vertikáli ierokas smiltís un tur arí barojas. 
 Liels bija mans pársteigums, kad ieraudzíju kádu víru, kurs tepatjúras krastá, péc lietus, no smiltím ar sáls palídzíbu zvejoja árá sos garcaulainos iemítniekus. Vírs uzkaisíja uz slapjajám smiltím nedaudz sáli un gargliemezi pasi spraucás árá!!
Sie gan ir veikalá pirktie gargliemezi )))

Nepieciesams:

- zobengliemezi,
- sípols,
- kiploka daiva,
- sauja sagrieztu pétersílu,
- liels tomáts,
- citrona sula,
- nedaudz ella

Pagatavosana:

Zobengliemezuz iemérc uz 4-6 stundám sálsúdení. Iemérkti sálsúdení tie atdods smiltis(ja tádas gadíjumá bús), lai édot necirkstétu starp zobiem.
Panná apcepj sagrieztu sípolu un kiploku. Pievieno sarívétu vai smalki sagrieztu tomátu, skipsnu cukura (sáli nevajag, jo visas júrasveltes ir pietiekami sálas) un sauju pétersílu un citrona sulu. Pievieno nokástus zobengliemezus, uzliek váku un sauté, kamér gliemezi atveras.

Túlin arí pasniedz.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru