trešdiena, 2012. gada 1. augusts

Vistas saláti ar greipfrutu merci


Izrádás, ka arí Kína ir viena no vadosajám valstím pasaulé, kas kultivé greifrútus un ir gana daudz kíniesu édieni, kur bez greifrúta neiztikt. Kínas greipfrúts(
Citrus Máxima, Citrus Grandis), atskiras no mums ierastá greifrúta. Kínas greifrúti ir ísti giganti, tie var svért lídz pat 2 kg un to diametrs dazkárt sasniedz 30 cm, péc skata atgádina milzu citronu.Tacu sis auglis ir sausáks, lídz ar to nesatur tik daudz sulas ká "parastais" (mums ierastais greifrúts). Kínas greifrútus kultivé arí Spánijá (ká reiz apgabalá, kurá es dzívoju) u.c. valstís.
 Garsas ziná Kínas greifrúts ir viegli saldsskábs, ne ar tik izteiktu rúgtu garsu un Austrumu virtuvé tiek lietots gan ar rísiem, gan kiniesu makaroniem, ká arí no tá tiek pagatavoti visdazádákie saláti, marmeládes u.c.

Si greipfrutu merce ir riktigi garda.

1 porcijai nepieciesams:

-140 g vistas filejas,
- páris chery tomátini,
- puse greifrúta,
- 30 g sojas dzinumi (izmantoju blansétus),
- 4 kukurúzas válítes (izmantoju marinétas)
- 1 neliels Kínas káposts,
- 7 g sezama séklinas (drosi var likt vairak)

Greifrútu mércei:

- 1 téjkarote stipras sinepes,
- 1/2 greifrúta sulas,
- 120 ml  dabígais jogurts bez piedevám,
- 1/2 téjkarote karija,
- aptuveni 2 cm ingvera saknes,
- 7 g sasmalcináti pistáciju rieksti (drosi var likt vairak)
- skipsna sáls un pipari,
- 2 téjkarotes balzametikis,
- 1/3 téjkarotes koriandra sékinu
- neliels sípols

Pagatavosana:

Vistas fileju sagriez garenás strémelés un tvaicé aptuveni 15 minútes. Sáli,piparus tai pievieno,kad izváríjusies un atdzisusi. Nomizo tomátus un sagriez uz pusítém. 1/2 greifrúta izspiez sulu. Sagriez salátus. Panná bez taukvielám uzgrauzdé sezama séklinas.

Mérces pagatavosana:

Notíra sípolu un sablenderé kopá ar sinepém, koriandra séklinám,pistáciju riekstiem un ingveru. Tad pievieno greipfrúta sulu, jogurtu,kariju, balzametiki sáli, piparus (péc garsas) un un maisa, kamér iegúst kremígu masu.
Trauká liek salátiem paredzétás izejvielas, párlej ar mérci un párlaisa ar sezama séklinám.

 Gatavs!
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru