ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts

Olimpiskais piecinieks ( Recepte bérniem)


Loti garsígas kanoé laivinas, bez tam sí kombinácija- selerija, vínogas, zilais siers un kraukskígás sezama nújinas loti labi iet kopá. 
 So visu var arí sagriezt un likt salátos, tacu bérniem sádi pasniegts édiens noteikti skiet skaistáks.
 Vél loti garsígi ir, ja uz karstmaizítes uzsméré sieru (kádu no zilajiem, brie, camembert...), uzgriezot virsú vínogas un selerijas kátu. Tá un sitá garso vairák neká labi.

Labák izvéléties seleriju, kas nav tik cieta un saraina. Mums veikalá nopérkamajai jau uzrakstíts, kura selerija ir salátiem un kura paredzéta várísanas (cepsanas..) Selerija salátiem parasti nav tik izteikti zala un izméros ir nedaudz mazáka par seleriju, kas paredzéta termiskai  apstrádei.

Nepieciesams:

- Selerijas káts salátiem,
- siers (káds no zilajiem vai camembert, brie jeb káds nu katram labák garso),
- vínogas,
- salmini (man bija ar sezama séklinám)

Pagatavosana:

Selerijas kátá iesméré sieru un saliek vínogas. Pieliek  vínogám "airus" un gatavs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru