ceturtdiena, 2012. gada 2. augusts

Pildíts greipfrúts meksikánu gaumé (light versija)


Guacamolei ir loti sena vésture, tá pazístama jau no acteku laikiem, loti izplatíta Meksiká un ASV, ká arí dazviet Eiropá, pieméram Spánijá.

Ir daudz un dazádi veidi ká pagatavot guacamole. Soreiz gatavoju light versiju, kas nozime, ka lídz minimumam samazináju avokado un riekstu daudzumu, jo salátus tacu papildina arí rieksti, kas pieskaitámi pie taukiem. Tápéc gatavojot light versiju, pievienoju vairák citas sastávdalas, pieméram, tomátus, sípolu (lai sanáktu vairák masas un pietiktu salátiem).

Sajá kombinácijá guacamole lieliski sapas ar krabju núnijám, zalumiem un riekstiem.Tacu galveno akcentu sajá recepté piedod tiesi greifrúts, kas papildina visu garsu burvígo salikumu.

 
Vienai porcijai nepieciesams:

- 300 g guacamole (meksikánu mérce),
-1 sarkanais greifrúts,
- puse sípola,
- 2 téjkarotes sakapátas dilles,
- téjkatote citrona sulas,
-100 g krabju nújinas,
- nedaudz  rieksti (péc izvéles)

Pagatavosana:

Greifrútam nogriez vienu galu un ar asu nazíti iznem míkstumu. Notíra sípolu un síki to sakapá. Smalki sagriez krabju nújinas un pusi no greifrúta míkstuma.Sasmalcina riekstus. Pievieno dilles un guacamole.Visu labi samaisa, sapilda greifrútu un pasniedz.

Guacamoles pagatavosanai nepieciesams:

-30 g avokado,
- 25 g sípola,
-50 g tomáta,
-puse kiploka daivas,
- 1/4 cilli pipara,
- 1/2 citrona vai laima sulas,
-páris koriandra lapinas,
-sáls péc garsas

Pagatavosana:

Loti síki sagriez (sakapá) sípolu un koriandru. Izspiez caur kiplokspiedi nomizota kiploka daivu. Tomátam nonem mizu un sarívé to. Ar daksu samíca avokado, pievieno citrona sulu. Tad pievieno augstákminétás sasmalcinátás sastávdalas, skipsu sáli, piparus. Gatavs!

Ja vélas mérci uzglabát, avokado kaulinu nemet árá, bet liek turpat iegútajá mércé, lai avokado neoksidéjas.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru