trešdiena, 2013. gada 20. novembris

Super liesais kirbja flans


Liess deserts no kirbja, kam ir bezgala daudz variaciju ko likt klat garsas un konsistences bagatinasanai.
Soreiz, ka jau briva fantazijas lidojuma, nekadas proporcijas neieveroju.

Vajadzígs:

- kirbis,
- saldinatajs pec garsas,
- piens,
- agar agar pulveris

Pagatavosana:

Kirbi tin follija un liek krasni cepties. Kad izcepies, mikstumu iznem no kirbja mizas un ar daksu saspaida. Ja nepieciesams, klat liek saldinataju pec garsas.
Katlina lej pienu, liek citrona mizinu un kanela standzinu. Kad piens uzvaras, izsmidzina agar agar pulveri un ar olu putojamo slotinu nepartraukti maisot, 1- 2 minutes uz nelielas uguns vara. Beigas liek ieksa kirbi, visu labi sajauc un lej pa forminam vai viena liela forma.
Atdzese vesa vieta un gatavs!
Edams tapat vai kopa ar saldajiem kremiem (chentily u. taml.)

svētdiena, 2013. gada 17. novembris

Ipasi liesais mandelu- sokoládes desertsPatiesíbá sí ir versija par annin dofu, kas tapa viená brídí- gribéjás kaut ko liesu un garsígu. Sis variants tapa tádél, ka secináju, ka stévija beigusies, bet cukuru likt klát negribéjás. Tad nu klát saldinásanai  liku colacao (kakao). 
Tátad, annin dofu ar sokoládes piesitienu.

Vajadzígs:

- 300 ml piens,
- 300 ml údens,
- pacina agar- agar pulveris (5 g)
- édamkarote kakao,
- rívéta sokoláde,
-páris pilieni mandelu esence 

Pagatavosana:

Uzliek váríties údeni, kad burbulo, pievieno agar agar pulveri. Lai tas nesaietu kunkulos, to izsmidzina. Vára aptuveni 2 minútes, tad pievieno pienu,mandelu esenci kakao, izmaisa un nonem no uguns.
Lej trauká, atdzesé, párliek ar caurspídígo pártikas plévi un liek ledusskapí sazelét.
Kad sazeléjis, párkaisa ar rívétu sokoládi.


Mandelu cepumi ar sokoládes gabaliniem


Míksti un muté kústosi cepumi ar sokoládes lásítém. 

Vajadzígs:

- 130 g cukurs,
- 40 g sviests,
- 150 g milti,
- 100 g sokoládes lásítes ( var arí sadrupinátu sokoládi),
- 50 g mandelu sabarzti mandelu rieksti,
- 4 g vailas esece vai vanilas cukurs,
- 100 ml piens

Pagatavosana:

Mandeles sajauc ar cukuru, sviestu. pievieno miltus, vanilu, pienu, lídz izveidojas viendabíga masa. Beigás pievieno sokoládes lásítes. 
Ar karotes palídzíbu uz cepamvirsas (ja nepieciesams, virsú liek cepampapíru) , liek cepumu bumbinas.
Jáliek attálák viena no otras, jo cepsanás laiká tás izplúdís.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos, nosedzot ar folliju 10 minútes.

piektdiena, 2013. gada 15. novembris

Garsvielás marinéta vista


Sen nav marinéta vista, un te nu vina ir :) Tátad  Vidusjúras garsvielás marinéta un krásní cepammaisá cepta vista. 
Ja grib kruakskígu vistinu, tad cepsanás vidú atver cepammaisu.

Vajadzígs:

 - 800 g sadalítas vistas gabali,
- gláze baltvína,
- puse glázes citrona sulas,
- 2-3 kiploka daivas,
- 3 édamkarotes olívellas,
- 2 krustnaglinas,
- 1/2 t.k. kimenes ( man malta)
- 1/2 t.k. saldá paprika (samalta),
- 3 baltie piparu graudi,
- páris timiàna zarini,
- sáls péc garsas

Pagatavosana:

Kiploku nomizo un izspiez caur kiploka spiedi. Sajauc visas sastávdalas un kopá ar vistas gabaliniem liek trauká, nosedz un uz 24 st. ledusskapí marinéties.
Cepj cepammaisá l

sestdiena, 2013. gada 9. novembris

Pukkápostu- balto redísu saláti


Veselígi un garsígi svaigo dárzenu saláti. Tá ká baltais redíss pats par sevi ir pikants, tad aizdaram labi der bezpiedevu jogurts. Visas sastávdalas nému aptuveni vienádás dalás.

Vajadzígs:

- pukkáposts,
- baltais redíss,
- burkáns
- bezpiedevu jogurts (var arí majonézi, kréjumu...)
- skipsna sáls

Pagatavosana:

Sarívé visas sastávdalas, pievieno sáli péc garsas un aizdara ar jogurtu. 


Siera saláti latviesu gaumé


Loti, loti sakárojás sáda veida salátus, kas ir tik ierasti Latvijá, bet Spánijá, skiet, reti kurs zina, kas siera salátus var gatavot arí sádi. 
Loti kreptígi un pikanti, ideáli iet uz maizítes vai tikko no krásns iznemtiem ceptiem kartupelísiem ar visu mizu. 

Vajadzígs:

- siers,
- kiploks (cik pikantu vélas),
- burkáns,
- majonéze,
- sáls, pipari ( ja prasás papildus)

Pagatavosana:

Sarívé sieru, caur kiplokspiedi izspiez kiploka daivas. Sarívé burkánu. Visas sastávdalas sajauc uz aizdara ar majonézi. Ja grib liesák, majonézi var atskaidít ar bezpiedevu jogurtu. Sáls, pipari péc garas.

otrdiena, 2013. gada 5. novembris

Milanesas jebsu panéta liellopa filejaLai arí  ar panésanu un fritétiem édieniem es ne ípasi aizraujos, tomér mana gimene ik pa laicinam pieprasa kaut ko fritétu un panétu. Gribot negribot jáatzíst, ka lai arí ne tas veselígákais un liesákais variants, tomér gardum gardi un kádreiz jau arí var.
Spánijá ká jau toro (vérsu) zemé, ar liellopa galu problému nav- veikalu plauktos tá jau stáv sagriezta un  safaséta ar visiem uzrakstiem káda édiena pagatavosanai tá domáta (jo ne visa gala piemerota grillésanai, várísanai, panésanai, sautésanai, steikam  u.t.t).  Atzísos, ka sákumá man nebija liela saprasana kádél panésanai paredzéto galu nevar grillét vai várísanai paredzéto galu nevar panét. Nu vispár var jau, bet tad nav jábrínás, ka gala sanák cieta un negarsíga. Nu, spáni tiesám par vérsiem zina visu, un ar laiku arí es esmu kaut ko iemácíjusies.
Visádi citádi  veikalos miesnieks péc pircéja lúguma nogriezís tiesi tádu galas gabalu káds vajadzígs, jo panésanai nav vajadzíga dárgá gala (liellopa solomillo vai entrecot). 
Runájot par panésanu, liellopa fileju var panét dazádi un sis nu noteikti ir viens no tiem gardákajiem panéjuma veidiem un si recepte nak no mana vira. 

6 porcijám vajadzígs:

-6  liellopa filejas,
- 2 olas,
- édamkarote smakli rívéta parmezána siera,
- kiploka daiva,
- sáls,
- pipari,
- citrons ( péc vélésanás)

Pagatavosana:

Nem liellopa fileju, kas sagriezta loti planas skeles. Ja izmanto saldetu galu, tad pec atsaldesanas ta janoslauka virtuves papira dvieli, lai ta butu sausa.
Talak galu apvila  miltos, tad ola, kur pievienots rivets parmezana siers, melnie pipari un sals (ja nepieciesams). Beigas apvila filejas gabalu rivmaize.
Frité sakarseta ella no abam pusem, lidz fileja klust zeltaini bruna. Jaatceras, ka fileja izcepjas loti atri un to nedrikst parcept, citadi ta sanaks cieta.
Pasniedz karstu ar citronu (mums gimene patik apslakstit ar citrona sulu).


pirmdiena, 2013. gada 4. novembris

Vistas sautéjums ar závétiem augliem austrumu gaumé


Tikai dazas garsvielas un jaukas pármainas édienkarté. Soreiz kaut kas autrumu gaumé.

Vajadzígs ( 4 personám):

- 500 g vista,
- ingvera sakne,
- 100 g indijas riekstu,
- 200 g rozínes,
- 100 g aprikozes,
- kiploka daiva,
- sauja pétersílu,
- sauja koriandra,
- puse citrona,
- édamkarote dizonas (?) sinepju (tás ar graudiniem),
- 2 é.k. sojas mérces,
- skipsna kanélis,
- skipsna rívéta muskatrieksta
~ 4 -e.k. ellas,
- buljons,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Pusi vistas sadala nelielos gabalinos.
Wok panná vai kastrolí liek ellu un apcepj sarívétu ingvera sakni in sagrieztu kiploka daivu. Tad liek ieksá ar pipariem un sáli iesmérétus vistas gabalinus un tos no abám pusém apcepj. Kad apcepusies, iznem un  liek ieksá rozínes, aprikozes un riekstus. 
 Taisa mérci- sinepes sajauc ar citrona sulu un sojas mérci. So maisíjumu lej katliná, pievieno vistu un údeni vai buljonu ( kaut kur glázi). Sauté vél kádas 15 minútes, pa visu pievienojot skipsnu kanéla un muskatriekstu.
Pasniedz karstu ar sakapátiem pétersíliem un koriandru.
Ja nepatík koriandrs, to var pievienot pavisam nedaudz vai iztikt tikai ar pétersíliem.

sestdiena, 2013. gada 2. novembris

Mandelu kúka Ligúrijas gaumé


Un te atkal kaut kas no mandelém, soreiz kúka itálu gaumé.
 Mani Latvijas ciemini teica, ka sí kúka nedaudz atgádinot medus kúkas garsu. Laikam dél pievienotá medus un stipruma, ja tá var teikt, jo kúka ir kreptíga un garsas piesátináta.
Laba recepte, garda kúka. Noteikti vérs bús izcept arí citá svétku reizé.


Vajadzígs:

- pacina cepamais pulveris (man bija Royal),
- 100 ml piens,
- 450 g milti,
- 100 g sviests,
- 125 g brúnais cukurs,
- 5 é.k. medus,
- 200 g maltas mandeles,
~ 2 e.k. mandeles (dekorésanai),
- sviests ietaukosanai ( ja kúkas formas materiáls to prasa)

Pagatavosana:

Sajauc cepamo pulveri ar pienu un katliná uzsilda.
Izsijá miltus un liek sagrieztus sviesta gabalinus. Pievieno cukuru, medu, pienu. Samaisa un tad samíca ar rokám. Tad pievieno mandeles un iemíca.
Ja nepieciesams, ietauko kúkas formu un izliek míklu.
 Cepj sakarsétácepeskrasni 180 grados 40 minutes, parbaudot kukas gatavibu ar kocinu.
Atdzesé kúku, tad iznem no forminas.
Uzkarsé ieváríjumu lídz tas paliek skidrs un ar to apsméré kúkas virsmu.
Rotá ar mandelém.
Pasniedz aukstu.