ceturtdiena, 2015. gada 6. augusts

Artisoki olívu-pétersílu mércé


Ar sádi  pagatavotiem artisokiem mani cienája víra mása. Tá médz gatavot vina Sicílijá. Savukárt es jau kádu laiku esmu burtiski iemíléjusies sajá recepté un to vien daru ká gatavoju vél un vél. Pilnígi neká sarezgíta,neiedomajami gardi un 100 % veselígi. 
Te nu piebildísu,ka svarígi ir izvéléties labu olívellu ,viennozímígi virgen extra,jo no tá bús atkaríga édiena garsa,smarza.Olívella sajá recepté zélota netiek, un kapec gan ne,ja vien dámas neséz uz kártéjás diétas.Jáatceras,ka kvalitatíva olívella ir gana veselíga un no tás baidities nevajag.

Vajadzígs:

-artisoki,
- zalás olíves (bez kauliniem),
- olívella (virgen extra),
- pétersíli,
- citrons un citronu sula,
-sáls,
- pipari,
kliploka daiva

Pagatavosana:

Man atrisoki pagadíjusies nelieli un "galígi",tádél es tos párgriezu uz pusém un iznemu tikai pavisam nelielo balto bárdinu,kas atrodas artisoka viducítí. Ziedlapinas nost negriezu. Tikko atrisoks párgriezts,tá to uzreizi ieliek údení,kurá pievietos sagriezts citrons.Citrons údení nepieciesams,lai artisoki nezaudétu savu skaisti zalo krásu. Ja citrona nebús,artisoki,lídz ko tos párgriez uz pusém,garsu gan nezaudé,bet krásu gan,jo paliek netíri pelékzali.
Tálák artisokus novára údeni. Kad gatavs,nokás.
Gatavo mérci. Olívellu sajauc ar citrona sulu.Parasti uz 1 e.k. ellas lej 2 e.k. citrona sulas. Bet tas nav obligati,jo katrs tomér vadás péc garsas. Sagriez pétersílus,kiploka daivu.Pievieno mércé sáli,svaigi maltus melnos piparus. Sagriez olíves.Visu kártígi sajauc un ar iegúto mérci aplej artisokus.
Sádi pagatavoti artisoki édami gan silti,gan auksti. 
Ká ést? Nemam pa lapinai,un izlaizam cauri zobiem artisoka galígás ziedlapinas. Tas,kas nost neiet,metam árá.Sulígo un galígo vidusi édam visu nost!

sestdiena, 2015. gada 9. maijs

Rosquilletas integral con pepitas de chocolate y ajonjoli (Pilngraudu roskijetas ar sokoládes pérlítém un sezamu)
Spánu nacionálais gardums rosquilletas var bút gan sálas,gan saldas. Soreiz eksperementéju un gatavoju bez rauga ar pilngraudu miltiem, klát liekot auzu párslas, sezama séklinas un,protams, sokoládes pérlítes. 
Rezultátá rosquilletas sanák loti spániskas, jo lai arí sis ir saldais variants,klát tiek likta olívella,pie kam virgen extra,kurai piemít ípasi spécígs olívu aromats. Zinu,ka ziemelnieki raudz pieri un domá, nu bet ká gan sokoládes cepumi un olívellas garsa?! Tacu tiesám spánu virtuvé ir sastopami ne mazums saldie édieni, kur klát bús arí olívella. Lídzígi ká rozmaríns-sákumá skiet,ka sí garsviela un deserti ir nesavienojams variants, bet beigás atklájas,ka ar atseviskiem produktiem savienojams gan un vél ká!  Protams, ja ir iebildumi pretr olívellu saldajá versijá,to var aizstát arí ar saulespuku ellu,tacu man gribéjás tá ísti spániski.
Sís rosquilletas kurás nav pievienots raugs,péc konsistences nesanák tik míkstas un pufígas ká pieméram klasiskás,sís drízák lídzínás musli batoniniem.

Vajadzígs:

- 250 g pilngraudu milti,
- 140 ml údens,
- 60 ml olívella vai saules puku ella,
- 80 g auzu párslas,
- 20 g sezama séklinas,
- viena pilna é.k. cukura,
- skipsna sáls,
- 60 g sokoládes pérlítes vai sadrupináta sokoláde

Pagatavosana:

Trauká sajauc miltus ar ellu,údeni,cukuru un sáli. Kad viss skaisti sajaukts,pievieno auzu párslas un sák kártígi míklu mícít ar rokám. Beigás pievieno sezama séklinas un sokoládi.
Izrullé mílu un sagriez gareniski roskijetas.Liek cepesplátí,uz kuras uzkláts cepamais papírs vai arí plátij jábút nedaudz ietaukotai un cepj 180 grádos aptuveni 25 minútes.

Rosquilletas de chocolate (Maizes standzinas ar sokoládes pérlítém)


Man skiet,ka rosquilletas de chocolate ir loti valensiskas,jo sajá Spánijas apgabalá  sokoládes "standzinas" ir ípasi pieprasítas. Lai arí veikalos pirktás "roskijetas"  garso labi, tás tomér nevar salídzínát ar májás gatavotajám.Katrá ziná manas rosquilletas de chocolate garso fantastiski labi.

Vajadzígs:

- 400 g milti,
- 60 ml saules puku ella,
- 200 g údens,
- 25 g raugs,
- 4 g sáls
- 6 g cukurs,
- skipsna soda,
- 100 g sokoládes pérlítes,
- ola (apsmérésanai)

Pagatavosana:

Udení sadrupina ar rokám raugu,pievieno cukuru un samaisa,lai nav kunkuli.
Izsijá miltus un tad  liek klát izskídináto raugu.Rúpígi samaisa un tad liek klát skipsnu sáli,ellu, údeni, sodu. Visu labi samaisa un beigás iemaisa ieksá sokoládes pérlítes. Tálák míklai dot nedaudz nostávéties jebsu atpústies,nosedzot to ar dvieli.
Aptuveni péc stundas nem míklu,izrullé tádu ká taisnstúri,apgriez galus un sagriez  rosquilletas aptuveni 15 cm garas un 2-3 cm platas,spídumam nosméréjot ar olu.
Cepj 180 grádos aptuveni 25 minútes.


ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

Rice Krispies batonini


Un vel viens gards un ekonomisks naskis,kas pagatavojams nieka 5 minútés. Es Marshmallovs vietá nému spánu "Nubes".

Vajadzígs:

- 330 g Rice Krispies,
- 150 g Marshmallows,Nubes vai Besitos,
1,5 é.k. sviests

Pagatavosana:

Katliná izkausé sviestu.
Trauká,kas viegli iesméréts ar sviestu, ieber Rice Crispies. Ja grib batoninus, tad traukam jábút ar taisnám malám.
Kad katliná sviests izkusis,ieber Marshmallows (es Nubes),samazina uguni un maisot vára lídz izveidojas viendabiga kremveida masa.
Ar iegúto masu párlej Rice Krispies un túlin pat ar plaukstu visu saplacina. Tá ká masa ir karsta,tad blodá ielej údeni un pieliek ledu,lai bútu vieglák strádát (nedegtu plaukstas) un tádá veidá arí masa nelíp pie rokám.
Ieliek uz pusstundu ledusskapí,lai labi sacieté, tad iznem no trauka un sagriez.
Gatavs! Tádus pasus batoninus var pagatavot arí no Miel Pops.

otrdiena, 2015. gada 5. maijs

Bombones de Rice Crispies (Rice Crispies konfektes)


So gardo konfeksu pagatavosana neaiznems vairák par 15 minútém,ja neskaita pasu konfeksu sacietésanu. Bez tam konfeksu pagatavoana ir loti vienkarsa,arkartigi ekonomiska un  neprasa nekadas iemanas. 
 Patiesi gards naskis tiem,kam garso sokoláde.

Vajadzígs:

- 80 g rice crispies,
- 250 g sokoládes,
- 25 g sviests

Pagatavosana:

Katlina izkause sviestu un kad tas izkusis,pievieno gabalinos sadrupinatu sokoladi. Es izmantoju konditorejas vajadzibam paredzeto  60 % sokoladi, bet tikpat labi var but ari cita.
Samazina uguni un maisa.Kad izveidojusies kremiga viendabigas konsistences masa,iemaisa rice krispers,kas man bija sokolades, bet tikpat labi var but ari "parastie" jebsu ne sokolades.
Visu labi samaisa un nonem no uguns.
Ar divu karotisu palidzigu liek formina (es liku ledus saldesanai paredzetajas platis ar apalas formas iedobumiem).Bet tikpat labi var likt ari uz cepama papira. Ja liek ledus saldesanai paredzetajos traucinos, tad,ieteicams iedobumus nosmeret ar ellu (uz papira salvetas uzpilina un iesmere),lai pecak konfektes viegli iznaktu ara.
Konfektes liek  ledusskapi aptuveni  uz 30 minutem (max. aukstuma rezima),lidz  tas smuki sacietejusas.otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis

Cukini saláti ar ciedru riekstiem,rozíném un parmezána sieru


Vai jums garso svaigs cukini? Man já un pat loti. Bet nu atzisos,ka esmu vieniga gimene,kas ed cukini svaigá veidá. Ne jau tikai tapéc,ka veselígi,bet arí tádél,ka tiesám garsígi.

Edot svaigá veidá vislabák izvéléties pavisam nelielus cukini-tie nekad nebús rúgti,tiesi otrádi-tie bús arí pasaldi, lídzígi ká tas ir ar jauniem un svaigiem gurkiem.
Bez tam,cukini ir ípasi bagáti ar C, K un B 9 vitamíniem.


Vajadzígs:

- neliels cukini,
- sauja ciedru rieksti,
- sauja rozínes (bez kauliniem),
- parmezána siers,
- virgen extra olívella,
- citrona sula

Pagatavosana:

Cukini nomazgá,griez plánás skélés un kárto skíví. Panná bez taukvielám loti viegli apgrauzdé ciedru riekstus. Sagriez pavisam nelielás un plánás skélés parmezána sieru (es to daru ar kartupelu mizojamo nazi- iznák plánas un vienádas skéles).
Olívellu sajauc ar citona sulu.
Salátus párkaisa ar riekstiem,rozíném, pievieno sieru un párlej ar mérci.

piektdiena, 2015. gada 24. aprīlis

Tvaicéta mencas fileja ar citronu un drupinátám mandelém


Lai arí skiet,ka tvaicéta zivs nevar bút garsíga, es kártéjo reizi párliecinos,ka var gan un pat loti. Protams,ka neiztikt arí bez daziem vérá nemamiem knifiniem :))
Tvaicéta zivs viennozímígi ir veslígs,liess un gards édiens. Mencas vietá var nemt arí heksu vai citu "balto" zivi.

Vajadzígs:

- mencas fileja,
- melnie pipari (svaigi malti),
- sáls (ja nepieciesams),
- citrons,
- sauja pétersílu (vislabák svaigi),
- sauja mandelu riekstu,
- sviesta picina

Pagatavosana:

Mencas fileju ierívé ar svaigi maltiem melnajiem pipariem un nedaudz pamércé citrona sulá. Ja nepieciesams,pievieno sáli.
Liek zivi tvaicéjamá katlá un pa virsu uzliek sviesta picinu un vienu vai divas citrona skélítes (sagrieztas aplítí).
 Kaut kur 5 minútes pirms menca gatava, tai pievieno sakapátus pétersílus un turpina tvaicét tálák.
Pasniedz zivi karstu, pievienojot sadrupinátas mandeles.

otrdiena, 2015. gada 21. aprīlis

(Galletas de limón) Citronu cepumi


Gardi un aromátiski cepumi ar pilnígi dabígu citronu garsu.

Vajadzígs:

- 90 g sviests (istabas temparatúras),
- 1 ola,
- 170 g cukurs,
- téjkarote vanilas cukura,
- 1 citrona sula+ rívéta mizina (uz smalkás ríves),
- 300 g milti,
- puse pacinas cepamais pulveris

Pagatavosana:

Sviestu sajauc ar cukuru un vanilas cukuru.Pievieno olu,citrona sulu un sarívéto citrona mizinu.Visu labi samaisa. Tad pievieno izsijátus miltus un cepamo pulveri. Visu kártígi samíca, uztaisa bumbu un ietin caursídígajá virtuves plévé. Liek uz stundu ledusskapí.
Kad masa palikusi auksta, to iznem un uzspiezot uz míklas ar rokas plaukstu,veido cepuminus. Sádi sanák tiesám nevainojami apalas formas cepumini.
Tá ká cepumini bús míksti,tad arí míkla ir salídzinosi míksta un ir jástrádá átri,pretéjá gadíjumá míkla sasils un mílu atkal náksies likt ledusskapí. Ja nu galígi nesanák, tad var vél pievienot miltus- rezultátá masa paliks cietáka.
Cepj 180 grádos 20  minútes, lídz citronu cepunmini iegúst viegli zeltainu nokrásu. 

piektdiena, 2015. gada 17. aprīlis

Magdalenas de naranja (Apelsínu keksini)


Patreiz Spánijá Vidusjúras piekrasté ir apelsínu ziedésanas laiks. Zied jau arí citi citrusu augli, bet atskiríbá no citiem citrusu augliem,tiesi apelsínu ziediem piemít loti spécígs un izteikts aromáts. Viens pats apelsína ziedins slépj seví milzíga aromáta spéku, un braucot garám apelsínu plantácijám ir galvu reibinoss aromáts..
Ká smarzo apelsínu ziedi? Péc spéka varbút vienádi stipri ká Vidusjúras jasmíns.Un tomér atskirígi. 

Tádél nav nekáds brínums,ka apelsínu ziedu údens,ko Spánijá sauc par AZAHAR , tiek plasi izmantots konditorejá.
Péc sís receptes gatavotie keksini sanák  loti apelsíniski un irdeni gaisígi. Ja nav pieejams apelsínu ziedu údens, to var aizstát pieméram ar vanilas vai apelsína esenci.

Vajadzígs( vidéji 20 keksiniem):

- 270 g cukura,
- 320 g milti,
- 4 olas,
- 90 ml piens,
- 290 g saules puku ella,
- 2 édamkarotes medus,
- 1 pacina cepamá pulvera,
- viena rívéta apelsina mzina,
- 1 é.k. apelsínu ziedu údens,

Pagatavosana:

Sakul olas ar cukuru. Puto (es ar elektrisko putotáju),lídz masa dubultojas un paliek teju balta.
Tálák liek klát sarívéta apelsína mizinu,apelsínu ziedu údeni un medu. Visu atkal saputo un pievieno ellu.
Pasás beigás liek klát izsijátus miltus un cepamo pulveri.
Lai sanáktu gaisígi keksini, masa jáputo nepártraukti vismaz 5 minútes.
Tálák nosedz míklas trauku ar caurspídígo virtuves plevi un atstáj míku "atpústies". Pa so laiku sák veidoties burbulísi.
Nem keksinu kapsulas,saliek tajás keksinu papírísus un sapilda kapsulas aptuveni 3/4.
Pa virsu uzber pavisam nedaudz cukura.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 20  minútes,párbaudot keksinu gatavíbu ar koka irbulíti. Ja nekas klát nelíp-tátad gatavs.


ceturtdiena, 2015. gada 16. aprīlis

Spaghetti aglio e olio (Spageti ar kiplokiem un ellu) Italu edieni


Spageti ar ellu un kiplokiem agrak skaitijas Neapoles nabadzigo lauzu ediens, jo ediena pagatavosanai bija nepieciesamas tikai dazas sastavdalas, kas neparprotami bija  katrá neapoliesa virtuvé. Spageti, ella,kiploks,cili un pétersíli- tas ir sís receptes pamatá.

Ediena pagatavosana tiesam neprasa daudz lídzeklus, bet rezultáts ir táds,ka garsas ziná sádi pagatavoti spageti var izkonkurét arí visdárgáká restorána vissmalkáko un dárgáko makaronu mérci.

Atzísos,ka májás loti biezi gatavoju spageti péc sís receptes jau daudzu gadu garumá.Jo garso visiem. Recepti aizguvu no savas víra mátes, kura arí médza galdá celt so pastu.

Un, kad jautáju saviem Latvijas cieminiem,kuriem jau esmu arí  agrák pasniegusi so édienu-un,ar ko jús sodien gribétu pastu? Tad biezi man saka: "Vai varétu ar kiploku un ellu? "

Vajadzígs:

- spageti,
- olívella,
- cili pipars,
- sáls,
- pétersíli,
- páris kiploka daivinas 

Pagatavosana:

Karstá údení,kurá pievienota sáls liek spageti un novára lídz "al dente" (praktiski gandríz gatavi).
Panná lej sluku olívellas un uz vidéjas uguns apcepj ripás sagrieztas kiploka daivas. Kiploku daivu skaits atkarígs no tá,cik stipru  kiploku garsu vélas, jo ella loti labi to uzsúc. Kiploka daivas viegli apzeltina brúnganas un pievieno piestá saberztu cili piparu. Visu samaisa un  mérce jau gatava.
Pievieno nokástos spageti, visu panná rúpígi apmaisa.Liek skíví,párkaisot ar sasmalcinátiem pétersíliem un rívétu parmezána sieru.
Ja nav svaigipétersíli, loti garsígi ir,ja pievieno mércé (péc kiploka apcepsanas) sausus vai sasaldétus péterílus (bet tádá gadíjumá iem jábút loti síki sakapátiem).trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis

Rosquilletas de pipas (Maizes standzinas ar saules puku séklinám)


Spánijá loti populára uzkoda ir maizes standzinas jebsu grístítes,kuras spáni médz saukt gan  par rosquilletas, gan grisínes, colín vai vienkársi par palillos de pan  ,kas burtiski tulkojot nozímé maizes nújinas. Péc formas rosquilletas visbiezák  ir tievas un garas. Precízi izmeri gan nav noteikti,tádél seit var variét.
Maizísu garsa atkaríga no tá,kas bús pievienots klát míklai. Obligáta sastávdala ir olívella, vélams virgen extra.Tádá gadíjumá standzinas bús ípasi aromátiskas un garsígas. Izplatítas ir  maizes nújinas ar saulespuku séklinám,ká arí oregano. Tápat arí rosquilletas médz bút ar  siera un  sípolu garsu.
Lai arí skiet,ka maizes standzinas var bút tikai sálas, Spánijá tás ir arí saldas,un visbiezák klát tiek likti sokoládes gabalini. Tad tás sauc par rosquilletas de chocolate.
Man skiet,ka nav tádu nasku automáti (tie,kas izvietoti lidostás, slimnícás u.c. uzgaidámajás vietás), kur nebútu rosquilletas, arí veikala plauktos nopérkamas  rosquilletas visdazádákajám gaumém.

Rosquilletas biezi vien tiek pasniegtas restorános pirms pamatédiena pasniegsanas. Sáda veida maizítes populáras ir arí Itálijá (grissini) un Latínameriká,tikai tad atskirsies to nosaukumi.
Spánu maizes standzinas médz bút gan cietas un kraukskígas,gan maigi míkstas. Tas atkarígs no regiona un édája vélmém.
Péc sís receptes gatavotás maizes standzinas sanák loti gardas.

Vajadzígs:

- 250 g milti,
- 110 ml údens,
- 25 ml olívella virgen extra,
- 25 g saulespuku séklas (izlobítas),
- 12 g raugs (svaigs),
- 8 g sáls,
- skipsna cukura

Pagatavosana:

Udení ar rokám sadrupina raugu un kártígi samaisa,pieliekot skipsnu cukura.
Izsijá míltus un pievieno raugu,sáli,ellu,saulespuku séklas.Ar lápstinu visu samaisa,tad turpina ar rokám,lídz masa sanák viendabíga un stingra.Tai péc konsistences jábút pacietai.
Tad míklu sarullé tádá ká desiná, nosedz ar dvieli un noliek siltá vietiná nedaudz "atpústies".
Tálák nem míklu un izrullé taisnstúri. Lai péc formas iegútu vienádas grístítes, tad ar nazi pielabo taisnstúra formu un nogriez taisnus galus. 
Tálák taisnstúri ar nazi párdala uz pusém un sagriez aptuveni 2 cm platas grístítes un nosméré ar saputotu olu.
Pavisam  nedaudz iesméré cepamo pannu ar ellu un izliek uz tás maizes grístítes. ja grib kraukskígas grístítes, tad uzreizi liek cepties. ja grib tádas míkstákas, tad vismaz 10 minútes jáatstáj vél grístítes nostávéties. 
Cepj 200 grádos 20 minútes,lídz maizes grístítes paliek zeltaini brúnas. 

otrdiena, 2015. gada 14. aprīlis

Sepia estofada con nabicol (Sautéta sépija ar káli)


Sépija ir loti diétisks produkts,kas plasi tiek lietots Vidusjúras gastranomijá (starp citu, arí aziátu virtuvé sépija ir loti iecieníta). Sépija praktiski nesatur taukus (100 g satur tikai 0,90g taukus),ir bagáta ar proteínu (100 g 16,10 g ) un 100 g sépijas satur 75,30 kcal.
Sépiju var pagatavot kopá ar visu tinti,tádá gadíjumá édiens iekrásosies un bús melns. Tápat arí sépijas tírísanas procesá var iznemt tintes maisu, un tinti uzsaglabát saldétavá.
Spániem un itáliem loti patík melná sépijas krása un garsa, ar tinti tiek krásota gan pasta,gan rísi un gatavotas dazádas mérces.


Vajadzigs:

- 800 g sépija,
- trís káli vai kartupeli,
- viens liels sípols,
- téjkarote saldás paprikas pulveris
- divi tomáti (labák cieti),
- viena itálu paprika (gara,zala),
- glázíte baltvína,
- divas kiploka daivinas,
- pétersíli,
-lauru lapa,
- olívella,
- sáls un melnie pipari péc garsas,
~ litrs zivju buljona 

Pagatavosana:

Notírítu sépiju sagriez (es ar skérém) nelielos gabalos. 
Uz ríves sarívé sípolu, tomátu un kiploku. Papriku sagriez pavisam mazinos gabalinos.
Panná lej nedaudz ellas un apcepj sarívéto sípolu, apcpina un tad liek papriku, tomátu,kiploku. Visu kopá kádas 5 minútes pasauté. Tad pievienopaprikas pulveri,apmaisa,lej baltvínu,liek lauru lapu un pagaida,lai uzmet burbuli. Tad liek sépiju.un apmaisa,lai lai sasúcas garsas,kamér víns izgaro. Kad víns izgarojis, lej  klát buljonu (vislabák karstu). 
Sauté aptuveni 30 minútes,lídz sepija paliek míksta. Jánem vérá,ka sépijas sautésanas laiká nedríkst pievienot sáli, citádi tá bús cieta.
Kad sépija míksta,pievieno gabalinos sagrieztu káli vai kartipelus un visu kopá sauté,lídz kartupeli ir míksti.

sestdiena, 2015. gada 11. aprīlis

Rodaballo con patatas al horno (Krásní cepta akmenplekste ar kartupeliem)


Akmenplekste ir tá pati plekste jeb bute,kas apdzívo Eiropas Atlantijas okeána piekrasti un Vidusjúru,ká arí sastopamas citos músu planétas údenos. 
Veikala plauktos Vidusjúrá  dzívojosás butes ir árkártígs retums. Vispirms jau tádél,ka busu Vidusjúrá nav daudz. Tápéc Spánijá akmenplekstes tiek audzétas,pie kam lielos daudzumos gan iekséjam tirgum, gan eksportam. Arí  Francijá un Anglijá audzé akmenplekstes, tomér par galveno ES razotáju ir kluvusi Spánija, jo ípasi Galícijas regions.   Jasaka,ka akmenspleksu audzésana ir diezgan ilgs un sarezgíts process, kur tiek  laisti gan Vidusjúras údeni, gan zivis tiek sargátas no tiesiem saules stariem un visádi citádi no zivs audzésanas speciálistu puses konrtoléts un uzraudzíts. Un, lai zivis sasniegtu pircéju "pieprasíto" svaru (1,2-1,5 kg), ar zivtinám "nemties" nepieciesami lídz pat 36 ménesi. Tas arí ir viens no iemesliem,kádél zivs nav ípasi léta.

Akmenplekstém ir loti maiga garsa un nav daudz asaku..Arí to tírísana neaiznem daudz laika.Nu labi,tagad jau veikalá péc pircéja luguma zivis iztírís un sagriezís ká vien vajadzígs:)Cik atceros no bérníbas, Latvijá plekstes,vismaz agrák, nebija tik lielas (bet arí te pieejamas dazáda izméra).

Dazás uzturtabulás akmenplekstes uzturvértíba gan atskiras, vienas tabulas noráda,ka zivs satur 82,5 kcal, tátad ir liesa zivs, bet tai pasá laiká citas tabulas noráda,ka akmenspelkste ir vidéji trekna zivs un 100 g satur 102 kcal.  Plekstes satur 16 g proteína un 3,6 g tauku ( 100 g),ká arí bagátas ar B grupas viramíniem,dzelzi.
Soriez gatavoju akmenpleksti krásní kopá ar kartupeliem. Ja pirms tam kartupelus apcepj uz pannas ellá,kopá ar sípoliem,sanák loti sátígi un víriesi sajúsmá. Ja grib "vieglák",tad otra opcija ir pirms zivs ievietosanas krásní novárít kartupelus ar mizu un tad sagriezt diskos un likt cepeskrásní kopá ar zivi. Bús daudz reiz liesák, nebús smaguma sajúa kungí  péc ésanas, kas nereti rodas,édot oglhidrátus,kas bagátígi cepti ellá, kopá ar olbaltumiem, atskirsies tikai garsas nianse. Jebkurá gadíjumá ir nepieciesams labs un garsígs zivs buljons,kas Spánijá plasi pieejams. Es izmantoju izlejamo buljonu- dabígu un aromátisku,bez konservantiem un citám neveselígam piedevám.

Vajadzígs (4-6 personám):
- akmenspekste (ap 1.300g),
- 3 sipoli,
- 2 tomáti (cietas konsistences),
- lauru lapa,
- 80 ml baltvíns,
- 300 ml zivju buljons,
- kiploks un svaigi pétersíli (sasmalcináti),
- olívella,
- sáls un melnie pipari

Pagatavosana:

Panná lej ellu un kad tá karsta, apcepj diskos sagrieztus kartupelus un gareniski sagrieztu sípolu. Ar rokám sasmalcina lauru lapu un pievienon arí to,garsai un aromátam.Cepj uz nelielas uguns,ar váku,lídz zeltainai nokrásai.
Otrs variants ir novárít kartupelus ar visu mizu un kad gatavi sagriezt diskos.
Cepamajá plátí izliek kartupelus un sípolus, pa vidu liekot buti.Buti ieprieks ieziez ar sáli un svaigi maltiem pipariem.
Sagriez uz izliek arí tomátus. Pievieno sáli péc garsas.
Kad viss izlikts uz pláts, pievieno baltvínu un zivju buljonu.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 25 minútes.
Kad gatavs,iznem pláti un apklaisa édienu ar kiplokiem un pétersíliem.


piektdiena, 2015. gada 3. aprīlis

Priecígas Lieldienas! (MONAS DE PASQUA jebsu Lieldienu smalkmaizítes spánu gaumé)


Monas de Pasqua ir tipisks Spánijas smalkmaizísu veids,kas tiek gatavots par godu Lieldienám. 
Tiesa gan, atskiríbá no regiona,  pastáv dazas variácijas, bet neatkarigi no smakmaizítes formas( visbiezák gan ligzdinas veida vai cúskas,kas savijusies), izméra  un míklas sastávdalám, spánu Lieldienu bulciná tradicionáli vienmér tiek iecepta ola. Visbiezak jau  vistas ola un nebút ne krásota. Spáni nav kári olu krásotáji :)) 

Pec senám spánu tradícíjám, mona de pasqua pasniedza krusttévs savam krustdélam svétdiená péc Lieldienu dievkalpojuma.  Tagad Lieldienu smalkmaizítes pirms svétkiem nopérkamas jebkurá konditorejas veikalá,ká arí masveidá tiek tirgotas supermárketos.
Agrák gan  sís smalkmaizítes nebút  nebija tik krásnas ká sodien. Tagad pársvará "dabígas" olas vietu ienem krásainá papírítí ietíta sokoládes ola,un parastá púdercukura vietá nereti tiek liktas visdázádákás krásas un formas cukura skaidinas.
Lai arí Lieldienu bulcinu pagatavosana aiznem diegan daudz laika (kamér míkla uzrúgst), pagatavosanas process ir gauzám vienkárss.Bez tam májás gatavotás monas de pasqua man garso daudz labák par supermárketos nopérkamajám. Pie kam bérniem ir milzígs prieks nemt dalíbu Lieldienu bulcinu pagatavosaná! 


Vajadzígs ( 6 bulcinám):

- 500 g milti (ja iespéja izvéléties,tad vislabák harina de fuerza, milti,kas paredzéti maizes cepsanai),
- 120 g cukura,
- 2 é.k. azahar (apelsínu ziedu údens) vai vanilas esence,
- 1 rívéta aplesína mizina (ja labák patík citrona mizinas garsa,var arí citrona mizinu),
- 25 g svaigs raugs,
- 40 ml piens,
- 50 ml piens,
- 40 ml sualespuku ella,
- 2 olas

Dekorésanai:
- várítas olas vai sokoládes olas,
- krásainas cukura skaidinas,
- ola apsmérésanai

Pagatavosana:

Siltá piená izskídina raugu un samaisa,lai nav kunkuli.Pieliek olas un atkal samaisa.Es izmantoju olu putojamo slotinu. Tad pievieno cukuru,apelsínu ziedu údeni,aplesínu mizinas,un pa dalám liek miltus,iemaisot arí ellu.To visu dara,nepártraukti kulot míklu. Tálák míklu liek uzrúgt kádá siltá vietiná,nosedzot trauku ar caurspídígo pártikas plévi. Tas aiznem vismaz 4 stundas.
Vislabák ar mílu strádát,iesméréjot rokas ar ellu,jo tad míkla nelips klát. Un tá, uzrúguso míklu sadala uz pusém un katru dalu vél trís dalás.
Nemam katru míklas gabalinu,veidojam apalas formas ligzdinu un pa vidu liekam novárítu olu. 
Ja tiks liktas sokoládes olas, tad míkalas aplísa viducítí taisa tádu ká cauruminu.
Sataisítás ligzdinas vélreiz liek uz 2 st.nostáváties.

Kad ligzdinas pienémusás apjomos, apsméré ar olu,idekoré un  cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos 15- 20 minútes.
Atkaríbá péc krásns járaug,lai augsa nepaliek párméru brúna.Tádá gadíjumá ligzdinas nosedz ar folliju un pazemina temperatúru uz 170 grádiem. 


¡ Buen provecho,hijo mio !

pirmdiena, 2015. gada 30. marts

Shirataki núdeles itálu gaumé jebsu spageti bez kalorijám :))


Viena no músmáju iecienítákajám spegeti receptém ir spageti ar cili un kiplokiem.Soreiz spageti vietá nemu shirataki núdeles. 

Vajadzígs:

- pacina (250 g) shirataki núdeles,
- 2-3 kiploka daivas,
- karote olívellas,
- sausa cili pipara páksts,
- édamkarote pétrsílu (vislabák saldéti,kas jau síki sakapáti vai sausi sakapáti),
- rívéts parmezána siers

Pagatavosana:
Tá ká merces pagatavosana daudz laika neaiznem,tad praktiski ir vienalga ar ko sákt.
Tátad, atver paku,noskalo núdeles,uzmanigi atsien un negriez,jo mums vajadzígi "spageti". Tálák shirataki núdeles uz 30 sek.  iemérc verdosá údení, tad nokás un liek katliná,maisa,lai izsúcas liekais údens.
Nem cili páksti un piestá saberz. Panná ielej nedaudz olívellu un liek sagrieztas kiploka daivas. Cepj uz vidéjas uguns, jo kiploka daivám jábút zeltaini brúnganám. Pievieno saberzto cili, pétersílus un  visu kopá apmasot pacepj. Kad gatavs,pievieno shirataki núdeles un visu apmaisot vél pusminútíti uz lénas uguns pacepj. Liek skíví,papildus vél párlejot ar virgen evtra olívellu (bútíba var iztikt arí bez, tas vairák gaumes jautájums) un apkaisot ar rívétu parmezána sieru. 
Shirataki núdeles japánu gaumé


Sodien gatavoju shirataki núdeles japánu gaumé. Tiesa gan,pavisam nedaudz izdaru atkápi no originálreceptes (sk,video) . Tacu visviens veselígi,liesi un garsígi. Bez tam sádi pagatavotu mérci var pievienot arí "ístajám" oglhidrátu núdelém,salátiem u.taml.

Vajadzígs:

- ola,
- sáls,pipari péc garsas,
- 3 g kukurúzas milti,
- gurkis,
- tomáts,
-  sojas asni,
- váríta gala
- shirataki núdeles

Mércei:

- sojas mérce,
- etikis,
- údens,
- cukurs vai cits saldinátájs,
- sezama ella,
- ingvera sakne

Pagatavosana:

Sojas asniem nonem baltos pavedienus,ja tádi atrodas pie saknítém un liek panná applaucéties.Pievieno skipsnu sáli un sluku sezama ellu. Visu pacepina apmaisot,ad zliek váku un tádá veidá pasuté aptuveni 2 minútes. Tad iznem no pannas un atdzesé,vienkársi izliekot skíví.

Gatavojam mérci. Sajauc cukuru (péc garsas) ar sojas mérci,Pievieno etiki un nedaudz údens.Visu labi samaisa. Tad pieliek uz smalkás ríves sarívétu ingvera sakni,sezama ellu un atkal visu labi samaisa.

Iesméré pannu ar pikuci ellas un apcepj sakultu olu,kas sajaukta ar kukurúzas miltiem. Sáli,piparus pievieno péc garsas.  
Kad "omlete" izcepusies,to uzmanígi iznem,sarullé un ar nazi sagriez strémelés.

Shirataki núdeles noskalo,sagriez síkákos gabalos un liek uz 30 sekundém verdosá údení. Tad iznem,nokás un  liek atpakal katliná bez údens un maisot "sauté" aptuveni minúti lídz iziet árá mitrums.
Tálák shirataki núdeles liek pagatavotajá mercé.Kártígi samaisa,lai visas sastávdalas smuki sasúcas.
Liek skíví un pasniedz ar gurki,tomátu, sojas asniem un olu.

Nezináms Rietumos, bet tik populárs Azijá. Shirataki de konjac (sirataki konžaka núdeles)

Es atvainojos,ja gadíjumá es nepareizi iztulkoju sí produkta nosaukumu latviski. Man skiet, ka shitaraki de konjac latviski varétu bút vienkársi shirataki jeb konžaka núdeles.

Drosi,ka daudzi nemaz nezina kas tas ir sirataki,ka tas garso, ka pagatavot, ka un ar ko est. Bet nu visu pec kartas. 

Azijas virtuvé shirataki de konjac ir plasi izplatíts édiens,to audzé gan Kíná,gan Indonézijá. Japáni uzturá to lieto vairák neká 2000 gadus. Shirataki ir augs,kas atgádina lielas bietes un vienas sádas bietes svars ir lídz pat 4 kg. Kas tad ir tik labs un veselígs sajá produktá? Pirmkárt, sajá produktá praktiski nav  kaloriju, un to édot sáta sajúta iestajas átri un uz ilgu laiku,nu gluzi vai  tápat,ka edot kartupelus vai makaronus. Tai pat laiká sirataki ir bagáts ar skiedrvielám. Auga unikalitáte slépjas tajá,ka konzaka aktívais komponents glukomans ir údení skístosa  skiedra ar augstu tírísanas pakápi un skiedrai,nonakot kungí, transforméjas gélveida masa,kas aizpilda kungi un tádéjádi nomác bada sajútu un nelauj párésties.
Shirataki de konjac pazemina   holesterína límeni unn veicina zarnu darbibu. Tá ká shirataki ideáli piemérots jebkuram,kas vélas veselígi paést un turklát zaudét svaru,ká arí tiem,kas grib virtuvé izméginát kaut ko jaunu,vai arí tiem,kam vienkkársi garso Äzijas virtuve.


 Magiskais konzaka bumbulis. Bilde no inerneta.

 Uz pusém párgriezts konzaka bumbulis.Bilde no interneta.

 Konjac ir augs,kas atgādina lielas bietes un vienas sádas bietes svars var būt līdz pat 4 kilogramiem un lai so bietei lídzígo dárzeni pataisítu par núdeli, shirataki ir jáiziet párstrádes process.


(Bildes no interneta)

Kad dárzeni gatavi,tos novác,mazgá,mizo.Lauj nozút un tad gatavo párstrádes procesam.
Piebildísu,ka konzaks pieejams arí ká uztura bagátinátájs kapsulás.

Veikalos iegádájami shirataki gan sausá veidá,gan "slapjá".Tápat arí  shirataki péc formas pieejami gan ká núdeles,gan ká rísi , bet Azija pat iegádájami  tádos ká rullos un pankúkás,ká arí pats "bumbulis". Japáná no sirataki pat gatavo smalkmaizítes. Nav slikti,vai ne?
Péc krásas shirataki medz bút tumsáki un gaisáki.Shirataki núdeles Spánijá var iegádáties "Carrefour", "El Corte Ingles" u.c.  veikalos,Tápat arí Shirataki núdeles var pasútít internetá,piem. ebay, tokyo-ya, Dukana u.c. internetveikalos.Shirataki núdeles pieejamas gan sausá,gan "slapjá" veidá.  Attaisot iepakojumu, údens jánolej.


Kad skidrums noliets, núdeles  jánomazgá.Tá ka nudeles ir skaisti saietas,tás var vai nu atsiet,vai ar skérém párgriezt.


Tálák atkarígs kádu édienu  grib no shirataki núdelém pagatavot.  Ja negrib garas núdeles,tad ar skérém sagiez síkákos gabalos,


Shirataki núdeles pagatavot ir loti viegli un bezgala átri. Tás ir loti pateicigas tádá ziná, ka tám nav garsas un viss garsas noslépums slépjas tajá,káda mérce tiks pagatavota un pasniegta pie núdelém. 

Shirataki núdeles ideáli garsos gan ar bolonas mérci, gan ar júras produktiem un séném... Ja grib iegút krásu, var paturét kurkumas,safrána vai sépjas nováríjumá- shirataki núdeles krásu átri uzsúks,ká arí ievilks garsu. Shirataki núdeles loti átri uzsúc garsu. Tás pirms ésanas var paturét verdosá buljoná. Ja nepatík veikala plauktos atrodamie buljoni,drosi var izmantot arí pasu pagatavoto. Ja liekam uzsúkt garsu buljoná, tad turam 2 minútes.Tátad,ká jau minéju, shirataki núdelu garsa bús atkaríga no klát pasniegtás mérces. Un,tá ká shirataki pagatavojami bezgala átri,  mérce gatavojama pirmá.
Bildé redamajá variantá  shirataki núdeles esmu ielikusi caurdurí un uz 30 sekundém iemércu katliná,kurá várás verdoss údens.


Péc tam,kad sirataki núdeles ir izmércétas verdosá údení vai buljoná, tás nokás un liek atkal uz uguns katliná, lai tádá izvelkas liekais údens.
Sis process aiznem ne vairák par minúti, turklát shirataki núdeles ir jámaisa.

Nu lúk,gatavs! Atliek tikai pagatavot mérci un pasniegt.


trešdiena, 2015. gada 4. marts

Brokolu un pukkápostu saláti ar karija mérci


Garsígi,veselígi un liesi saláti.Var ést starp édienreizém un  ideáli lídznemasnai.

Vajadzígs:

- brokolis,
- pukkáposts,
- sauja maurloki,
- loki,
- ola

Mércei:

- 150 g jogurts vai ceso batido ,
- svaigais kréjums (ja grib ípasi liesi,var arí nelikt),
- 2 é.k. vínogu vai citu auglu  etikis,
- 1/2 citrona sulas,
- 1 t.k. karija pulvera,
- sáls, pipari, cukurs péc garsas

Pagatavosana:

Sagriez rozetés brokoli un ziekápostu,un notvaicé vai novára. Ja grib tádu kreptígáku un izteiktáku garsu,tad dárzenus var várít pievienojot dárzenu buljonu.
Kad dárzeni gatavi,nokás.
Novára olu,atdzesé,noloba un sagriez mazos gabalinos.
Sajauc jogurtu ar saldo kréjumu un uzputo,pievienojot etiki,citrona sulu,kariju. Sáli,piparus un cukuru (vai citu saldinátáju) liek péc garsas. 
Liek dárzenus skíví,párber ar sagriezto olu,párkaisa ar maurlokiem.Pasniedz kopá ar karija mérci. 

otrdiena, 2015. gada 3. marts

Siltie kartupelu saláti sicíliesu gaumé


Atceréjos par siem siltajiem un fantastiski gardajiem kartupelu salátiem, ko reiz gatavoja mana víra máte. Tik loti garsígi, turklát vienkársi un ekonomiski. Siem salátiem klát var  pievienot arí tomátus, olíves, kaperus, ansovus, ká pieméram  sie saláti . Tacu soreiz visu  pamatu pats ir kartupeli,kuru garsu  papildinaka olívella, vínogu vína etikis un sípoli. Knifins ir izmantot karstus (tikko novárítus) kartupelus un tad pievienot visas nepieciesamás izejvielas. Rezultátá viss bríniskígi iesúcas un nedaudz pastávot iemarinéjas.

Vajadzígs:

- kartupeli,
- sípoli,
- sáls,
- olívella virgen extra,
- vínogu vína etikis,
- sáls,ja nepieciesams

Pagatavosana:

 Novára kartupelus (es ar mizu,kaut mana víra máte váríja jau nomizotus). Sagriez strémelés sípolu un pievieno kartupeliem. Olívellu sajauc ar vínogu etiki. Karupeliem pievieno sáli, sípolus, párlej ar mérci un saláti gatavi.
Pasniedz karstus,bet garso arí atdzisusi.


otrdiena, 2015. gada 10. februāris

Fenhela saláti ar burkánu


Saka,ka fenhelis ir dárzenis labai omai un ilgam múzam un patreiz, kad fenhela sezona ir pilná briedumá, bútu gréks neieklaut so saldeno dárzeni édienkarté. 
Burkána vietá var likt arí kirbi vai abus kopá.Saláti labi garso arí ar majonézi vai veikala plauktos atrodamo salátu mérci

Vajadzígs:

- fenhelis,
- burkáns vai kirbis,
- rieksti vai séklinas (man mandelu),

Aizdaram:
- apelsínu (citrona) sula
- pipari,sáls péc garsas,
- medus,
- saldás sinepes (graudinos),
- virgen extra olívella

Pagatavosana:

Sarívé fenheli ar burkánu.Izspiez citrusauglu sulu,pievieno skipsnu sáli,piparus,medu,olívellu un sinepes. Kártígi samaisa un párlej salátus.