ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris

Vistas nuggets


Vistas nuggeta recepti izgudroja ASV 1950. gadá Kornela universitáté pártikas tehnologs Roberts C. Bakers, kas publicéta vina akadémiskajá darbá bez patenta. Sí recepte átri ieguva popularitáti átrás édinásanas restorános.
 Sákotnéji vistas nuggetu pagatavoja no smalki sakapátas vai samaltas vistas galas, kurai tika pievienota arí vistas áda. Tad nuggetu párklája ar míklu vai rívmaizi un cepa ellá. 
Nav nekáds brínums, ka 2003. gadá tika iesniegta tiesá súdzíba par to, ka nuggets izraisa strauju aptaukosanos jauniesu vidú..

Man sis ir májas nuggets, kas garso vienkársi lieliski un  tiesám atgádina Mc Donalds nuggetu. Visvairák priecé tas, ka sádi pagatavots májas nuggets ir veselígs un liess, turklát to pagatavojot var bezgalígi variét.

 2 porcijám vajadzígs:

- 400 g vistas fileja,
- sáls
- ingvera sakne (aptuveni 3 cm),
- 1 é.k. sojas mérce 
vai
- tandoori garsvielu maisíjums 

- 3-4 é.k. auzu klijas,
- 2 é.k. sezama séklinas

Pagatavosana:

Vistas fileju sagriez nelielos gabalinos un iemariné vai nu rívéts ingvers+ soja, vai tandoori, vai karijs+ kurkuma+kiploks+kajénas pipari (ká nu labák tík).

Kad vistas gabalini  iemarinéjusies, tos apvilá kliju un sezama séklinu maisíjumá, izkláj uz cepampapíra un cepj sakarsétá cepeskrásní 190- 200 grádos aptuveni 15- 20 minútesno abám pusém.

Pasniedz karstus un atkaríbá péc vélmém, párkaisa ar sezama séklinám un pieéd kádu no mílákajám mércém.

Sádi pagatavots nuggets bríniskígi sapas arí ar salátiem.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru