ceturtdiena, 2015. gada 6. augusts

Artisoki olívu-pétersílu mércé


Ar sádi  pagatavotiem artisokiem mani cienája víra mása. Tá médz gatavot vina Sicílijá. Savukárt es jau kádu laiku esmu burtiski iemíléjusies sajá recepté un to vien daru ká gatavoju vél un vél. Pilnígi neká sarezgíta,neiedomajami gardi un 100 % veselígi. 
Te nu piebildísu,ka svarígi ir izvéléties labu olívellu ,viennozímígi virgen extra,jo no tá bús atkaríga édiena garsa,smarza.Olívella sajá recepté zélota netiek, un kapec gan ne,ja vien dámas neséz uz kártéjás diétas.Jáatceras,ka kvalitatíva olívella ir gana veselíga un no tás baidities nevajag.

Vajadzígs:

-artisoki,
- zalás olíves (bez kauliniem),
- olívella (virgen extra),
- pétersíli,
- citrons un citronu sula,
-sáls,
- pipari,
kliploka daiva

Pagatavosana:

Man atrisoki pagadíjusies nelieli un "galígi",tádél es tos párgriezu uz pusém un iznemu tikai pavisam nelielo balto bárdinu,kas atrodas artisoka viducítí. Ziedlapinas nost negriezu. Tikko atrisoks párgriezts,tá to uzreizi ieliek údení,kurá pievietos sagriezts citrons.Citrons údení nepieciesams,lai artisoki nezaudétu savu skaisti zalo krásu. Ja citrona nebús,artisoki,lídz ko tos párgriez uz pusém,garsu gan nezaudé,bet krásu gan,jo paliek netíri pelékzali.
Tálák artisokus novára údeni. Kad gatavs,nokás.
Gatavo mérci. Olívellu sajauc ar citrona sulu.Parasti uz 1 e.k. ellas lej 2 e.k. citrona sulas. Bet tas nav obligati,jo katrs tomér vadás péc garsas. Sagriez pétersílus,kiploka daivu.Pievieno mércé sáli,svaigi maltus melnos piparus. Sagriez olíves.Visu kártígi sajauc un ar iegúto mérci aplej artisokus.
Sádi pagatavoti artisoki édami gan silti,gan auksti. 
Ká ést? Nemam pa lapinai,un izlaizam cauri zobiem artisoka galígás ziedlapinas. Tas,kas nost neiet,metam árá.Sulígo un galígo vidusi édam visu nost!