piektdiena, 2012. gada 9. novembris

Briseles kápostu gratiné ar skinki un bechamel mércíti


Par briseles kápostiem ir vesels stásts :) 
 Kad biju pavisam maza meitene, tirgú nopirku páris stádus zem nosaukuma "rozu káposti".  Mani ká jau lauku bérnu, loti intereséja, ká var izaugt rozes no kápostiem, jo toreiz, padomju laikos, neviens ísti  neko par rozu jeb Briseles kápostiem  lága nezinája.

Iestádíju stádus ká pienákas- savá dárza dobé goda vietá- pie páréjám  rozém un véroju, ká tad nu ziedés un kas nu bús.. Rezultátá no kápostiem nekádas rozes neuzziedéja un biju stingri párliecináta par to, ka stádu párdevéjs vai nu ir stipri klúdíjies jeb nu "iesméréjis" ne tos ístos stádus.
To, ka sie bumbulísi ir édami un tos sauc arí par Briseles kápostiem, uzzináju péc vairákiem gadiem.
: D )

Tagad rozu kápostiem ir sezona un priecajos, ka tos var ieklaut édienklarté.
Soreiz gatavoju riktígi sátígi paédienu. Vienlidz labi garso gan liesais, var klasiskais varinats.

1 lielai vai 2 nelielam  porcijam:

- 400 g Briseles jeb rozu káposti,
- 2 váríta skinka skéles (man bija skinkis, kas gatavots krásní)
- 1- 2 závéta skinka skéles (nému jamon serrano),
- páris kiploka daivinas,
- pikucis sviesta vai nedaudz ellas

Kapostinus nomazga un nogriez astiti, nonem virsejas cietas lapas.
Liek rozkapostus salsudeni novara lidz al dente, pec tam nokas.
Panna apcepj smalki sagrieztu kiploka daivu, pievieno nelielos gabalinos sagrieztu galu un pec kada laicina liek novaritos briseles kapostus un nedaudz pacepina.
Tad nem cepamtrauku un izgaz taja briseles kapostus&galas merciti parlejot ar bechamel merci.
Liek gratinéties sakarsetá cepeskrasní (aptuveni 220 grádos kádas 5-10 minútes).
Pasniedz karstu!


Bechamel mércítei:  (klasiskais variants)

- 1 édamkarote miltu,
- muskatrieksts,
- 1 édamkatote ellas,
- pikucis sviesta,
- 1/2  gláze piena,
- nedaudz koncentréts buljons (var arí no kubina),
- sáls, pipari

Pagatavosana:

Panná liek sviestu un  kad tas pakusis samazina liesmu un pievieno ellu.
Pievieno miltus un maisot páris minútes apcepj.
Loti lénám pakápeniski lej ieksá pienu nepártraukti maisot, lai sanáktu viendabiga masa bez kunkuliem.
Péc garsas pievieno svaigi rívétu muskatriekstu, sáli un piparus, un buljona koncentrátu.

Bechamel  mércítes light versija:

- 1/2  gláze 0 % piens,
- 1nepilna  édamkarote miltu vai kukuruzas ciete
- rívéts muskatrieksts,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Pirmais, ko vajag darít- pievieno miltus pienam un uz lénas uguns maisot uzvárít, lai neveidojas bumbuli.
Pievieno sali, piparus (daudzums pec garsas). Pasas beigas liek muskatriekstu, pavisam nedaudz vel pavara un liesá mercite gatava!
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru