svētdiena, 2013. gada 14. aprīlis

Mazie júras gliemezísi artisoku mércé
No spánu veikala "Mercadona" pazudusas svaigas mídijas. Nu jau otro nedélu ká nav. Nu, vismaz músu ciematiná nav. Ir jau, protams, saldétas, bet ja par to pasu cenu un dazreiz arí léták var dabút svaigas, tad kádél gan pirkt saldétas?
Ja mana meita ne visai garso júras moski, tad mans mazais bérns atkal pilnígi traks uz júras veltém. Soreiz gatavoju mazos júras gliemezus, spániski tie saucas almejas (almehas). Nu loti garda un bagátíga garsu bukete!

4 porcijám vajadzígs:

- 800 g artisoki,
- 300 g almejas ( mazie júras gliemezi),
- zivu bulons vai údens,
- 3 kiploka daivas,
- skipsna sáls,
- 60 g baltvíns, sausais,
- olívella,
- pétersíli,
- cili pipari

Pagatavosana:

Júras gliemezus liek sálsúdení. Tas jádara tapéc, lai édot gliemezus, nesnakstétu starp zobiem. Ja gadíumá gliemí ir káds smilsu grauds, tás iznáks árá. Péc laicina jau var redzét, ka údens ir palicis dulkains.
Notíra artisokus un sagriez 4 dalás. Artisoka káts arí ir édams (arí neapstrádáts) un man soreiz gadíjusies lieli artisoki, tádél arí to káti ir lieli un galígi un izmantoju arí tos un arí mizoju. Ká tírít artisoku, spiest SEIT
Péc tam nomizotus un cetrás dalás sadalítus artisokus liek verdosá sálsúdení, uzliek váku un vára 20- 25 min., kamér gatavi.
Pa to laiku nomizo un sagriez kiploka daivas. Ja izmanto svaig cili páksti, tad to sagriez. Ja izmanto sausu, tad saberz to piestá. Cili liek tik, cik pikantu vélas.
Katliná lej ellu un apcepj tajá kiploku un cili. Péc tam pievieno miltus un kártígi izmaisa. Tad pielej vínu un liek ieksá gliemezus un sasmalcinátus pétersílus. Uzliek váku un gaida, lai caur to iztvaiko víns, aromatizéjot gliemezus. Péc tam pielej zivju bulonu (mums tie párdodas pakás, bet var arí iztikt ar údeni- arí sanáks garsígi). Buljonu lej tik, cik skidru mérci vélas. Atkal uzliek váku un vára, lídz gliemezváki atveras.
Tad liek klát nokástos artisokus un visu vél kopá mazmazliet pavára.
Nonem no uguns un párkaisa ar pétersíliem.
Pasniedz karstu.

Káds, kam loti garso júras veltes :)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru