piektdiena, 2013. gada 19. aprīlis

Asie burkánu saláti


Kops manás rokás nonáca sí recepte, asos burkánu salátinus drosi var pieskaitít pie salátiem, kuri pédéjos divos gados gatavoti visbiezák. Te ir viss- gan stiprumins, gan saldumins un arí pikantums. Táda ísta Austrumu virtuves saldssábá kombinácija. Kaut kas lídzígs Latvijá nopérkamajiem "Korejas salátiem", tikai vél garsígáks :)
Dazreiz, kad gribas piemest vél klát kádu garsas niansi, lieku klát koriandra séklas.
Paldies par so recepti bloga "Gards ka nenoésties" autorei! 

Vajadzígs:

- burkáni,
- saberzts cili (Tabasko mérce),
- kiploks,
- sáls,
- cukurs vai cits saldinátájs,
- sezama ella (var arí olívellu vai citu un var arí bez ellas),
- baltvína etikis,

Pagatavosana:

Sarívé burkánus, izspiez kiploka daivu caur kiplokspiedi vai síki sakapá. Ellu sajauc ar etiki, pievieno cili, saldinátáju. Visu labi sajauc un párlej sarívétos burkánus.
Vislabák garso, kad atstáj ievilkties. Lai garsas uzsúktos átrák, var saspaidít visu ar rokám un likt virsú slogu.
Proporcijas  nekádas neievéroju- viss uz "acíti" tá, lai saláti nepeldétu saldsskábajá mércé, bet gan lai mérce pildítu funkciju-labi sasúkties burkános.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru