pirmdiena, 2013. gada 1. aprīlis

Ätrie tunca saláti Vidusjúras gauméSaláti ar párbaudítu vértíbu- garsígi un loti átri pagatavojami, jo gandríz visas sastávdalas nák no burkas. Ideáli  lídznemsanai.

Vajadzígs:

- konservéts tuncis 
- váríta ola,
- konservéti burkáni,
- konservétas bietes,
- konservéta kukurúza,
- konservéti baltie spargeli,
- svaigs tomáts,
-svaigs gurkis,
- skpisna sáls,
- salátu mérce párliesanai vai majonéze,
- pétersíli vai citi zalumi párkaisísanai,
- páris salátu lapas,
- svaigs sipols,
- olíves
Pagatavosana:

Sagriez tomátu, gurki, salátu lapas, sipolu un olu. Es vairs negriezu visu ká uz rasolu, citádi mani májinieki atsakás ést :)) Seit kaut ká praktiski visi saláti tiek griezti rupji jebsu labi platás daivás, skélés. Un nu man arí iepaticies tá :)
Tálák klát liek konservétos dárzenus, olíves, sáli, zalumus. Párlej ar míláko mércíti un saláti gatavi.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru