svētdiena, 2012. gada 29. aprīlis

Hamburgers ar zilo sieru, píles krútinu un bumbieriem


Versijas ap "francu hamburgeriem" turpinás. Piebildísu, ka manas garsu kárpinas vél ilgi dzied odu francu hamburgeriem. Kapéc francu? Pat nezinu, bet tiesi tá man asociéjas francu virtuve, kas ir pilnígá pretstatá Amerikánu virtuvei.

1 maizítei (hamburgeram) nepieciesams:
- graudu maizíte ( man katra skéle 10 g),
- 2 téjkarotes zilá siera,
- nedaudz rozínes,
- biku rukola,
- puse neliela, sulíga bumbiera,
- 3 kúpinátas píles filejas

Pagatavosana:

Nem garo maizíti un sagriez 3 nelielás skélítés. Uzsméré sieru, liek sagrieztu bumbieri, piles fileju un rukolu. Gatavs!

Bon appétit

Hamburgers ar zilo sieru un rozíném jebsu kad vairák nozímé mazákPrátá nák kaut kur dzirdétais- kádél francúzietém izdodas saglabát slaido líniju múza garumá, ja francu virtuve nu nekádígi nav viegla un liesa?
Aber tas ir tádél, ka francúzietém vairák nozímé mazák !! Lúk, kura tas ákis! ))
Sis brokastu jeb uzkodas variants ir pierádíjums augsták minétajam.  Bez tam, sis hamburgers francu stilá ir fantastisks gardums!!!

Nepieciesams:

- graudu maize ( 3 gab. tikai 30 g)
- zilais siers ( te labák iederésies stiprie ar izteiktu garsu),
- kúpináta píles fileja ( 1 gab. noraujot nost treknuminu sver tikai 4 g)
- nedaudz rozínes (bez kauliniem),
- selerijas káts

Pagatavosana:

Nogriez trís skéles maizítes un uz tám saliek píles fileju, uzsméré zilo sieru, párber ar rozíném un sagrieztu pétersíla kátu. Saliek maizíti uz maizítes un gatavs! Visu bauda lénám un  nesteidzoties! :)

Bon appétit !

Títara galas sacepums ar seleriju un papriku


Mans pédéjá laika atradums ir títars. Tad nu soreiz tapa sacepums krásní. Jáatzíst, ka loti gards un sátígs.

4 personám nepieciesams:

400 g títara fileja,
500 g selerija,
-2 sarkanás paprikas,
-500 g kartupeli( ja vélas),
-sáls,pipari,
-nedaudz saberzta timiána un rozmarína,
- páris kiploka daivinas,
-nedaudz olívella,
-nedaudz (ap 100 ml) buljona

Pagatavosana:

Nem kiploka daivas un párgriez uz pusém (nenomizotas!).Títara fileju sagriez nelielos gabalinos, apslaksta ar olívellu un pievieno nedaudz saberztu timiánu un rozmarínu.Sáli,piparus liek péc garsas. Pievieno arí kiploka daivas, visu kártígi sajauc un liek ledusskapí vismaz uz pusstundinu nostávéties. Sagriez selerijas kátus, iztírítu papriku un kartupelus.Dárzenus sajauc ar iemarináeto galinu un visu liek cepamtrauká,párlej ar buljonu.Cepj sakarsétá cepeskrásní aptuveni 25 minútes 220 grádos.

Spinátu zupa ar olám

- 1 sípols, -1 kiploka daiva, - téjkarote liesa margarína, -500 g svaigi spináti, -1 l dárzenu buljona, -sáls,pipari, - muskatrieksts (rívéts) - 2 téjkarotes vínogu vína etikis - vistu olas lieku 4 uz so daudzumu, jo sis ir 4 personám domáts.
Paipalu olinas tad atiecígi vairák - musktrieksts, - parmezáns, rívéts 2 édamkarotes
Pagatavosana:
 Nomizo sípolu un loti síki to sasmalcina, visu apcep margaríná kaut kur 2 minútes. Spinátus saplés un vára nelielá údens daudzumá ( kaut kur 100 ml), lídz apjoms saplok. Tad pievieno apcepto sípolu,s/p, muskatriekstu un gablinos sasmalcinátu kiplok daivu. Ja palicis pári margaríns, tad pievieno zupá, kopá ar parmezánu. Tikai tad lej tikko uzvárítu (krstu) buljonu, kam pievienots etikis. Pasás beigás iesit zupá olas un vél mazliet pavára (vistu olas kaut kur 3-4 min,paipalu tad sanák kaut kur 1-1,5 minútes). Vél loti grsígi ir spinátu sacepums ar bechamel mérci un paipalu olinám. Princips táds pats-spinátus novára,uztaisa bechamel. Spinátus liek cepamtrauká, párlej ar buljonu,bechamel, sáls,pipari,muskatrieksts, parmezáns. Cep cepeskrásní kaut kur 12 minútes. Uz pasám baigám iesit olas. Gatavs!

Zemenu mousse

Zemenu mousse

Tiklídz iestájas zemenu sezona, tá galdá celu zemenu mousse. Viegls, gaisígs un bezgala gards deserts, kas garso visai músu gimenei.

1-2 porcijám nepieciesams:
- sauja zemenes,
- saldinátájs (izmantoju steviju),
- 1 olas baltums,
- 3 e.k.kremígs svaigais siers ( izmantoju ceso batido),
- skipsna sals, -
Pagatavosana:

Nomazgatas zemenes notira,sagriez,pievieno saldinataju,svaigo sieru.Kartigi sablenede un noliek. Atdala olas baltumu no dzeltenumu un sakul olas baltumu lidz izveidojas stingras putas.Lai uzputotu vairak putu un tas butu stingrakas,putosanas procesa pievieno ¨bik bik¨ sali. Pec tam iecila olas baltumu zemenu masa un kartigi izmaisa. Gatavs! Var pasniegt uzreizi un var ielikt ledusskapi,lai mazliet nostavas.

Lai labi garso!svētdiena, 2012. gada 22. aprīlisApelsínu saláti

AZAHAR...Vai esiet smarzojusi kádreiz apelsínu ziedus? Ja ne, tad noteikti izdariet to tad, kad búsiet kádá siltá zemé!  Smarza ir tiesám galvu reibinosa. Neticami, ka vienspavisam mazins ziedins izdod nu taaadu aromátu!
Iespéjams, ka smarza kaut kur  lídzíga jasmínu smarzai, un tomér tá ir cita, savádáka smarza. Apelsínu ziedus sauc par AZAHAR. Arí azahar téja garso lieliski, kas vienlaikus ir árstniecíbas téja. Ir arí azahar uzléjumi (aptiekás nopárkami) , gan azahar medus un ziedu údens..
Apelsínu ziedu medus nesen beidzás, un sim saldajam  izmantoju apelsínu ziedu údeni. Loti aromátisks deserts, to tiesám var ést ar baudu!

Tá nu nému:

- 1 apelsínu,
- nedaudz kanéli,
- maz mazlietin púdercukuru,
- dazas piles AZAHAR,
- piparmétru lapinas

Pagatavoju tá:

Apelsínu nomizo ká ábolu un griez plánás skélítés.Apelsíni tik svaigi un  sulígi, ka griezot sula tek, ka tik nu! To savácu un tai pievienoju klát páris pilienus apelsínu ziedu údeni un druscin púdercukuru, piparmétru lapinas. Visu labi samaisa. Ieliek apelsínus blodiná un párlej ar mércíti. Tad uzliek blodai váku un energiski visu sakrata. Ideálajá variantá lauj arí nedaudz nostávéties ledusskapí (kaut 5 minútes),lai vairák ievelkas garsa. Tad kárto skíví, párkaisa ar kanéli un gatavs pasniegsanai.

¡ Buen provecho ! (spániski)

sestdiena, 2012. gada 21. aprīlis

Greipfrútu limonáde


Greifrútu limonáde

Vienkársa un loti garda májás pagatavojama limonáde.

1 glázei (250 ml) nepieciesams:


- 150 ml minerálúdens (gázéts),
- puse sarkaná greifrúta (míkstums)
- 30 ml rozu sírups,
- 2 ledus gabalini


Pagatavosana:

Nem pusi no nomizota greifrúta, daivinám nonem plévi un sagriez nelielos gabalinos.Liek glázé. Pievieno sírupu un samaisa. Tad liek klát ledus gabalinus un pievieno minerálúdeni. Rúpígi samaisa un pasniedz ar salminu.
Ja vélas saldáku, pievieno saldinátáju papildus.

Prozit! ))

Griku- brokolu bumbinas

Griku-brokolu bumbinas

Kad vietéjiem saku- griki- visi iepes acis un brínás- kas tas táds? Vieni atlaujas nogarsot, bet lieláká dala par labu atzíst tikai savu, Vidusjúras piekrastei raksturígo édienu. Toties man ikreiz ir svétki, kad rokás nonák griku paka.
Sís ir vienkársi pagatavojamas un loti gardas bumbinas, kuras var gan cept ellá, gan grillét krásní.  Man tapa otrs variants,

Liesais variants:

- 100 g griki,
- 1 galva brokolu,
- 2-3 ansovi olívellá
- 20 g parmesána (rívéts),
- buljona kubins (ja vélas)
-sáls,pipari péc garsas

Pagatavosana:

Novára grikus buljoná. Atseviski novára arí brokolus. Ansovus nomazgá, nosusina un loti síki sagriez. Brokolus nokás un sastampá, un sajauc ar grikiem. Pievieno sagrieztos ansovus,sáli,piparus. Vel bumbinas, liek cepamtrauká, párkaisa ar parmezánu. Cep sakarsétá cepeskrásní apméram 220 grádus, kamér siers paliek smuki brúns. Man loti labi garsoja ar tomátu sulu.

Mazliet treknáks variants:

- 100 g griki,
- 1 brokola galva,
- 2-3 ansovi ellá,
- parmezáns (cik sirds vélas),
- buljona kubins,
- ola,
- rívmaize (2-3 édamkarotes),
- ella cepsanai

Pagatavosana:

Viss tápat ká liesajá variantá, tikai bumbinám klát nák ola un rívmaize. Cep ká frí kartupelus vai panná ká kotletítes.

Labu apetíti, draugi!

Garnelu saláti


Garnelu saláti ar citrusaugliem

Vieglas brokastis un pat oglhidrátus klát neprasás. Tie lai paliek otrajám brokastím ))

Nepieciesams:

- 7 lielas várítas, attírítas garneles,
- puse greifrúta,
- puse apelsína,
- 3/4 vidéja pukkáposta,
- sáls,pipari péc garsas,
- nedaudz olívella,
- nedaudz citrona sulas
- zalumi (dilles, pétersíli-kas nu labák tík)

Pagatavosana:

Garneles novára, notíra. Nomizo greifrútu, apelsínu, sadala pa daivinám un nonem plévi. Pukkápostu sarívé uz rupjás ríves. Olívellu sajauc ar citrona sulu, pipariem,sáli, zalumiem (ja vélas) un párlej pári salátiem. To visu éd nekavéjoties! ))

Biesu kremzupa


 Biesu kremzupa jebsu izbaudi garsu caur bietém ))

Karstam laikam iestájoties, tá vien károjas kaut ko aukstu. Tad nu atceréjos par gardajám Latvijas aukstajám zupám, tacu man nav nedz kefíra, nedz paninu (( Tá nu izdomáju uzmeistarot kaut ko lídzígu, bet vairák Vidusjúras gaumé. Man jau skiet, ka loti gars, bet galvenais, ka uz laiku gazpacho un aukstá spánu gurku zupa tiek nobítítas maliná! ))
Lai biesu kremu pagatavotu, nepieciesams:

- 500 g bietes,
-1 kiploka daiva,
- 1 mazs sarkanais sipols,
-1 édamkarote avenu etika,
- 1/2 gurkis (garais),
- páris pilieni Tabasko mérce,
- 125 ml jogurta,
-sáls, pipari péc garsas

Nem novárítas bietes, sagriez nelielos gabalinos un liek blenderí. Pievieno nomizotu gurki, kiploka daivu un sípolu, ká arí etiki, jogurtu un Tabasko mérci. Visu sablenderé, liek trauciná, pársedz ar caurspídígi virtuves plévi un ledesskapí ieksá. Kad krems atdzeséjies (tam bútu nepieciesama ká minimums pusstunda), liek traucinos,párkaisa ar maurlokiem un bauda nesteidzoties!

Gaaardi!