otrdiena, 2013. gada 17. decembris

Cukini biezzupa ar kauséto sieru


Esmu atpakal ar savu gimeni no Amerikas brauciena un esmu priecíga, ka varu atgriezties savá virtuvé un atkal gatavot savá stilá un manieré. Lai arí ASV Las Vegas bufesu klásts mani pilníbá apmierinája (seviski júras produktu izvéle un to demokrátiskás cenas), sáku jau ilgoties péc Vidusjúras virtuves. 


4 porcijám:

- 2 vidéji vai viens liels cukini,
- 2 puravi,
- kartupelis,
- 2 kauséta siera kubicini,
- sáls,
- pipari,
- svaigi rívéts muskatrieksts
- tauklvielas apcepsanai

Pagatavosana:

Trauká lej nedaudz ellas un liek tajá sagrieztu puravu (káta balto dalu).Kad apcepjas, pievieno sagrieztu kartupeli, péc laicina  arí sagriezto cukini. Visu pasauté, tad pielej údeni un vára, lídz viss míksts un gatavs. 
Beigás pievieno sáli, piparus, svaigi rívétu muskatriekstu un kauséto sieru.
Sablenderé un pasniedz karstu.

trešdiena, 2013. gada 20. novembris

Super liesais kirbja flans


Liess deserts no kirbja, kam ir bezgala daudz variaciju ko likt klat garsas un konsistences bagatinasanai.
Soreiz, ka jau briva fantazijas lidojuma, nekadas proporcijas neieveroju.

Vajadzígs:

- kirbis,
- saldinatajs pec garsas,
- piens,
- agar agar pulveris

Pagatavosana:

Kirbi tin follija un liek krasni cepties. Kad izcepies, mikstumu iznem no kirbja mizas un ar daksu saspaida. Ja nepieciesams, klat liek saldinataju pec garsas.
Katlina lej pienu, liek citrona mizinu un kanela standzinu. Kad piens uzvaras, izsmidzina agar agar pulveri un ar olu putojamo slotinu nepartraukti maisot, 1- 2 minutes uz nelielas uguns vara. Beigas liek ieksa kirbi, visu labi sajauc un lej pa forminam vai viena liela forma.
Atdzese vesa vieta un gatavs!
Edams tapat vai kopa ar saldajiem kremiem (chentily u. taml.)

svētdiena, 2013. gada 17. novembris

Ipasi liesais mandelu- sokoládes deserts



Patiesíbá sí ir versija par annin dofu, kas tapa viená brídí- gribéjás kaut ko liesu un garsígu. Sis variants tapa tádél, ka secináju, ka stévija beigusies, bet cukuru likt klát negribéjás. Tad nu klát saldinásanai  liku colacao (kakao). 
Tátad, annin dofu ar sokoládes piesitienu.

Vajadzígs:

- 300 ml piens,
- 300 ml údens,
- pacina agar- agar pulveris (5 g)
- édamkarote kakao,
- rívéta sokoláde,
-páris pilieni mandelu esence 

Pagatavosana:

Uzliek váríties údeni, kad burbulo, pievieno agar agar pulveri. Lai tas nesaietu kunkulos, to izsmidzina. Vára aptuveni 2 minútes, tad pievieno pienu,mandelu esenci kakao, izmaisa un nonem no uguns.
Lej trauká, atdzesé, párliek ar caurspídígo pártikas plévi un liek ledusskapí sazelét.
Kad sazeléjis, párkaisa ar rívétu sokoládi.






Mandelu cepumi ar sokoládes gabaliniem


Míksti un muté kústosi cepumi ar sokoládes lásítém. 

Vajadzígs:

- 130 g cukurs,
- 40 g sviests,
- 150 g milti,
- 100 g sokoládes lásítes ( var arí sadrupinátu sokoládi),
- 50 g mandelu sabarzti mandelu rieksti,
- 4 g vailas esece vai vanilas cukurs,
- 100 ml piens

Pagatavosana:

Mandeles sajauc ar cukuru, sviestu. pievieno miltus, vanilu, pienu, lídz izveidojas viendabíga masa. Beigás pievieno sokoládes lásítes. 
Ar karotes palídzíbu uz cepamvirsas (ja nepieciesams, virsú liek cepampapíru) , liek cepumu bumbinas.
Jáliek attálák viena no otras, jo cepsanás laiká tás izplúdís.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos, nosedzot ar folliju 10 minútes.

piektdiena, 2013. gada 15. novembris

Garsvielás marinéta vista


Sen nav marinéta vista, un te nu vina ir :) Tátad  Vidusjúras garsvielás marinéta un krásní cepammaisá cepta vista. 
Ja grib kruakskígu vistinu, tad cepsanás vidú atver cepammaisu.

Vajadzígs:

 - 800 g sadalítas vistas gabali,
- gláze baltvína,
- puse glázes citrona sulas,
- 2-3 kiploka daivas,
- 3 édamkarotes olívellas,
- 2 krustnaglinas,
- 1/2 t.k. kimenes ( man malta)
- 1/2 t.k. saldá paprika (samalta),
- 3 baltie piparu graudi,
- páris timiàna zarini,
- sáls péc garsas

Pagatavosana:

Kiploku nomizo un izspiez caur kiploka spiedi. Sajauc visas sastávdalas un kopá ar vistas gabaliniem liek trauká, nosedz un uz 24 st. ledusskapí marinéties.
Cepj cepammaisá l

sestdiena, 2013. gada 9. novembris

Pukkápostu- balto redísu saláti


Veselígi un garsígi svaigo dárzenu saláti. Tá ká baltais redíss pats par sevi ir pikants, tad aizdaram labi der bezpiedevu jogurts. Visas sastávdalas nému aptuveni vienádás dalás.

Vajadzígs:

- pukkáposts,
- baltais redíss,
- burkáns
- bezpiedevu jogurts (var arí majonézi, kréjumu...)
- skipsna sáls

Pagatavosana:

Sarívé visas sastávdalas, pievieno sáli péc garsas un aizdara ar jogurtu. 


Siera saláti latviesu gaumé


Loti, loti sakárojás sáda veida salátus, kas ir tik ierasti Latvijá, bet Spánijá, skiet, reti kurs zina, kas siera salátus var gatavot arí sádi. 
Loti kreptígi un pikanti, ideáli iet uz maizítes vai tikko no krásns iznemtiem ceptiem kartupelísiem ar visu mizu. 

Vajadzígs:

- siers,
- kiploks (cik pikantu vélas),
- burkáns,
- majonéze,
- sáls, pipari ( ja prasás papildus)

Pagatavosana:

Sarívé sieru, caur kiplokspiedi izspiez kiploka daivas. Sarívé burkánu. Visas sastávdalas sajauc uz aizdara ar majonézi. Ja grib liesák, majonézi var atskaidít ar bezpiedevu jogurtu. Sáls, pipari péc garas.

otrdiena, 2013. gada 5. novembris

Milanesas jebsu panéta liellopa fileja



Lai arí  ar panésanu un fritétiem édieniem es ne ípasi aizraujos, tomér mana gimene ik pa laicinam pieprasa kaut ko fritétu un panétu. Gribot negribot jáatzíst, ka lai arí ne tas veselígákais un liesákais variants, tomér gardum gardi un kádreiz jau arí var.
Spánijá ká jau toro (vérsu) zemé, ar liellopa galu problému nav- veikalu plauktos tá jau stáv sagriezta un  safaséta ar visiem uzrakstiem káda édiena pagatavosanai tá domáta (jo ne visa gala piemerota grillésanai, várísanai, panésanai, sautésanai, steikam  u.t.t).  Atzísos, ka sákumá man nebija liela saprasana kádél panésanai paredzéto galu nevar grillét vai várísanai paredzéto galu nevar panét. Nu vispár var jau, bet tad nav jábrínás, ka gala sanák cieta un negarsíga. Nu, spáni tiesám par vérsiem zina visu, un ar laiku arí es esmu kaut ko iemácíjusies.
Visádi citádi  veikalos miesnieks péc pircéja lúguma nogriezís tiesi tádu galas gabalu káds vajadzígs, jo panésanai nav vajadzíga dárgá gala (liellopa solomillo vai entrecot). 
Runájot par panésanu, liellopa fileju var panét dazádi un sis nu noteikti ir viens no tiem gardákajiem panéjuma veidiem un si recepte nak no mana vira. 

6 porcijám vajadzígs:

-6  liellopa filejas,
- 2 olas,
- édamkarote smakli rívéta parmezána siera,
- kiploka daiva,
- sáls,
- pipari,
- citrons ( péc vélésanás)

Pagatavosana:

Nem liellopa fileju, kas sagriezta loti planas skeles. Ja izmanto saldetu galu, tad pec atsaldesanas ta janoslauka virtuves papira dvieli, lai ta butu sausa.
Talak galu apvila  miltos, tad ola, kur pievienots rivets parmezana siers, melnie pipari un sals (ja nepieciesams). Beigas apvila filejas gabalu rivmaize.
Frité sakarseta ella no abam pusem, lidz fileja klust zeltaini bruna. Jaatceras, ka fileja izcepjas loti atri un to nedrikst parcept, citadi ta sanaks cieta.
Pasniedz karstu ar citronu (mums gimene patik apslakstit ar citrona sulu).


pirmdiena, 2013. gada 4. novembris

Vistas sautéjums ar závétiem augliem austrumu gaumé


Tikai dazas garsvielas un jaukas pármainas édienkarté. Soreiz kaut kas autrumu gaumé.

Vajadzígs ( 4 personám):

- 500 g vista,
- ingvera sakne,
- 100 g indijas riekstu,
- 200 g rozínes,
- 100 g aprikozes,
- kiploka daiva,
- sauja pétersílu,
- sauja koriandra,
- puse citrona,
- édamkarote dizonas (?) sinepju (tás ar graudiniem),
- 2 é.k. sojas mérces,
- skipsna kanélis,
- skipsna rívéta muskatrieksta
~ 4 -e.k. ellas,
- buljons,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Pusi vistas sadala nelielos gabalinos.
Wok panná vai kastrolí liek ellu un apcepj sarívétu ingvera sakni in sagrieztu kiploka daivu. Tad liek ieksá ar pipariem un sáli iesmérétus vistas gabalinus un tos no abám pusém apcepj. Kad apcepusies, iznem un  liek ieksá rozínes, aprikozes un riekstus. 
 Taisa mérci- sinepes sajauc ar citrona sulu un sojas mérci. So maisíjumu lej katliná, pievieno vistu un údeni vai buljonu ( kaut kur glázi). Sauté vél kádas 15 minútes, pa visu pievienojot skipsnu kanéla un muskatriekstu.
Pasniedz karstu ar sakapátiem pétersíliem un koriandru.
Ja nepatík koriandrs, to var pievienot pavisam nedaudz vai iztikt tikai ar pétersíliem.

sestdiena, 2013. gada 2. novembris

Mandelu kúka Ligúrijas gaumé


Un te atkal kaut kas no mandelém, soreiz kúka itálu gaumé.
 Mani Latvijas ciemini teica, ka sí kúka nedaudz atgádinot medus kúkas garsu. Laikam dél pievienotá medus un stipruma, ja tá var teikt, jo kúka ir kreptíga un garsas piesátináta.
Laba recepte, garda kúka. Noteikti vérs bús izcept arí citá svétku reizé.


Vajadzígs:

- pacina cepamais pulveris (man bija Royal),
- 100 ml piens,
- 450 g milti,
- 100 g sviests,
- 125 g brúnais cukurs,
- 5 é.k. medus,
- 200 g maltas mandeles,
~ 2 e.k. mandeles (dekorésanai),
- sviests ietaukosanai ( ja kúkas formas materiáls to prasa)

Pagatavosana:

Sajauc cepamo pulveri ar pienu un katliná uzsilda.
Izsijá miltus un liek sagrieztus sviesta gabalinus. Pievieno cukuru, medu, pienu. Samaisa un tad samíca ar rokám. Tad pievieno mandeles un iemíca.
Ja nepieciesams, ietauko kúkas formu un izliek míklu.
 Cepj sakarsétácepeskrasni 180 grados 40 minutes, parbaudot kukas gatavibu ar kocinu.
Atdzesé kúku, tad iznem no forminas.
Uzkarsé ieváríjumu lídz tas paliek skidrs un ar to apsméré kúkas virsmu.
Rotá ar mandelém.
Pasniedz aukstu.








otrdiena, 2013. gada 29. oktobris

Cantuchini (mandelu cepumi Toskánas gaumé)


Manuprát, ideáli téjas cepumi- ne párák saldi, ne párlieku míksti un viegli kraukskígi.
Cepumi, kurus sagriezot, veidojas baltmaizes forma. Pateicoties apelsína mizinai, cepumiem ir sava garsas nianse.
Cepumi, kurus baigi labi var iemérkt arí téjá :)

Vajadzígs: 
(No sís daudzuma man sanáca veseli 50 cepumini)

- 2 olas,
- 90 g cukurs,
- 1/2 apelsína sulas un 1/2 rívétas apelsína mizas,
- 225 g milti + vél nedaudz pie míklas mícisanas,
- 1/2 t.k. cepamais pulveris,
- 125 g mandelu rieksti, bez mizas

Pagatavosana:

Olas saputo ar cukuru lídz veidojas putinas. Tad pievieno apelsína sulu un sarívéto apelsína miznu.
Miltiem klát liek cepampulveri un liek klát saputotajám olám.Samaisa.
Tad sák mícít ar rokám, ja nepieciesams, liek vél klát miltus.
Vislabák nopirkt jau no mizám brívas mandeles, lai lieli necamátos. Ja ne, tad mandeles liek verdosá údní un nonem brúno mizinu.
Tad mandeles iejauc míklá.
No masas veido 3 desinas (laikam jau pareizák cilindrus), liek uz cepamás pláts (ja nepieciesams, ietauko), un cepj 175 grádos 30 minútes.
Péc tam lauj atdzist un sagriez gabalinos, katru aptuveni resnáká pirksta platumá.
Tad liek atkal atpakal uz pannas  un cepj vél 10 minútes, lai cepumini paliek viegli kraukskígi.



pirmdiena, 2013. gada 28. oktobris

Ar riekstiem un datelém pildíti cepumini marokánu gaumé



Un vél viens austrumu saldums. 
Míksti cepumini, kas pildíti ar riekstiem un datelém, un kam piemít  azahar garsa un aromáts.


Masai vajadzígs:

- 250 g sviests,
- 300 g milti,
- 50 ml apelsínu ziedu údens (azahar)

Pildíjumam:

- 250 g dateles bez kauliniem,
- 100 g mandeles,
- 50 g valrieksti,
- 100 g mandelu rieskti,
- 1/2 t.k. malts kanélis,
- 50 ml apelsínu ziedu údens (azahar)
- púdercukurs párkaisísanai

Pildíjuma pagatavosana:

Panná uzpilina páris pilienus ellas un apgrauzdé mandeles. Tad sablenderé vai saberz.
Saberz arí dateles, es sákumá sagriezu un tad tás stampáju piestá. Pievieno riekstus , kanéli un azahar. Sajauc.

Masas pagatavosana:

Sajauc miltus ar sviestu un azahar.  Nem gabalinu no masas, liek ieksá pildíjumu un veido cepumus kádas formas vélas (apalus, oválus..)

Liek cepampanná, nosedz ar folliju un cepj sakarsétá cepeskrásní 170 grádos 15 minútes.


svētdiena, 2013. gada 27. oktobris

Mandelu cepumi marokánu gaumé


Un atkal cepumi, cepumini. Soreiz marokánu gaumé. Noslépumaini un vilinosi ká pasi Austrumi. Cepumiem to  ípaso un noslépumaino garsu dod azahar (apelsínu ziedu údens).
Runájot par apelsínu ziedu údeni, Spánijá tá pielietosana kulinárijá ienákusi no Austrumiem, ká neká vésturiski vairákus gadsimtus Spánijas piekrasti iekaroja musulmani un lídz ar to arí Spánu virtuvé azahar nav nekas neparasts un arí dazi tradicionálie spánu deserti (latviskák, laikam, klingeris) ká roscon de reyes nav iedomájams bez azahar . Apelsínu ziedu údens spániski bútu aqua de naranja, tacu spáni, tápat ká arabi to sauc par azahar, kas tulkojot nozímé zieds (az- zahr).
No azahar taisa dazádas ellas, tonikus, uzléjumus un smarzas. Galvenokárt to árstniecisko ípasíbu un varená aromata dél.  Lai arí apelsínu ziedi smarzo spécígi (viens pats ziedins dod tiesám reibinosu smarzu), azahar piemít nomierinosa iedarbíba (téjas). Tacu jáatceras, ka apelsínu ziedu téjai nepiemít tas varenais aromàts, kas bija, ziedam plaukstot. Tacu saglabájas visas labás terapeitiskás ipasibas.
Kulinárijas vajadzíbám izmanto rúgto apelsínu ziedus un sáds apelsínu ziedu údens Spánijá nopérkams gan eko veikalinos, gan lielajos tirdzniecíbas centros garvielu stendos. Aptiekás nopérkamie azahar sejas toniki satur glicerínu u.c., tádél kulinárijá nav izmantojami.

Sajá recepté man atkal loti patík tas, kas cepumi ir viegli un átri pagatavojami. To garsa- nevainojama.
Cepumini ir cietas konsistences, un míksti iekspusé. Garsa cepumu iekspusé atgádina kaut kur marcipánu. 
Tiesám cepumi, kurus ir vérts izcept.



Vajadzígs:

- 300 g maltas maldeles,
- 180 g cukurs,
- 1 é.k. vanilas cukurs,
- 1 t.k. cepamais pulveris ( lietoju "Royal"),
- 70 g mili,
- 1 é.k. azahar (apelsínu ziedu údens),
- púdercukurs (párkaisísanai)

Pagatavosana:

Sajauc visus ingredientus un taisa cepumus, izvilájot apalas bumbinas vai lodítes, vai kádu citu formu. 
Párkaisa ar púdercukuru un liek uz cepampás pláts un kad cepumini salikti, nosedz ar folliju.
Cepj sakarsétá cepamkrásní 180 grádos 12- 15 minútes.


Pa vidu azahar kulinárijas vajadzíbám, pa labi aptieká pirktais sejas toniks, pa kreisi arí no aptiekas pirktais uzléjums uz spirta bázes (aqua del Carmen) uz azahar bázes.

ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris

Mandelu cepumi spánu gaumé


Un atkal mandelu cepumi.
Arí sí recepte loti vienkársa un te nav vajadzígs daudz mandelu riekstu, tádél varétu teikt, ka diezgan ekonomiski cepumi. 
Nedaudz lídzígi sviesta cepumiem, bet mandelu rieksti tomér piedod savu garsas knifinu.

Vajadzígs:

- 150 g sviests,
- 250 g milti + vél maz mazliet, kad mícís ar rokám
- 50 g mandeles, maltas,
- 90 g cukurs,
- 1 ola un 1 olas baltums,

Pagatavosana:

Sajauc visas sastávdalas, samícot ar daksu un kad jau izveidojusies pastingra masa, tad míca ar rokám.
Ietin míklu caurspídígajá virtuves plévé un liek ledusskapí vismaz uz pusstundu.
Míkla  sanák diezgan míksta, es to pat nerulléju, bet ar rokám saplacináju. Nem forminu un spiez cepumus, kurus uzmanigi ar lápstinas palídzíbu liek uz cepamás pláts. 
Cepj 200 grádos aptuveni 10 minútes un ja ir vélésanás, beigás vél párkaisa ar púdercukuru.



trešdiena, 2013. gada 23. oktobris

Miottini( Mandelu cepumi Venéciesu gaumé)



So vasaru man ir bijis razígs mandelu riekstu bums, esmu izméginájusi desmitiem jaunu spánu, itálu un marokánu  recepsu, kur pamatu pamats ir mandelu rieksti. Jásaka, ka starp daudzajám receptém bútu grúti izvéléties to vienu visvisgardáko, jo katrs deserta variants pats par sevi bija izdevies, ar savám garsas niansém un stuktúru (arí páréjás receptes bús).

So cepuminu recepte nák no Itálijas, Venécijas. Jásaka, ka gatavoju tos diezgan lielá steigá, tik loti gribéjás tos iedot lídzi mammai, kas páris stundas péc cepuminu izcepsanas devás celá uz májám, tádél cammáties nebija laika un cepumus taisíju lielus- lai átrák. Mamma jau teica, ka sis ir baigais gardums, arí páréjá gimene novértéja atzinígi. Un ká nu ne, vai tad itálu saldumi var bút arí negarsígi? :))


Cepumini sanáca míksti, bet ar stingru struktúru, un kaut kur nedaudz atgádinája májás ceptos auzu párslu cepumus. 
Dievinu átri un vienkársi pagatavojamas receptes. Un sí ir viena no tám. 
Te nu ari recepte.

Vajadzígs:

- 130 g  kviesu milti,
- 130 g kukurúzas milti (ciete),
- 150 g maltas mandeles,
- 100 g sviests,
- 4 olu dzeltenumi, saputoti,
- 1 citrona mizina, rívéta,
- 230 g cukurs

Pagatavosana:

Sajauc kopá visus ingredientus un ar rokám taisa cepumus kádas formas vélas- bumbinas, aplísus.. Cepj sakarsétá cepeskrásní 160 grádos  aptuveni 20- 25 minútes.

pirmdiena, 2013. gada 21. oktobris

Kartupelu biezena un maltás galas gratiné


Karupeli un maltás galas mérce man asociéjas ar padomju laikiem. Ne tikvien tádél, ka to varéja dabút édnícás vai skolas virtuvé. Kartupeli ar maltás galas mérci bija pirmais édiens, kas tika gatavots arí darbmácíbas stundá. Jásaka, ka nebija nemaz tik slikti kad ést gatavosanas prasme, tápat ká rokdarbi, tika mácíti  jau skolas laiká. Spánijá, pieméram, tádas májturíbas nemaz nav. Ja vecáki kaut ko saviem bérniem iemáca tad ir, ja ne, tad neká. 
Soreiz taisu so paédienu tádá ká uzlabotá versijá- gratinéju. Man liekas, ka tá smukák ir pasniegt édienu un garso arí loti labi.

Vajadzígs:

- 400 g liellopa maltá gala (protams, var bút arí cita un jaukta),
- 1 kg kartupelu,
- 150 g kremígs svaigais siers (pieméram, Philadelphia),
-120- 150 ml piens,
- 1 sípols,
- 100 g rívéts siers (man soreiz 4 sieru maisíjums),
- oregano,
- sáls,
pipari,
- nedaudz taukvielas

Pagatavosana:

Uzvára údeni, pievienojot nedaudz sáls un kad údens uzvárás, liek ieksá nomizotus kartupelus. 
Nelielá taulvielu daudzumá apcepj sagrieztu sípolu un kad tas klúst zeltains, pievieno malto galu. Cep, lídz gala gatava un tad pievieno sáli, piparus.Tálák nonem pannu no uguns un liek ieksá svaigo sieru.
Kad kartupeli míksti, nolej údeni un kartupelus sastampá, pievienojot pienu, sáli un piparus. Ja grib gaisígu biezputru, tad ar mikseri uzputo.
Tálák nem cepamtrauku un apaksá liek maltás galas masu, párkaisot ar oregano.Virsú liek kartupelu masu un to visu párkaisa ar sieru.
Liek cepeskrásní un kad siers pakusis un ieguvis zeltaini brúnganu nokrásu, gratiné gatavs.



sestdiena, 2013. gada 19. oktobris

Mídijas ar sípoliem


Mídijas ar sípoliem arí ir garsígi.

4 édájiem vajadzígs:

- 2 kg mídijas,
- viens liels sípols ( var arí vairák vai mazák),
- nedaudz ellas,
- puse glázes sausá baltvína,
- 3 kiploka daivas

Pagatavosana:

Mídijas iztíra, nonemot nost kérpjveidígás súnas. Ja uz mídiju vákiem ir koralli, tos nevajag nemt nost (!), jo tie bútibá svaigám mídijám  ar virtuves nazi nemaz nav nonemami. 
Dzilá panná vai katlá lej nedaudz olivellas, liek saspiestas kiploka daivas ar visu mizu (tas dod labu garsu) un apcepj sípolu. Kad sípols zeltains un gandrís gatavs, lej vínu un túlin pat arí mídijas.
Uzliek váku un vára lídz mídijas atveras, sad tad stipri sakratot katlu.
Pasniedz karstas.

Ceptas sardínes


Lai arí treknas, tacu veselígas. Veikalá nopérkamas gan mazas, gan lielas. Atzísos, ka rengu garsu vairs ísti neatceros (tik sen nav éstas)  un manéjie saka, ka sardínu garsa, atskiríbá no citiem Vidusjúras moskiem, atgádina renges. Tikai atskiríbá no rengém, sardínu asakas ir loti maigas un neliela izméra sardínes drosi var ést ar visám asakám.
Sádi sardínes lielákoties gatavo mana víra gimene. Já, tik vienkársi un garsígi.

Vajadzígs:

- renges,
- milti,
- sáls,
- piapri,
- ella,
- citrona sula ( ja prasás)

Pagatavosana:

Parasti izvélos jau iztírítas sardínes un tás, kuras ir lielas izméros.
Tá gan gaumes lieta, bet ja nepieciesams, tad sardínes iepiparo un apsála,. Tad viegli  apvilá miltos.
Cepj dzilá panná sakarsétá ellá no abám pusém lídz paliek zeltainas un míkstas.
Tad liek uz virtuves papíra dviela, lai notek lieká ella ( starp citu, "Koipesol"  ella uzsúc par 20 % mazák ellas ká parastá ella).
Pasniedz tikko ceptas, karstas. Bet gardas arí tad, kad atdzisusas.


Asie astonkája saláti



Skaistuli astonkáji- lieli, mazi, vidéja izméra gozéjas veikalá svaigo zivju stendá.  Soreiz gatavoju astonkáji ar zalumiem- pétersíliem, olívém un asuminam klát lieku kiploku.

Vajadzígs:

- astonkájis,
- olíves,
- pétersíli,
- kiploka daiva,
- sáls,
- pipari,
- olívella virgen extra,
- citrons un citrona sula,
- páris lauru lapas un pipari

Pagatavosana:

Nomazgá astonkáji un ja grib, iztíra (iznem tintes maisu, aci..). Ja gribu iztírítu astonkáji un, lai neképátos májás, parasti lúdzu to izdarít jau veikalá, kur laipnás "Mercadona" veikala zivju párdevéjas vienmér iztíra zivis un júras veltes péc pircéja vélmém. 
Katlá lej údeni, liek lauru lapas, piparus un kad údens burbulo, turot aiz galvas, laiz ieksá astonkáji. Tas nepieciesams tádél, lai liela izméra astonkájis ietilptu katlá, jo saskaroties ar verdosu údeni tá izméri samazinás, un tá lenganás kájas paliek cietas un veido skaistu formu, skaisti saskrulléjoties uz augsu. 
Svarígi astonkáji ir nepçarvárít, bet tam jábút arí izvárítam, lai nebútu ciets. Es gatavíbas pakápi nosaku péc garsosanas, turklát nemot vérá faktu, ka astonkája kájas tievákajá vietá izvárás átrák. Kas attiecas uz várísanás ilgumu, jo lieláks astonkájis, jo ilgák váráms, kaut kur jau rakstíju arí laikus cik ilgi attiecígá smaguma astonkájis váráms.
Kad astonkájis míksts, to atdzesé un sagriez gabalos. Sajauc olívellu ar citronu sulu, aplej sagriezto astonkáji, pievienojot sáli, piparus, saspiestu kiploka daivu un sakapátus pétersílus, ká arí smalkás skélés sagrieztu pisi citrona.
Visu labi sajauc un liek aukstumá, lai iesúcas garsas.

trešdiena, 2013. gada 16. oktobris

Tagliatelle ar kúpinátu lasi


Pasta ar lasi péc manas víra mátes receptes- aromátiski un gardum gardi, kas galdá nav celts veselu múzíbu.
Lai bútu vél garsígák, izmantoju savaigu pastu, seviski man patík  itálu "Ranas" iedávátá savaigá pasta-tá vienmér ir izcilas kvalitátes un garsas.

4 porcijám:

 - 400 g tagliatelle,
- 250 g kúpináts lasis,
- sípols,
- dilles,
- 500 ml svaigais kréjums (nata para cocinar- svaigais kréjums várísanai),
- sáls,
- svaigi malti melnie pipari,
- olívella,
- páris  kiploka daivas

Pagatavosana:

Novára pastu. Ellá apcepj smalki sagrieztu sípolu, kiploku, pievieno nelielos gabalinos sagrieztu kúpinátu lasi, ká arí sáli, piaprus.
Kad viss pacepies, pievieno saldo kréjumu un visu sajauc. Tad liek tagliatelle un visu vél kopá pavára aptuveni minúti.
Párkaisa ar dillém un  pievieno melnos piparus.


Brokolu krémzupa ar svaigo kréjumu un parmezánu


Brokolis ir dárzenis, kuru ir vérts ieklaut savá édienkarté, jo tas satur vielas, kas aizsargá mús pret vézi. Ká liecina jaunákie zinátniskie atklájumi, tad ik dienas uznemot150 g brokolu ( pie kam apstrádájot, vértígá viela sulfarafans nekur nepazúd), més aizsargájam sevi pret daudzám véza formám. 
Soreiz gatavoju kremzupu ar saldo kréjumu un parmezána sieru. Namma! :)

4- 6 édájiem:

- 2 galvas brokolu,
- 1 kiploka daiva,
- sípols,
- saldais kréjums (Spánijá pérku nata para cosinar- saldais kréjums várísanai, pie kam pieejams arí light),
- parmezána siers,
- sáls,
- pipari,
- nedaudz taukvielas

Pagatavosana:

Taukvielás apcepj sagrieztu kiploka daivu un sípolu. Tad pievieno gabalinos sagrieztu brokoli. Pievieno buljonu vai údeni (tikai tik, lai apkláj brokolus), sáli, piaprus un vára lídz brokoli míksti.
Tad nonem no uguns, pievieno saldo kréjumu un párkaisa ar rívétu parmezána sieru.

pirmdiena, 2013. gada 14. oktobris

Datelu kúcinas ar riekstiem marokánu gaumé


Kúcinas, kas pasas kúst muté. Loti átri pagatavojams Austrumu virtuves saldums, pie kam recepte loti vienkársa.


Atsvaidznoss garnelu- ábolu kokteilis





Júras velsu kokteilis (saláti) ar ábolu un apelsínu. Ideáls aperitívs un man patík noforméjums (stikla traucins).
Gards un atsvaidzinoss

Vajadzígs:

- 300 g nelielas garneles,
- 1/2 apelsína,
- 200 g saláti,
- 1 ábols (man bija liels Golden),
- citrona sula

Mércei:

- 250 ml majonéze  (arí ar pastaisíto lieso garso labi),
- 4 é.k. katcups,
- 2 é.k. saldais kréjums (es nemu várísanai, tas ir liesáks un ne tik skebinosi salds, pie mums veikalá tas nopérkams ká nata para cocinar),
- 1 t.k. Dijon sinepes (latviski, skiet, Dizonas),
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Uzvára údeni, kam pievienota sáls. Pievieno garneles. Kad údens atkal uzvárás,mazás  garneles jau gatavas (garnelém nav jávárás ilgi, tás ir tikai jáapvára, turklát mazás garneles izvárás zibenígi). Iznem garneles ar putu karoti un atliek. 
Sagriez ábolu, apelsínu, salátus. 
Sajauc visas mérces sastádvdalas un ar tám aplej garnelu salátus.
Liek pa glázítém un ledusskapí, lai sasúcas garsas un sie saláti vislabák garso atdzeséti.


sestdiena, 2013. gada 12. oktobris

Vistas cepetis ar áboliem, citronu un sampinjoniem



Un vél viens cepetis spánu gaumé. Tiesám loti, loti gardi, manéjie (t.sk. Latvijas ciemini) nebeidz vien slavét.

Vajadzígs:

- vista (bet varbút cális latviski tomér pareizák? :D),
- 1 ábols ( man bija liels "Golden"),
- 1/2 citrona,
- 2 galas buljoninu kubicini,
- 100 mlsausais baltvíns,
- 150 ml údens+ vél údens, ja nepieciesams,
- 300 g kartupeli,
- 150 g sampinjoni,
- 3 kiploka daivas,
- sáls,
- pipari,
- rozmaríns

Pagatavosana:

Vistu sadala 2 vai 4 dalás un ierívé ar sáli, pipariem. 
Uz ríves sarívé galas buljonus un pécák ar tiem iesméré vistu. Ja ir pretenzijas pret buljona kubiniem ( mani vecáki no tiem vairás), tos var arí nelietot. Bús labi, tacu ja seviski gribas izcelties viesu vidú, bez kubicina  tomér neiztikt :).
Un tátad, kad vista ierívéta, parupjás skélés (ar visu mizu), griez ábolu. Citrona pusíti sagriez 3 skélés. 
Kiploka daivám mizu nost nenem, bet taisa vertikálu iegriezumu. 
Vistu liek cepamtrauká un pievieno visas augstákminétás sastávdalas. Visu nedaudz apslaksta ar ellu un párlej ar vínu un údeni.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos un uzrauga, lai neiztvaiko údens. Ja skidruma maz, lej klát údeni un , protams, neaizmirstot vistu apgriezt uz otru pusi.

Pa to laiku panná pavisam nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztus sampinjonus, pievieno páris skujinas rozmarína (rozmaríns+ sampinjoni= debeskígi sapas kopá :)). Kad gatavs, atliek.

Tálák, ja gribas sacepumá just arí kartupeli, gatavo arí to. Bútíbá te iet klát gan kartupelu pjuré ( ja cepetim neaizmirst pieliet  údeni, sanáks debeskíga mérce). Var arí kartupelus vnk novárít vai lielos gabalos izcept ( krásní, lielos gabalos ellá..).

Kad vista míksta, tad pievieno sénes un kartupelus, liek atpakal krásní un vél 7 minútes visu kopá cepj.
Pasniedz karstu.



piektdiena, 2013. gada 11. oktobris

Várítas cúku kájinas Vidusjúras gaumé


Mans vírs vienkársi dievina sádi pagatavotas cúku kájinas. Arí mana víra máte cúku kájinas médza gatavot sádi. Un nu es arí jau entos gadus cúku kájinas gatavoju péc sís receptes.  Celu galdá so édienu saviem Latvijas viesiem, vini ir sajúsmá. 
Pie visa tá vél varu piebilst, ka savulaik káds reiz Latvijá  pazístams kirurgs manam tétim, kam savá laiká bija problémas ar locítavám, teica, ka ir veselígi iekault savá édienkarté sáda veida skrimslus, jo tie palídz atjaunot dabígá veidá músu pasu skrimslus. 

2- 4 porcijám:

- 4 cúku kájinas,
- puse sípola,
- 2-3 kiploka daivas,
- olívella virgen extra,
- citrona sula vai vínogu vína etikis,
- melnie pipari,
- pétersíli

Pagatavosana:

Tá ká pie mums cúku kájinas var nopirkt arí jau izvárítas un safasétas vakuumiepakojumá, tad biezi vien, lai aiztaupítu laiku, izvélos jau garsvielás novárítas. Ja ne, tad nemu jau notírítas cúku kájinas un nováru tás sálsúdení, kam pievienoju melnos piparus un lauru lapu.
Tálák cúku kájinas sagriez gabalinos. Sagriez arí sípolu, kiploku, pétersílus un liek klát sagrieztajám cúku kájinám. Sajauc olívellu ar citrona sulu, pieliek svaigi maltus melnos piparus un sáli péc garsas, un pievieno kájinám. Visu kártígi samaisa  un gatavs.

Iereibusie banani (átrais deserts trauciná)


Loti pateicígs deserts gadíjumiem, kas májás ir ciemini un uz átro vajag kaut ko pagatavot, jo deserts glázé ir ne tikai skaisti, bet arí garsígi.

4 porcijám:

- 4 keksini,
- 4 é.k. amaretto,
- bezpiedevu jogurts,
- cukurs vai cits saldinátájs, ja jogurts nav saldináts,
- 2 banáni,
- kanélis

Pagatavosana:

Man bija kvadrátveida keksini, tádi ká spilventini, kurus griezu uz pusém un liku deserta traucina apaksá. Ar pirkstiem nospiez, lai apklájas viss dibens. Tad pievieno amaretto. Pa virsu lej jogurtu (ja nepieciesams,jogutu saldina).
Pa visrsu liek garenás skélés sagrieztu banánu un to visu párkaisa ar kanéli.

otrdiena, 2013. gada 8. oktobris

Ar malto galu pildíti tomáti



Vienkársi un garsígi.

6 pildítiem tomátiem vajadzígs:

- 6 tomáti ( man bija kekaru- visi vienádi ká bráli :))
~ 400 g liellopa maltá gala ( var bút arí cita, un jaukta),
~ édamkarote parmezána siera,
- 1 ola,
- rívmaize,
- sáls,
- pipari,
- kiploka daiva

Pagatavosana:

Tomátiem nogriez augsu un iznem míkstumu ar visám séklám.
Malto galu sajauc ar olu, izspiestu kiploku, sáli, pipariem, sieru, rívmaizi. Visu labi sajauc un sapilda tomátus.
Cepj 190 grádos aptuveni 25- 30 minútes.



pirmdiena, 2013. gada 7. oktobris

Jéra kájas cepetis ar rozmarínu un dárzeniem


Vírs párnesis májás jéra káju. Par pagatavosanas veidu daudz galvu nelauzu un gatavoju no tá, kas ir májás, proti, ar rozmarínu un dárzeniem.

4-6 porcijám (atkarígs no izsalkuma pakápes):

- jéra kája,
- rozmarína zarins,
-  kiploka galvina,
- lauru lapa,
- sáls,
- pipari,
- sarkanvíns,
- paprika,
- tomáti (man bija sagriezti un blanséti bunzá),
- páris kartupeli,
- nedaudz olívella,
- sípols

Pagatavosana:

Jéra káju var gatavot veselu un sacirst gabalos. Es gatavoju veselu. Un tá, jéra káju ieziez ar sáli, pipariem un taisa ar nazi párismiegriezumus, kuros liek ieksá sagrieztas kiploka daivas un rozmarína skujinas.
Nem lielu cepamo trauku, ieziez ar ellu un liek ieksá jéra káju  un liek sakarsétá cepekstásní 200 grádos. Pievieno vínu, kad tas izgaro, lej klát údeni, pievieno rupju sagrieztu sípolu, kiploka daivas ( ar visu mizu!).  Nosedz ar folliju un cepj kádas 45 minútes.Tálák griez páréjos dárzenus- papriku parupjás strémelés, tomátu un kartupeli. Pievieno cepetim arí lauru lapu un cepj lídz viss gatavs, apgriezot káju uz otru pusi.
Járaugás, lai cepetim netrúktu skidrums. Ja nepieciesams, to pievieno cepsanás laiká.
Sáli, piparus, ja vél nepieciesams, pievieno beigás.


ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris

Kokosriekstu flans



Ja man prasítu, kádi ir ejosákie deserti Spánijá, es noteikti atbildétu- flan, crema catalana un natillas. Protams, ir jau arí daudzi citi, bet sie man skiet tie ejosákie. Pieméram, maniem bérniem skolá ik pa laicinam édienkarté ká saldais parádás káds no siem desertiem. Arí spánu restorános piedává sos desertus un, protams, visi minétie arí veikala plauktos nopérkami.
Ja runá par flanu vérsturi, tad pirmie flani datéti jau Romas impérijas laiká. Arí Visduslaikos tie bijusi lielá ciená, seviski gavéna laiká. 
 Flanus var taisít visádi. Gan no piena+ olas+ karamele (klasiskais variants), gan sulas, jogrta, kafijas, auliem u.t.t. Var likt un var nelikt zelantínu, tas gan atkarígs, kádu flanu un kádá veidá gatavo.  Galvenais, lai flans bútu kremígs un vienlaikus saturígs. 

Vajadzígs: ( porcijám)

- 5 olas,
- 135 g cukurs,
- 25 g kokosriekstu skaidinas,
- 750 ml piens,

Karamelei:

- 5o g cukura ( var vairák un mazák. Cik saldu grib un vai vispár grib)
- nedaudz údens

Pagatavosana:

Sajauc olas ar pienu un cukuru, un kártígi sakul. Beigás iemaisa kokosa skaidinas.
Katliná liek cukuru, kuru karsé, lídz cukurs paliek zeltaini brúns. Tad pielej pavisam nedaudz ( 2-3 e.k. údens- jaskatás cik skidru grib karameli), samaisa un nonem no uguns.
Karameli uzreizi karstu (citádi tá pielips pie katlina) lej ieprieks sagatavotá trauciná (man bija silikona). Karamelei pa virsu lej piena masu.
Tálák traucinu, kurá karsésies flans, liek blodá ar údeni, jo flanam jávárás karstá údens peldé. Lídz ar to blodai jábút no materiála, ko var likt krásní.

Saldo liek karséties krásnij pasá apaksá, lai izdalás tvaiks, jo apaksá údens labák burbulos. Karsé 180 grádos 45- 60 minútes, lídz flans iegúst saturígu struktúru.
Atdzesé un tur ledusskapí 8-12 stundas. Tad uzmanígi izgáz uz skívja un pasniedz.



trešdiena, 2013. gada 2. oktobris

Vistas sautéjums Basku gaumé


Spániem ir daudz recepsu, ká garsígi izsautét vistu. Sodien sautéju basku gaumé, kuru gatavo , protams, ne tikai Basku zemé. Tátad,  neatnemama sí vistas sautéjuma sastávdala bús paprika un konjaks, ko papildinás vél dazi dárzeni un kartupeli.

4-6 porcijám:

- cális, sadalíts,
- 4 zalás paprikas,
- 4 sarkanás paprikas (krásai),
- 2 lieli sípoli,
- sáls,
- pipari,
- 2 snabja glázítes konjaks vai brendijs,
-  6 tomáti ( vai tomáti, no bunzas),
- garsvielas (lauru lapa, timiána un oregano zarini),
- olívella,
- 5 kiploka daivas
- milti,
- 4 kartupeli

Pagatavosana:

Cáli sadala gabalinos un ieberz ar sáli, pipariem un viegli apvilá miltos.
Nem lielu un dzilu pannu vai kádu citu piemérotu kastroli, lej ellu un apcepj, precízák, kártígi apbrúnina vistas gabalinus. Kad tie iegúst skaisti brúnganu nokrásu, tos iznem no kastrola un rezervé. 
Tajá pasá trauká un taukvielás kur cepás vista, liek rupji ( garenás skéles) sagrieztus sípolus, un saspiestas kiploka daivas (ar visám mizám!- tas garsai). Kiploka daivas saspiez ar nazi vai plaukstu pret galda virsmu.
Tad pievieno garenás strémelés sagrieztu papriku.
Kad paprika gandríz míksta, liek klátsagrieztus tomátus ( vai tomátus no burkas). Pievieno apcepto vistu.
Lej klát konjaku un kad redz, kad tas sák izgarot, lej klát údeni. Pievieno lauru lapu, oregano un timiána zarinu ( var arí buljona kubinu), nedaudz sáli un piparus.
Kad viss uzvárás, pievieno nomizotus un palielos gabalos sagrieztus kartupelus.
Sauté zem váka aptuveni 45 minútes, lídz garsas sasúkusás un viss ir míksts. 




Spageti ar gorgonzolu un spinátiem



Beidzot manai mammai ir iegarsojies gorgonzolas siers un soreiz savéjiem pie spageti taisu spinátu- gorgonzolas mérci. Mums patík.

4 porcijám:

- 8 sípoli,
- 3 é.k. olívellas,
- 500 g spináti,
- 125 ml svaigais kréjums (nata para cocinar),
- 2 é.k. baltvíns,
- 150 g gorgonzola,
- sáls,
- pipari,
- muskatrieksts

Pagatavosana:

Sagriez sípolu un ellá apcepj, bet skatás, lai párák neapbrúninás.
Kad sípoli klúst caurspídígi un iegust zeltainu nokrásu, pievieno spinátus. Var pievienot gan svaigus, gan saldétus. Ja pievieno svaigus, tos sagriez un pavisam nelielá údens daudzumá uzvára, lídz tie saplok. Tad nokás un `pievieno sípoliem. Ja izmanto saldétus spinátus, tad tos bez atlaidinásanas pa taisno pievieno sípoliem un 10 minútes uz nelielas uguns cepj.
Tad pievieno saldo kréjumu, baltvínu un gabalinos sagrieztu gorgonzolas sieru.
Tad liek klát sáli, piparus un muskatriekstu.
Iegúto mércíti var sablenderét un var arí neblenderét. Es soreiz neblenderéju.
Pasniedz ar parmezána sieru.
Sí mérce labi iet kopá ar tagliatelle tipa pastu, bet var izlídzéties ari ar spageti.

otrdiena, 2013. gada 1. oktobris

Sampinjonu krémzupa

Ja gribat pagatavot gardu jo gardu sampinjonu kremzupu, noteikti vérts izméginát so recepti. 
 Mani Latvijas ciemini ir stává sajúsmá un jau ar recepti kabatá.


4 porcijám:

- 300 g sampinjonu,
- 300 g sípolu,
- 400 g cukini,
- 100 g sviests,
- litrs údens,
- vistas buljona kubins,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Sagriez kvadrátos sipolu un cukini. Sampinjonus sagriez ne plánás skélítés.
Katliná izkausé sviestu un liek ieksá sípolu. Cepj kaut kur 5 minútes, tad samazina uguni, lai sípoli nesadeg un liek sampinjonus, péc dazám minútém arí cukini. Cepj un maisa, lídz pievieno karstu údeni un buljona kubinu.
Vára zem váka kaut kur 20 minútes.
Kad viss gatavs, iznem dalu sampinjonus ( ja grib just kádu séni starp zobiem), páréjo sablenderé.
Ja nepieciesams, liek vél klát sáli, piparus.
Pasniedz karstu, kopá ar rívétu parmezána sieru un baltmaizes kiploku grauzdiniem.




Risoto ar kartupeliem


Manam víram sanák fantastisks risoto ar kartupeliem. Nu pienáca mana kárta to celt galdá.
Sátígi, ekonomiski un absolúti neká sarezgíta.

4 porcijám:

- 200 g rísu (es nému pusi baltos un pusi pilngraudu),
- 1 liels kartupelis,
- pikucis sviesta,
- galas buljona kubins (var arí bez, bet tad nebús tik izteikta garsa),
- sáls,
- rívéts parmezána siers

Pagatavosana:

Katliná liek sviesta pikuci un apcepj tajá gabalos sagrieztu kartupeli. Tad pievieno nomazgátus rísus.
Uzliek váríties údeni, un kad tas verdoss, izskídina tajá buljona kubinu. Buljonu var atstát váríties uz lénas uguns, jo buljons várísanás laiká jápievieno rísiem ik pa brídim, tiklídz skidrums uzsúcies, jo risoto, atskiríbá no paellas, jábút mitram.
Kad rísi un kartupeli míksti, katlinu nonem no uguns, párber ar parmezána sieru, ja vajag, pievieno vél sáli péc garsas.
Pasniedz karstu ar parmezána sieru.



pirmdiena, 2013. gada 30. septembris

Astonkájis ar sípoliem


Par júras velsu veselígumu saubu nav. Soreiz astonkájis "pa spánisko", ar sípoliem. Manéjie gan noprasa, vai tá zupa, vai sautéjums, jo latviesu izpratné tas nav ne viens, ne otrs. Bet spáni tá taisa, un te jásaka, ka tas varétu bút kaut kas starp zupu un sautéjumu.

4-6 personám:

- 1 kg nelielu astonkáju (man bija 5 gabali),
- 1.300 g sípolu,
- nedaudz olívella,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Iztíra astonkájus- no galvas iznem tintes maisu ( ja grib melnu sautéjumu, maisu atstáj), iznem aci un muti, kas atrodas starp kájám (ja netraucé, tos var arí atstát). 
Rupji sagriez sípolu. 
Kastrolí vai dzilá panná lej nedaudz ellas, un liek astonkájus. Kad astonkáji klúst sárti un to kájas smuki saskrulléjas, liek sípolus un sauté zem váka 10 minútes kamér sípoli saplok. Pievieno údeni- tik,lai apnem astonkájis, sáli, piparus un sauté zem váka aptuveni 45 minútes (atkarígs péc astonkája izméra), kamér astonkáji míksti.
Kad gatavs, nogarso, un ja nepieciesams, pievieno vél sáli.

svētdiena, 2013. gada 29. septembris

Liellopa fileja bumbieru márcé


Fantastiski garda un aromátiska dárzenu mérce ar bumbieriem. Mércíte sanák péc krásas loti saulaina un sátíga. Varen labi iet kopá ar liellopa fileju.

Vajadzígs ( 4-6 porcijám)

- 500 g liellopa fileja,
- 500 g bumbieri,
- 200 g tomáti,
- 250 g sípoli,
- 140 g burkáni,
- 35 ml sausais víns Rancio,
- 1 kanéla standzina,
- galas buljons (var arí bez tá, bet ar tomér bús garsas ziná izcili)
- lauru lapa,
- timiána zarins,
- oregano zarins,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Liellopa fileju griez loti pláni (es parasti pérku veikalá jau sagrieztu vai prasu miesniekam sagriezt, jo pasam, ja vien nav elektriskais griezéjs, ar nazi to diezgan grúti perfekti plánu sagriezt). Galu apsála un appiparo. Tad izvilá miltos. Ja grib tá liesák, var nevilát, bet viegli apgrillét, tikai tad mércei beigás náksies pievienot miltus, tumígumam.
Panná lej ellu un kad tá karsta, nelielá taukvielu daudzumá apcepj fileju no abám pusém. Pie liellopa filejas cepsanas jáievéro tas, ka gala jáliek sakarsétá panná un to nedríkst cept ilgi, pretéjá gadíjumá fileja bús cieta un negarsíga. Un tas nav tádél, ka lops bijis vecs, vnk liellopa fileja, lai tá bútu míksta, ir jáprot pareizi izcept.  Tátad, gala jácepj átri, precízák sakot, tá tikai jáapbrúnina no abám pusém.
Sagriez sípolu, burkánu, tomátu.
Izcepto galu atliek un tajá pasá panná (ja vien tur ir palikusas taukvielas), turpina cept sípolu un smalki sagrieztu burkánu. Kad sípols zeltains, pievieno tomátus un lej klát vínu. Kad redz, kad víns sák iztvaikot, lej klát údeni.
Kad víss míksts, nonem no uguns un sablenderé.

Tálák nem apcepto galu, liek dzilá trauká un párlej ar sablenderéto mérci. Ja mérce pa biezu, drosi lej klát údeni, lai tá tá visu várísanás laiku apnemtu fileju. Pievieno galas buljona kubinu, oregano, lauru lapu un timiánu.
Nosedz ar váku un sauté uz nelielas uguns 20 minútes.
Nomizo bumbierus un sagriez pusménestinos, kurus pievieno mércei. Ja bumbieri míksti, tie izsautésies átri, ja pacieti, jásauté aptuveni 30 min zem váka. Bumbierus nedríkst pársautét, citádi tie izskídís, un lai lídz galam izsautétos, tie jágarso.
Pasniedz karstu.

piektdiena, 2013. gada 27. septembris

Víges krásní


Ar bérnu staigájot, pa celam uz májám sarávu víges. Manuprát, visgardákás víges ir tás, kas ir pilníbá nogatavojusás. Un tádas var dabút tikai pa tieso no koka, kad tás ir gatavas jo gatavas, pilnígi siltas un tajás véj jútami kúsá saules energija.
Soreiz taisu pavisam vienkársu desertu no vígém, kas noder arí gadíjumos, kad  víges pagadíjusás ne visai saldas. Já, arí pilníbá nenogatavojusás víges (kuras nekad nav saldas) var "reanimét" un  no tám sanák ideáli deserti (protams, ka desertos var izmantot arí pilníbá nogatavojusás víges).
Sajá desertá  var izmantot gan tumsás, gan gaisás víges.

Vajadzígs:

- víges,
- cukurs

Pagatavosana:

Vígém nogriez "cepurítes" un liek cepamtrauká. Uz katras víges uzber cukuru- uz lielajám vígém aiziet aptuveni téjkarote, uz mazajám vígém puse téjkarotes cukura).
Cep sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuvneni 40- 60 minútes (atkarígs no vígu izméra).

Sádi pagatavotas víges garsígas gan siltas, gan aukstas, un karamele édama ká deserta mérce.
Ideáli sapas ar vanilas saldéjumu.




Alges wakame saláti ar virzinkápostu


Tiem, kam garso júras káposti, noteikti garsos arí júras alges. Vispár jau ir túkstosiem veidu, ká pagatavot alges, sákot no visvisádiem salátiem, mércém, zupám, sautéjumiem u.t.t. Man soreiz átrie brokastu saláti, ja vien nesakita tás 20 minútes, kamér agles mércéjas. Bet tajá laiká, kamér agles mércéjas, par tám var aizmirst, un paspét izdarít daudz ko citu.

Vajadzígs:

-wakame  alges,
- virzinákopsts,
- tomáts,
- virgen extra olívella,
- citrons,
- sáls ( ja nepieciesams)

Pagatavosana:

Alges uz 20 min. iemérc údení, lai tás atmierkskéjas. Te járékinás, ka iemerktas alges trískársojas izmériem, tá ká daudz to nevajag. 
Sagriez kápostu, tomátu, sajauc ar algém un saláti praktiski gatavi.
Tá ká alges ir slapjas, tad saláti jau ir sulígi, bet garsai un veselíbai papildus vél liek mércíti, sajaucot  olívellu ar citrona sulu. Tad pagarso salátus, un, ja prasás, pievieno sáli.

ceturtdiena, 2013. gada 26. septembris

Cukini biezzupa ar kariju un saldo kréjumu


Vél viena kremzupa ar kariju, soreiz no cukini. Pagatavosanas process táds pats ká kirbja- karija kremzupai. Garsígi. 

4 porcijám:

- 500 g cukini,
- 1 kartupelis,
- 1 sípols,
- 1/2 t.k. karijs (pulveris vai pasta)
- 100 ml saldá kréjuma,
- nedaudz taukvielas,
- buljons (vistas, darzenu..péc izvéles),
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Taukvielás apcepj sagrieztu sípolu, tad pievieno sagrieztu kartupeli cukini (es cukini mizoju), kariju, visu nedaudz pasauté un pielej buljonu (vai udeni+ buljona kubins). Skidrumu lej tik, lai tas apnemtu dárzenus.
Vára lídz viss míksts, tad nonem no uguns, sablenderé un pievieno saldo kréjumu. Sáli, piparus liek péc garsas,

pirmdiena, 2013. gada 23. septembris

Kirbja biezzupa ar kariju



Garda kremzupa kad sagribas karija garsu.

4 porcijám:

- sípols,
- katupelis,
- 500 g kirbja,
- 1/2 t.k. karija pulveris (vai pasta, vai nedaudz no abiem),
- sáls,
- pipari,
- 100 ml svaigais kréjums,
- nedaudz taukvielas,
- buljons (vai buljona kubins) péc izvéles

Pagatavosana:

Taukvielás apcepj sagrieztu sípolu, tad pievieno sagrieztu kartupeli un kirbi. Pievieno kariju un buljonu (vistas, zivju vai dárzenu..) tik daudz, lai tas nosegtu dárzenus. 
Vára, lídz viss klúst míksts, beigás liek  sáli, piparus péc garsas.
Nonem no uguns, sablenderé un pievieno svaigo kréjumu.