trešdiena, 2012. gada 31. oktobris

Variácija par kliju maizítíti


Sí ir mazliet citáda kliju maizíte, kas cepta vadoties no tá, lai tá bútu gana sátíga, garsíga un lai maizítes sanáktu padaudz, turklát, lai tá nebútu kalorijám bagáta.
Vienvárdsakot maizíte, kura notiekti der rezímá, kad nákas samazinát uznemto kaloriju dauzumu.

No zemák  minétá ingedientu daudzuma sanák divas plaukstu lieluma maizítes.
Maizíti var cept plánáku vai biezáku- viss atkarígs péc vélmém. Ja grib péc izméra lieláku, bet plánáku skélíti, tad nem lielu cepamtrauku. Ja grib biezu skéli, bet izmérá mazáku, tad nem nelielu cepamtrauku.

Vél sajai maizítei ir táds pluss, ka atkaríbá péc vélmém, var izcept maizíti ar loti dazádám garsas niansém- atliek pievienot tikai savas mílákás garsvielas.
Maizíté var arí iecept skinki (labi garso ar spánu vítináto galinu jamon serrano, arí ar kúpinátu lasi ir pat loti ok).Vajag:

- 2 édamkarotes auzu klijas,
- 1 édamkarote kviesu klijas,
- 1 téjkarote kukurúzas ciete,
- 1 téjkarote cepampulveris,
- 1 vai 2 olu baltumi,
- 2-4 édamkarotes kremígs svaigais siers ( lieku spánu 0 % ceso batido, kas ir  loti lídzígs kréjumam, domáju, ka derés arí pabiezákas konsistences jogurts)
- skipsna sáls,
- mílákás garsvielas (oregano, kimenes, kiploki.. man patriez topá Ibérijas garsvielu maisíjums)

Pagatavosana:

Blodiná sajauc  ingredientus un samaisa.
Nem silikona cepampannu un izlej tajá míklu. Míkla sanák skidra, bet satraukumam nav pamata- rezultátá viss smuki izcepjas.  
Pa virsu kaisa  mílákás garsvielas.
Cep 180 grádos aptuveni 20 minútes.Ar lasa tartaru pildíti gurku rullísi


Veselígi un trakoti garsígi.

Otrs sí tartara pasniegsanas variants ir netít tartara masu gurkí, bet gurki sagriezt un pievienot tartaram.

4 porcijám nepieciesams:

- 2 gurki,
- 2 olas,
- 1 sípolloks,
- 1 édamkarote kaperi,
- 4 marináti pipargurkísi,
- nedaudz olívellas (apm. 4 édamkarotes),
- 1 édamkarote rísu etikis,
- sáls&pipari,
- svaigs baziliks (man bija puse saujas)

Pagatavosana:

Svaigu lasa fileju sagriez mazos gabalinos.
Novára olas.
Síki sagriez sípolloku.
Nokás kaperus(tos var arí noskalot, lai aiztek sálums), pipargurkísus un smalki sagriez.
Sagriez arí baziliku
Noloba olas, sagriez un sajauc ar visiem ingredientiem.
Gurkus griez tievás strémelés. Nem pa loksnei un ietin lasa tartara masu.otrdiena, 2012. gada 30. oktobris

Nujorkas stila siera kúka (super liesais variants)


Kamér krásní cepás bumbieru kúka  nolému, ka jáizcep vél viena kúcina. Sís siera kucinas pamatnei nému pasas gatavotus klijas cepuminus, ká arí pasas gatavoto májas sieru.

Pamatnei:

- 3 é.k. auzu klijas,
- 2 é.k. piena pulveris,
- 1/2 t.k. kanélis,
- 1 t.k. kakao (liku  0 %)
- skipsna sáls,
- divi olu baltumi

Virskártai:

- 400 g májás gatavots 0 % svaigais siers (es to gatavoju SÄDI )
- 2 édamkarotes kukurúzas cietes,
- 3 olas (man bija "S" izméra)
- saldinátájs péc izvéles,

Pagatavosana:

Tá ká kukas pamatnei vajadzígi saberzti (sarívéti) cepumini, tad man jau tie kaujas gatavíbá stáv saldétavá.  Kliju cepumu masu tortei  gatavoju sádi:
Nem silikona cepamtrauku un tajá liek auzu klijas, piena pulveri, kanéli, kakao, skipsnu sáli. Visu labi samaisa un pievieno olu baltumus (nesakultus). Ar katotes palídzíbu izsméré masu pa cepampannu un cepj sakarsétá cepeskrásní 8-10 minútes 150 grádos.
Kad "pankúcina" izcepusies, to iznem no cepeskrásns un atdzesé. Tad nem un salauz to pavisam nelielos gabalinos vai arí sablenderé.
Sádu kliju cepumu masu var izcept arí vairák, sadalít pa porcijám un ievietot saldétavá- kad nepieciesams,  cepumu masa jau gatava nákosajai kúkai! :)

Un tá, kad izceptá pamatnes masa sasmalcináta, tai pievieno 3 édamkarotes piena, kurá izsídináts saldinátájs. Ar rokám visu labi samíca un liek atpakal silokona cepamtrauká. Masu ar karotes palídzíbu izlídzina un lai tá sanáktu gluda, saspaida ar glázes káju.

Svaigo májas sieru sajauc ar sakultám olám, saldinátáju un kukurúzas cieti, ko lej virsú pamatnei.

Cepj 150 grádos aptuveni 40- 50 minútes.

pirmdiena, 2012. gada 29. oktobris

Bumbieru - ábolu kúka


Soreiz péc realizácijas kliedza bumbieri. Internetá uzgáju  bumbieru tortes recepti no H. M. Súbertes grámatas "Gardéza rokasgrámata" , kas mani pilníbá apmierinája- recepté visi minétie  vajadzígie ingredienti jau bija májás (cik labi- uz veikalu vairs nav jácilpo) un atsauksmes par so kúku labu labás.

Recepté bija minéti cietas konsistences  bumbieri, tacu gala rezultátá nekáda vaina nebija arí loti sulígiem, míkstiem  bumbieriem.

Kúka péc apjoma sanák liela (pietiks daudziem édájiem),  ir viegli un átri pagatavojama.

Vislabák kúka garso nákosajá diená, kad viss ir smuki sasúcies, riktígi atdzisis un kúka ir auksta.

Irdenajai smilšu mīklai :

- 250 g miltu
- 1 ola
- 80 g cukura,
- šķipsniņa sāls,
- 160 g gabaliņos sakapāta auksta sviesta

Virsai :

- 750-1000 g stingru bumbieru vai skābenu ābolu (man bija puse uz pusi)
- 2 ēdamk. citrona sulas,
-1 ēdamk. kanēļa un cukura maisījuma,
- rīvēta citrona miziņa

Krējuma pārlējumam:

- 300 g skābā krējuma,
- 3 olas,
- 100 g cukura,
- 1 ēdamk. cietes

Pagatavosana:

Mīklai paredzētos miltus uzber uz dēlīša vai galda, sakapā kopā ar pārējiem produktiem un žigli samīca gludu mīklu.
Izveido apaļu bumbu, ietin folijā (vai pārtikas plēvē) un vismaz uz 30 minūtēm novieto aukstumā.
Bumbierus vai ābolus nomizo, izgriež serdi, mīkstumu sagriež nelielos gabaliņos. Apslaka ar citrona sulu un pārkaisa ar kanēļa un cukura maisījumu, pievieno citrona miziņu.
Sakarsē cepeškrāsni 180 grādu temperatūrā. Mīklu izveltnē 10 cm lielāku par veidnes 26-28 cm pamata diametru vai uzreiz liek visu viednē un izlīdzina ar pirkstiem. Izveido 5 cm augstu maliņu. Pamatni vairākās vietās sadursta ar dakšiņu.
Pārklāj ar augļu gabaliņiem.

Pagatavo pārlējumu:

visus produktus rūpīgi sakuļ un vienmērīgā kārtā uzlej uz augļiem.

Kūku cep zeltaini brūnu (apmēram stundu). Gatavo kūku uz īsu brīdi atstāj veidnē, tad noņem veidnes malu un kūku novieto uz restītēm, lai atdziest.

svētdiena, 2012. gada 28. oktobris

Gardie májas hamburgeri


Arí májás var pagatavot gardum gardus hamburgerus. Tos var likt ieksá veikalá nopérkamajás hamburgeru maizítés vai tápat uz "parastas" maizítes- galvenais, lai tá bútu pietiekami míksta. Sie hamburgeri lieliski sapas arí ar dárzenu salátiem, kartupelu pjuré u. taml.


Nepieciesams:

- 400 g maltás galas (man bija puse uz pusi vista un títars),
- siers péc izvéles,
- tomáts,
- sípols,
- sáls,
- ansovi (ellá konservéti)
- pipari,
- garsvielas péc izvéles,
- ola (ja vélas)

Pagatavosana:

Malto galu sajauc ar universálajám putnu galas garsvielám vai garsvielám péc izveles. Pievieno skipsnu sáli, piparus un visu sajauc. 
Ir dazádi panémieni, ká panákt to, lai maltás galas masa turétos kopá un neliptu pie rokám. Viens no varinatiem ir pievienot rívmaizi. Soreiz pievienoju pavisam nedaudz údens. Kártígi izmaisíju un maltás galas masa nedz vairs pie rokám líp, nedz árá júk.
Nem malto galu un veido hamburgerus. Ja grib perfekti apalas formas, tad saplacina galu un ar spiez ar apalas formas veidni (derés arí krúze u. taml.)
Nem grilpannu vai parasto pannu un grillé hamburgerus no abám pusém.
Kad hamburgeri gatavi, tos saliek cepemtrauká, pa virsu liekot sieru, tomáta ripu un sípola gredzenu un ansovu (pirms tam noskalojot lieko sáli un nosusinot).
Cepj saksrsétá cepeskrásní lídz hamburgeru "cepuríte" sagratinéjusies.
Pasniedz karstus.

Várítais citronu krems


Aromátisks citronu krems, kurs garso viens pats "bez neká", un kuru drosi var ziest arí uz maizes.  

Tápat arí sis krems lieliski noder pildísanai (grozini, ruletes, kúkas...) un labi sapas ar  kíseliem. Tá ká pielietojums plass.

Esmu gan nedaudz párveidojusi originálrecepti, adaptéjot savám vajadzíbám, lídz ar to sis citronu krems sanák figúrai  ípasi draudzígs.

Nepieciesams:

- 100 g kremígs svaigais siers( izmantoju  májás pasgatavotu sieru, lídz ar to sanák ar 0 % tauku saturs)
- saldinátájs un daudzums péc izvéles,
- 2 olas,
- 2 é.k. kukurúzas cietes,
-2 citronu sula,
-  rívéta citrona mizina

Pagatavosana:

Kukurúzas cieti sajauc ar ar citronu sulu un uz smalkás ríves sarívétu citrona mizinu. Ja vélas pilníbá viengabalainu masu, izlaiz caur sietu un izvélas kremígu svaigo sieru bez graudiniem.

Sakul olas, pievieno svaigo sieru, saldinátáju un sajauc. Visu liek katliná, pievieno kukurúzas cieti un várot nepártraukti maisa, lai neveidojas kunkuli. Péc páris minútém jau izveidojies biezs krems.
Kad gatavs, nonem no uguns, lauj atdzist un uzglabá aukstumá.


Cukini plácenísi


Loti gardi un atri pagatavojami cukini placenisi.
Katrreiz cepot ar ingredientiem variéju- te iztieku bez olas, te lieku vairák /mazák miltus un arí ar miltiem variéju- citreiz nemu pilngraudu, citreiz auzu. Tiesi tápat arí ar sieru.Manuprát, visgarsígák sanák, ja pievienots parmezána siers, tacu nav ne vainas arí citiem sieriem. 

Vienai porcijai nepieciesams:

- 300 g cukini,
- 50 g milti péc izvéles
- 1 ola,
- parmezána siers,
- sáls,
- cukurs,
- rívéts muskatrieksts,
- ella

Pagatavosana:

Cukini sarívé skaidinás un nospiez lieko skidrumu. Pievieno olu, miltus, rívétu parmezánu, skipsnu sáli, piparus un muskatriekstu. Visu labi samaisa un veido nelielus plácenísus.
Cep sakarsétá cepspanná no abám pusém pavisam nelielá ellas daudzumá.
Loti labi garso kopá ar kréjumu (jogurtu, svaigo sieru ..un .. brúklenu ieváríjumu).Brazo de gitano con lemon curd (Saldá rulete ar citronu kremu)


Latviski- saldá rulete, bet spániski brazo de gitano nozímé cigána roka. Mani sis nosaukums ieintrigéja  un izlasíju vairákus nostástus. Viena no legendám véstí, ka reiz kádá vietá amatnieki, kas bija romu izcelsmes, ká atalgojumu dávaná sanémusi  saldo ruleti. Otra legenda véstí, ka saldá rulete (kas pildíta ar tumsas krásas pildíjumu), loti atgádinájusi tumsás ádas krásas dél cigána roku. Un vél káda legenda véstí, ka káds viduslaiku múks, apcelodams pasauli, so gardo desertu atklájis Egipté, un sákotnéji tam bijis nosaukums "Egiptiesa roka", kas laika gaitá, lídz ar receptes noplùsanu, pártapa par "cigána roku".

Lai vai ká, sí rulete ir loti gards deserts. Biskvítu var dazádi pagatavot. Es soreiz izmantoju nevis miltus, bet kukurúzas cieti.
Ruletes pluss ir tas, ka no ruletes var pagatavot gan  saldo, tá sálo pildíjumu. Turklát ruleti var pildít praktiski ar jebko. Man soreiz tapa ar citronu kremu.

Nepieciesams:

Biskvíta míklai:

- 2 olu dzeltenumi,
- 20 g kukurúzas ciete,
- skipsna sáls

Kremam:

Pagatavosana:

Olu baltumus saputo stingrás putás, pievienojot skipsnu sáls. Samaisa dzeltenumus ar kukurúzas cieti un iecilá saputotajá olu baltumá.

Iegúto masu izkláj uz cepampaíra un cep 10- 12 minútes 160 grádos.
Kad rulete izcepusies, uz tás virsmas uzsméré citronu kremu, ruleti satin un  gatavs!


piektdiena, 2012. gada 26. oktobris

Annin dofu


Annin dofu ir japánu deserts. Nu jau kádu laiku arí májás gatavoju savu annin dofu.  
Man loti garso, piedevám deserts ir trakoti veselígs, seviski liess un tik viegli pagatavojams!


Nepieciesams:

- 300 ml údens,
- 300 ml piens,
- 3 téjkarotes agar agar pulverítis (ja grib seviski cietu, tad 4 téjkarotes),
- saldinátájs péc izvéles,
- saldo mandelu ekstrakts( páris pilieni),
- 2 édamkarotes godzi ogas

Pagatavosana:

Kastrolítí uzkarsé údeni. Kad tas várás, pievieno agar agar. Izmaisa. Kad uzrodas burbulísi, lej klát pienu, pievieno saldinátáju un mandelu ekstraktu. Maisot 1-2 minútes pavára un nonem no uguns.
Lej traucinos un liek ledusskapí, lai sacieté.

Pirms pasniegsanas párber ar veselígajám godzi ogám deserts gatavs!

Pildíta forele


Krásní cepta forele, kas pildíta ar spinátiem, skinki un sampinjoniem.
Ipaso garsas niansi pieskir garsvielu maisíjums "Ibérija", kura labi iederas arí pie zivs édieniem, kur tiek pievienots skinkis.

Nepieciesams:

- forele,
- spináti,
- sampinjoni,
- Ibérijas skinkis,
- kiploka daiva,
- olívella,
- sausais baltvíns,
- timiána zarins,
- rozmaríns,
+
- "Ibérijas" garsvielu maisíjums ( paprika, pipari, aromátiská (kúpinátá) sáls, sipoli, rozmaríns, kiploks, melnie pipari, timiáns)

Pagatavosana:

Iztíra foreles. Spinátus sagriez un liek pavisam nelielá údens daudzumá váríties.
Panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu kiploku. Kad kiploks apcepts, pievieno skélés sagrieztu skinki, sampinjonus un nokástus spinátus. Pievieno nedaudz  "Ibérijas" garsvielu maisíjumu un visu vél pasuté, lídz iztvaiko liekais skidrums.
Nem foreli un no iekspuses un árpuses ieberz ar garvielám. Tad sapilda foreles véderu ar spinátu masu. Ja nepieciesams, pársien ar virtuves diegu.
Papildus forelé ieliek vél pavisam nelielu rozmarína un timiána zarinu.
Liek sapildítás foreles cepamtrauká, párslaksta ar olívellu un sauso baltvínu.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 190 grádos aptuveni 25 minútes.

Pasniedz karstas.


otrdiena, 2012. gada 23. oktobris

Ziemassvétku tofu kúka (light versijá)


Veicot revíziju virtuves skapísos, atradu páris pacinas no Latvijas nákusás "Garsvielu maisíjums piparkúkám".  Nolému paeksperementét un izcepu tofu kúku. 
Specifiskais garsvielu maisíjums, kas izplatíjás kúkas cepsanas laiká, ienesa májás Ziemassvétku smarzu un garsu atgádinot, ka lídz Ziemassvétkiem nemaz ilgi vairs nav jágaida.

Garsa kúkai sanáca  fantastiska, lai arí tá bija nedaudz pasausa.  Bija doma sagriezt ripu 2 dalás un iesmérét, pieméram., ar lemon curd kremu vai ar kaut ko citu atspirdzinosu, tacu soreiz noslinkoju.
 Sie kúkas gabali (seviski, ja tos sagriez mazákos gabalinos), lieliski saiet kopá ar skábajiem kíseliem (godzi, dzérveném, rabarberiem...)

Nepieciesams:

- 260 g bezpiedevu tofu ( man bija cietas konsistences),
- 250 ml kremígs svaigais siers ( noteikti der arí jogurts, kréjums..),
- 2 olas (man bija "M" izméra),
- saldinátájs péc izvéles (man soreiz izlejamais natreen),
- 2 pacinas (20 g) garsvielu maisíjums piparkúkám ( kanélis, krustnaglinas, muskatrieksts, smarzígie pipari, koriandrs, ingvers, melnie pipari),
- + vél papildus 10 g rívéta ingvera sakne un téjkarote kanéla

Pagatavosana:

Sagriez tofu, pievieno olas, saldinátáju un garsvielas. Visu sablenderé un iegútu masu izkláj silikona vai kádá citá cepamtrauká.
Cepj 180 grádos patuveni 30- 35 minútes, kamér kúka gatava.
Lai párbaudítu gatavíbu, iedur kúkai ar koka irbulìti (zobu bakstámo). Ja nekas nav pielipis, kuka gatava!

piektdiena, 2012. gada 19. oktobris

Garnelu pastéte ar safránu


Aromátiska pastéte, kas lieliski papildina zivju édienus, pieédama ar surimi cipsiem un sméréjama uz maizes.

Nepieciesams:

- 100 g kremígs svaigais siers (nemu spánu ceso batido),
- 10- 12 lielas garneles,
- 15 ml údens,
- skipsna safrána (man bija dríksnás),
- 1/2 t.k. agar-agar pulverítí

Pagatavosana:

Katliná uzkarsé údeni, pievieno nedaudz agar- agar (uz so daudzumu puse téjkarotes) uz pieliek safránu. Atstáj, lai safráns atdod savu krásu un garsu.

 Novárítas garneles attíra un liek vai nu piestá vai sablenderé. Ja nepieciesams, pievieno sáli (es parasti nekad nelieku, jo músu garneles jau tápat ir pietiekosi sálas). Pievieno svaigo sieru, safrána mérci, visu samaisa un pastéte jau praktiski gatava.
Ja vélas vél biezáku, atstáj, lai agar agar nedaudz sazelé.

Kirbis krásní ar rozmarínu un kiplokiem


Arí sálá veidá pagatavots kirbis garso labi un tam ir plass pielietojums.
 Ideála piedeva pie makaroniem, rísiem, galas édieniem un sablenderéjot sanák kirbju krems.

4 personám nepieciesams:

- 600 g kirbis,
- 1- 2 kiploka daivinas,
- svaigi malti melnie pipari,
- pavisam neliels  rozmarína zarins (lai nav párlieku jútama "skuju" garsa),
- sáls

Pagatavosana:

Kirbi nomizo un sagriez nelielos gabalinos. Izspiez caur spiedi kiplokus. Kirbi liek cepamtrauká un pievieno izspiesto kiploku, skipsnu sáli, piparus un rozmarína zarinu. Visu samaisa. Uzliek cepamtraukam váku (vai nosedz ar folliju) un liek cepeskrásní.
Cepj 200 grádos aptuveni 25- 30 minútes (atkarígs no kirbja skirnes).
Kad kirbis míksts, iznem rozmarínu.
Pasniedz karstu.

ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris

Sokolades muffini


Sie keksini noteikti neatstás vienaldzígus sokoládes fanus.


Nepieciesams:

- 100 g sviesta,
- 100 g melnás sokoládes,
- 2 XL olas,
- 1 téjkarote vanilas esences,
- 100 g púdercukurs,
- 25 g sokoládes lásítes (nelielos gabalinos salauzta sokoláde),
- 2 édamkarotes miltu

Pagatavosana:

Izkausé sokoládi un sviestu.
Blodiná liek olas, vanilas esenci un miltus. Samaisa. Pievieno izkauséto sokoládi.
Nem forminas (silikona un follija forminas ietaukot nav nepieciesams) un lej sokoládes masu, pa starpám liekot sokoládes lásítes (nelielos sokoládes gabalinus).
Cepj 200 grádos aptuveni 15 minútes.
 Iznem muffinus no forminám un párkaisa ar púdercukuru.

Sapnu kúka "Paradíze"Sí ir fantastiski garsíga kúka un seviski priecés tos, kas ieturot slaido líniju grib uzést arí kúkas ! :)

Lai kúka sanáktu seviski liesa, tás apakséjo dalu  gatavoju pilnígi bez miltiem un zeleju- bez kalorijám.
Parékináju, ka vesela sáda kúka "izmaksá" tikai 470kcal.  Nu tiesám ísta paradíze!

Nepieciesams:

- 3 olas,
- 500 g kremígs svaigais siers(liku 0 % ceso batido vai, vai "Petit Suisse" liesá recepte seit: http://vidusjurasvirtuve.blogspot.com.es/2012/10/saldais-siers-karumins.html ),
- saldinátájs,
- meza ogu téja ( ja izberamá, tad 2 édamkarotes, ja pacinas, tad  2 gab.),
- 4 grami agar agar pulverísa vai 8 zelejas pláksnes (16 grami),
- 0, 5 l údens

Pagatavosana:

Olas sajauc ar svaigo sieru un saldinátáju. Lej silikona cepamtrauká un cepj 180 grádos aptuveni 30 minútes, kamér tortes masa izcepusies.
Pa to laiku sagatavo zeleju. Uzvára údeni un ieliek téju. Lauj nostávéties, lai ievelkas garsa.
Ja izmanto zeleju, tad zelejas pláksnes izskídina aukstá údens peldé un kad téja nav vairs stipri karsta, pievieno izskídináto zeleju. Ja izmanto agar- agar, tad to pievieno tad, kad téjas údens uzváríjies un vél 1-2 minútes (saskaná ar instrukcukciju) vél pavára.

Kad kúkas pirmá
Kad kúkas apakséjá kárta izcepusies, lauj tai nedaudz padzist un tad sagriez gabalinos (es parasti griezu 8 gabalos).
Pa virsu kúkai lej téju, kurai pievienots agar agar vai zelantína un novieto ledusskapí. Kad zelantína sacietéjusi, kúka gatava ésnai.

Kúka koti labi garso arí kopá ar chantily krému.


Kumato tomáti ar sieru un zalumiem


Kumato tomáti man loti atgádina bérníbá siltumnícá mammas audzétos tomátus "Melnais princis".

Kumato tomáti ir gandríz vienígie tomáti, kas garso péc ístiem tomátiem jebkurá gadalaiká. Pateicoties ļoti stingrajiem selekcijas un audzēšanas noteikumiem un prasībām, šiem tomātiem tiek garantēta nemainīga kvalitāte.
 Visi kumato tomátu augi aug un nogatavojas optimālos audzēšanas apstākļos un tiek rūpīgi atlasīti, tiek garantēts, ka ar firmas zīmi Kumato tirdzniecībā nonākušajiem tomātiem vienmēr ir augsta kvalitāte – neatkarīgi no sezonas un audzēšanas vietas.
Kumato tomāti nav ģenētiski pārveidoti , bet daudzu gadu laikā rūpīgi atlasīti un veidoti ar tradicionālām selekcijas metodēm un audzēti dabiskos apstākļos. Tie ir radušies savvaļas tomātu spontānu mutācijas rezultātu un tādejādi labi pielāgojušies augšanai Vidusjūras apgabalos ar sausu klimatu un sālām augsnēm.
Tomátu tumsá áriene slépj mísktumu ar ípasi saldu un smalkgraudainu, stingru struktúru, tie ir saldi (fruktozes daudzums ir nedaudz augstáks ká páréjos tomátos) sulígi,  ar stingru mizinu.

Kumato tomāti tiek audzēti Eiropā un arī patērēti Eiropā. Tos audzē noteiktās vietās Spānijā, Francijā, Beļģijā un Šveicē. Audzēšanas vietu dažādie platuma grādi un klimatiskie apstākļi nodrošina iespēju apgādāt pircējus ar vissvaigākajiem, visgaršīgākajiem un kvalitatīvākajiem kumato tomātiem visu gadu.

Kumato tomāti tiek vākti jau gatavi. Tie krāsojas no iekšpuse uz āru, tāpēc reizēm no ārpuses var šķist, ka tie nav pietiekami ienākušies. Tomāti ir ēdami uzreiz pēc to iegādes. Kā jebkurus tomātus, tos vajadzētu glabāt istabas temperatūrā, bet ne ledusskapī, jo aukstumā samazinās cukura saturs augļos. Ledusskapī uz īsu laiku var ielikt tikai jau gabaliņos sagrieztus tomātus.

 Ja kādu laiku veikalā kumato tomāti nav nopērkami, tad tikai tāpēc, ka tas ir ekskluzīvs produkts, kuru audzē tikai tie tomātu audzētāji, kas spēj izpildīt izvirzītās prasības un stingros līguma noteikumus.
Kumato tomáti ir patiesám loti, loti garsígi tomáti!

Nepieciesams:

- kumato tomáti,
- sarkanias sípols,
- "Philadelphia" tipa kremsiers,
- oregano (kaltéts),
- sáls,
- svaigi malti pipari (piem., 5 piparu maisíjums)
- zalumi péc izvéles

Pagatavosana:

Kumato griez skélés, pievieno nedaudz sáli, piparus, pa virsu liekot sípola ripu, "Philadelphia" tipa kremsieru. Párkaisa ar oregano un pasniedz ar zalumiem.
Pikantá pétersílu merce


Viegla, garsiga un atri pagatavojama mercite.

1 porcijai nepieciesams:

- 100 g svaigais kremsiers (jogurts, kréjums..)
- kiploka daiva,
- sauja pétersílu,
- pipari,
- sáls

Pagatavosana:

Visas sastávdalas sablenderé un mérce gatava.

otrdiena, 2012. gada 16. oktobris

Frittata di patate (kartupelu omlete)


Itáliski frittata, spániski tortilla tá pati omlete vien ir.
Sí ir loti ekonomiska recepte, kas vienmér sanák garsígi.

1 porcijai nepieciesams:

- 3 vidéji kartupeli,
- 2 vidéja izméra olas,
- ellancepsanai,
- sáls,
- muskatrieksts

Pagatavosana:

Kartupelus nomizo un sagriez aptuveni 1 cm biezás ripás. Uzkarsé panná ellu un izcepj kartupelus.
Kad kartupeli gatavi, tos iznem un ellu izlej.

Sakul divas olas un pievieno skipsnu sáls un rívéta muskatrieksta.
Tajá pasá panná, kur cepás kartupeli, nepievienojot vairs ellu, liek jau izceptos kartupelus un párlej ar sakulto olu.
Cepj no abám pusém, kamér ola apcepusies zeltaini brúna.


Sálá rulete ar lasi (Brazo de gitano)


Burtiská tulkojumá  no spánu valodas brazo de gitano nozímé cigána roka.
Soreiz  gatavoju sálo ruletes variantu un pildíjumam izvéléjos kúpinátu lasi.

Nepieciesams:

- 2 olas,
- 1 édamkarote kukurúzas ciete,
- skipsna sáls,
- zalumi (man bija nedaudz kaltétas dilles),
-  "Philadelphia" tipa svaigais siers (tik, cik biezu kártu vélas)
- kúpináts lasis

Pagatavosana:

Olas baltumu atdala no dzeltenuma. Olas dzeltenumu kártígi samaisa ar kukurúzas cieti. olas baltumu uzputo, pievienojot skipsnu sáls, stingrás putás. Péc tam olas baltumá iecilá olas dzeltenumu, kas sajaukts ar cieti.

Uz cepampannas izkláj cepampapíru un izkláj iegúto masu.
Pa virsu smércé "Philadelphia" sieru un párkaisa ar dillém.
Lasi sagriez nelielos gabalinos un liek virs izsmérétás siera kártas.
Péc tam ruleti satin un gatavs!


pirmdiena, 2012. gada 15. oktobris

Kirbju kúka


Un te atkal kaut kas loti garsígs, veselígs un liess- derés visiem tiem, kam uzturot slaido líniju, gribas tomér panaskéties. :)

Nepieciesams:

- 300 g kirbja,
- 2 édamkarotes auzu klijas,
- 1 édamkarote kviesu klijas,
- 1 téjkarote cepamais pulveris,
- 1 édamkarote kukurúzas milti,
- 2 olu dzeltenumi( izmantoju "M " izméra olas),
- 3 olu baltumi,
- 125 ml bezpiedevu jogurts,
- saldinátájs péc izvéles un daudzums péc garsas,
- 1 édamkarote vanilas ekstrakta,
- 1, 5 cm ingvera saknes,
- 1 /4 téjkarotes maltu krustnaglinu,
- téjkarote malta kanéla,
- skipsna sáls

Pagatavosana:

Kirbítim nonem mizu un sagriez nelielos kubinos. Nomizo ingvera sakni. Sablenderé.
Olu baltumus uzputo stingrás, cietás putás, pievienojot skipsnu sáls. Olu baltumiem jábút uzputotiem tik stingriem, lai apgázot trauku otrádi, saputotás putas nekristu árá.

Sablenderétajai masai pievieno visus páréjos recepté norádítos ingredientus.

Iecilá olu baltumus  un sajá procesá nekádá gadíjumá nemaisa, bet nepártraukti cilá un saputoto olas baltumu pievieno pa dalám. Tortes masai jábút pufígai.

Lej silikona cepamtrauká un cepj 180 grádos aptuveni 30 minútes.

Kúka patiesám sanák garsíga!

Rozá mércíte ar tunciMércíte, kas ideáli sapas ar kraukskigajiem krabju cipsiem (un ne tikai) :)

1 lielai porcijai:

- 100 g tuncis (péc izvéles ellá vai savá sulá),
- 100 g kremígs svaigais siers,
- 1 konservéta sarkaná paprika,
- melnie pipari,
- sáls

Pagatavosana:

Visas sastávdalas vai nu saspaida piestá vai sablenderé. Gatavs!

Kraukskígie krabju cipsi. Soli pa solim.Garsígi, kraukskígi, veselígi cipsi, kurus var pagatavot no krabju vai surimi nújinám.

Kraukskígie cipsi no krabju nújinám


Gan no krabju, gan surimi nújinám var pagatavot loti garsígus un super kraukskígus cipsus.
Sádi pagatavoti cipsi ir daudz reiz liesáki par parastajiem cipsiem un  sie cipsi ir arí  veselígi.

Nepieciesams:

- krabju nújinas

Pagatavosana:

Krabju un surimi nújinas ir baltá krásá ar sarkaníg(laikam drízák spilgti oranzígu) ielaidumu.
Nem krabju nujinu un no tás vietas, kur nújina ir baltá krásá, atttin.
Kad nújina attíta, to sagriez 2 vai 3 dalás (es parasti griezu 3 dalás).
Liek sakarsétá cepeskrásní un cepj 190- 200 grádos aptuvenio 10- 12 minútes, kamér krabju /surimi nújinas klúst par ístiem cipsiem.
Ja nem surimi, tad tie uz beigám sák sprakstét, kas liecina, ka cipsi gatavi.
svētdiena, 2012. gada 14. oktobris

Mídiju pastéte


Loti garda pastéte no mídijám, kas ideáli iet kopá ar cipsiem, ko var uzlikt uz maizítes un kas der ká piedeva pie pamatédiena.

1 personai nepieciesams (sanák liela porcija):

- kárba konservétu mídiju (péc izvéles ellá vai savá sulá, un var bút arí várítas),
- 100 g kremveidígs svaigais siers ceso batido (kréjums, kremígs jogurts..)
- skipsna sáls,
- "Tabasco" mérce ( cik pikantu vélas),
- puse téjkarotes malta sarkaná paprika

Pagatavosana:

Mídijas liek piestá un saspaida. Ja tás ir konservétas mídijas, tad tás saspaidás loti átri. Var arí sablenderét. Pievieno svaigo sieru, saldo papriki, sáli, "Tabasco" mérci un visu samaisa. Gatavs!

Redísi krásní ar ansoviem un rozmarínu


Lai pagatavotu redísus krásní 4 personám nepieciesams:

- 20-25 redísi,
- rozmarína zarins,
- 2 ansovi (konservéti ellá)
- olívella vai sviests

Pagatavosana:

Redísiem nogriez galus, párgriez uz pusém un liek cepamtrauká. Ansovus nomazgá, nosusina un pievieno redísiem. Rozmarína zarinam nonem lapinas un pievieno redísiem. Péc izvéles pievieno olívellu vai sviestu.
Cep sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuevni 20- 25 minútes, párklájot cepamtrauku ar folliju.
Pasniedz kopá ar rukolu.

ceturtdiena, 2012. gada 11. oktobris

Surimi núdeles ar dárzeniem, séném un garnelém


  Kas ir surimi un kāpēc tas ir veselīgi?

    Surimi ir ražots no zivis. Svaigu zivju fileju mencu dzimtas sīki sagriež un izskalo ūdenī, pilnībā izņemot ārā ūdenī šķīstošās olbaltumvielas, fermentus, zivju eļļu un holesterīnu.

    Pēc ūdens izņemšanas ārā paliek koncentrētas nešķīstošas ūdenī proteīna olbaltumvielas. Tas arī ir surimi. Pēc tam surimi vāra uz tvaika, samaisa ar krabju ekstraktu, dažādām garšvielām un dabīgām krāsvielām, izveido nūjiņas, gabaliņus, dažādas figūriņas. Rezultātā iznāk produkts, kas ietver sevī veselīgu proteīna olbaltumvielu koncentrāciju, vitamīnus un minerālvielas.

    Japānā surimi ir zināms jau vairāk par četrsimts gadiem, bet produkti uz tā pamatа ir tradicionāli ēdieni.

Savukárt pie mums razotájs pircéjus priecé ar dazádám jaukám surimi formám, pédéjá- surimi núdeles.


Péc skata tiesám sie surimi atgádinaístas núdeles un no surimi núdelém sanák gardu gardi édieni.

2 porcijám nepieciesams:

- 125 g surimi núdeles,
- 2 mazi vai 1 liels baklazáns,
- 100 g attírítas garneles,
- 300 g sampinjonu,
-  2 édamkarotes kremígs svaigais siers, (lieku ceso batido)
- 2 édamkarotes piena ( der arí svaigais kréjums)
- sáls,
- pipari,
- nedaudz ella,
- paprika

Pagatavosana:

Baklazánus sagriez garenás strémelés, mércé aptuveni 15-20 min.sálsúdení. Tad nokás, nosusina ar papíra dvieli un liek cepamtrauká, uzliekot váku vai nosedzot trauku ar folliju. Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 20 minútes, kamér baklazána strémeles ir míkstas.

Iztíra arí papriku, sagriez uz pusém un liek cepeskrásní. Kad paprika míksta, to ieliek celofána maisá un patur nedaudz ledusskapí, lai vieglák nonemt mizu. Kad paprikai miza nonemta, to sagriez strémelés.

Panná nelielá ellas daudzumá apcepj attírítas garneles un plánás skélítés sagrieztus sampinjonus. Pievieno péc garsas sáli, piparus.
Kad viss smuki apcepies, tad klát liek baklazána un paprikas loksnes. Samaisa un tagad ístais brídis klát likt svaigi sieru. Maisot vél pacepj un uz beigám pievieno pienu ( lai nav tik sauss).

Pasniedz karstu.trešdiena, 2012. gada 10. oktobris

Tofu ar tandoori


Veselígs un loti aromátisks édiens, kas pagatavots no tofu bezpiedeva siera un tandoori garsvielu maisíjuma.

2 porcijám nepieciesams:

- 2 édamkarotes citrona sulas,
- 30 g svaigais siers,
- 2 é.k. tandoori,
- 250 g bezpiedevu tofu,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Sajauc citrona sulu, svaigo kremsieru ar tandoori. Pievieno nedaudz sáli un piparus.
Tofu sieru sagriez nelielos gabalinos un sajauc ar iegúto garsvielu kremu.

Liek ká minimums uz 3 st. ledusskapí, bet vislabák atstát uz ilgáku laiku, piem. nakti, lai garsas kártígi sajaucas un sasúcas.

Cepj 240 grádos 25 minútes, ik pa laikam apmaisot.
Pansiedz karstu.

Tofu krems


Veselígs deserts, kas pagatavojams páris minútés.

6- 8 nelielám glázítém nepieciesams:

- 200 g bezpiedevu tofu,
- 4 édamkarotes svaigais kremsiers (izmantoju spánu kremígo ceso batido),
- 2 vanilas jogurti,
- 2 téjkarores kakao,
- saldinátájs péc izvéles

Pagatavosana:

Visas sastávdalas sablenderé un uz neilgu laicinu ieliek ledusskapí.
Pasniedz aukstu.

Títara fileja ar sieru un oregano


Vienkársi, átri un garsígi.

Nepieciesams:

- títara fileja,
- siers péc izvéles,
- oregano,
- nedaudz ellas

Pagatavosana:

Pavisam nelielá ellas daudzumá no abám pusém apcepj títara fileju.
Kad fileja izcepusies uzliek uz tás sieru , párkaisa ar oregano un liek sakarsétá cepeskrásní. Cepj 220 grádos, lídz siers gratinéjas.
Pasniedz karstu.

otrdiena, 2012. gada 9. oktobris

Júrasvelna astes safrána mércéJúrasvelns sastopams teju visos pasaules okeános un júrasvelns dzívo arí Vidusjúrá.
Júrasvelnu spániski sauc vienkársi rape.
Garákais júrasvelns, kas lídz sim nokerts, sasniedza 1,2 m garumu. Mums veikalos nopérkami pavisam neliela izméra jurasvelnéni.

Jurasvelns pieder pie skrimslzivju kártas un ir bez asakám, loti liess (100 g satur 65,50 kcal, dazás uzturtabulás gan norádíts nedaudz vairák), ipasi bagats ar proteíniem (14, 87 g  uz 100 g).


Júrasvelns ir ípasi garsíga zivs, péc konsistences un garas loti atgádina omáru.
No júrasvelna sanák fantastiski gardi buljoni!

Es gatavoju júrsavelnu safrána mércé.

Nepieciesams:

- júrasvelns ( izmantoju júrasvelna astes),
- pétersíli,
- skipsna safrána,
- sáls,
- pipari,
- sausais baltvíns,
- 2 salotes sípoli,
- milti tumésanai,
- nedaudz olívella

Pagatavosana:

Júrasvelnu novára údení, kuram pieliktas páris pétersílu lapas un nedaudz sáls, pipari.
Kad júrasvelns míksts, to iznem un buljonu rezervé.

Panná nelielá elleas daudzumá apcepj smalki sagrieztu salotes sípolu, pievieno páris édamkarotes baltvínu, lauj lai iztvaiko, pievieno miltus, sáli, piparus péc garsas un lej buljonu, kurá váríjás zivs. Pievieno safránu, izmaisa un nedaudz vél pavára.

Pasniedz karstu, bagátígi aplejot júrasvelnu ar safrána mérci.