otrdiena, 2012. gada 30. oktobris

Nujorkas stila siera kúka (super liesais variants)


Kamér krásní cepás bumbieru kúka  nolému, ka jáizcep vél viena kúcina. Sís siera kucinas pamatnei nému pasas gatavotus klijas cepuminus, ká arí pasas gatavoto májas sieru.

Pamatnei:

- 3 é.k. auzu klijas,
- 2 é.k. piena pulveris,
- 1/2 t.k. kanélis,
- 1 t.k. kakao (liku  0 %)
- skipsna sáls,
- divi olu baltumi

Virskártai:

- 400 g májás gatavots 0 % svaigais siers (es to gatavoju SÄDI )
- 2 édamkarotes kukurúzas cietes,
- 3 olas (man bija "S" izméra)
- saldinátájs péc izvéles,

Pagatavosana:

Tá ká kukas pamatnei vajadzígi saberzti (sarívéti) cepumini, tad man jau tie kaujas gatavíbá stáv saldétavá.  Kliju cepumu masu tortei  gatavoju sádi:
Nem silikona cepamtrauku un tajá liek auzu klijas, piena pulveri, kanéli, kakao, skipsnu sáli. Visu labi samaisa un pievieno olu baltumus (nesakultus). Ar katotes palídzíbu izsméré masu pa cepampannu un cepj sakarsétá cepeskrásní 8-10 minútes 150 grádos.
Kad "pankúcina" izcepusies, to iznem no cepeskrásns un atdzesé. Tad nem un salauz to pavisam nelielos gabalinos vai arí sablenderé.
Sádu kliju cepumu masu var izcept arí vairák, sadalít pa porcijám un ievietot saldétavá- kad nepieciesams,  cepumu masa jau gatava nákosajai kúkai! :)

Un tá, kad izceptá pamatnes masa sasmalcináta, tai pievieno 3 édamkarotes piena, kurá izsídináts saldinátájs. Ar rokám visu labi samíca un liek atpakal silokona cepamtrauká. Masu ar karotes palídzíbu izlídzina un lai tá sanáktu gluda, saspaida ar glázes káju.

Svaigo májas sieru sajauc ar sakultám olám, saldinátáju un kukurúzas cieti, ko lej virsú pamatnei.

Cepj 150 grádos aptuveni 40- 50 minútes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru