ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris

Sapnu kúka "Paradíze"Sí ir fantastiski garsíga kúka un seviski priecés tos, kas ieturot slaido líniju grib uzést arí kúkas ! :)

Lai kúka sanáktu seviski liesa, tás apakséjo dalu  gatavoju pilnígi bez miltiem un zeleju- bez kalorijám.
Parékináju, ka vesela sáda kúka "izmaksá" tikai 470kcal.  Nu tiesám ísta paradíze!

Nepieciesams:

- 3 olas,
- 500 g kremígs svaigais siers(liku 0 % ceso batido vai, vai "Petit Suisse" liesá recepte seit: http://vidusjurasvirtuve.blogspot.com.es/2012/10/saldais-siers-karumins.html ),
- saldinátájs,
- meza ogu téja ( ja izberamá, tad 2 édamkarotes, ja pacinas, tad  2 gab.),
- 4 grami agar agar pulverísa vai 8 zelejas pláksnes (16 grami),
- 0, 5 l údens

Pagatavosana:

Olas sajauc ar svaigo sieru un saldinátáju. Lej silikona cepamtrauká un cepj 180 grádos aptuveni 30 minútes, kamér tortes masa izcepusies.
Pa to laiku sagatavo zeleju. Uzvára údeni un ieliek téju. Lauj nostávéties, lai ievelkas garsa.
Ja izmanto zeleju, tad zelejas pláksnes izskídina aukstá údens peldé un kad téja nav vairs stipri karsta, pievieno izskídináto zeleju. Ja izmanto agar- agar, tad to pievieno tad, kad téjas údens uzváríjies un vél 1-2 minútes (saskaná ar instrukcukciju) vél pavára.

Kad kúkas pirmá
Kad kúkas apakséjá kárta izcepusies, lauj tai nedaudz padzist un tad sagriez gabalinos (es parasti griezu 8 gabalos).
Pa virsu kúkai lej téju, kurai pievienots agar agar vai zelantína un novieto ledusskapí. Kad zelantína sacietéjusi, kúka gatava ésnai.

Kúka koti labi garso arí kopá ar chantily krému.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru