trešdiena, 2012. gada 28. novembris

Závétas galas cipsi ar olu


Ja patík kraukskigas struktúras  édieni, sis bús tiesi laiká.
Arí no vítinátas (závétas) galas var pagatavot bezgali gardus kraukskígus cipsus, kuri ideáli sapas ar míkstu vai pusmíksti várítu olu.
 Olu váríju bez caumalas un tá, lai tá bútu míksta. Tad tikai atliek cipsa vienu galu pamércét olas dzeltenumá un namma gatava. 

Nepieciesams:

-páris loksnes závéta(vítináta) skinka (soreiz nému spánu závéto galu cecina, kaut garsígi ir arí ar jamon serrano),
- sáls, pipari,
- ola

Cipsu pagatavosana:

Závétu galu jásagriez loti plánás loksnés. Ja loksnes ir platas, tás var sagriezt vairákás dalás.
Galu izkláj uz cepampapíra un cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 12 minútes. 
Galas cipsiem jábút cietiem un krauksígiem.


Var dazádi pagatavot várítu olu bez caumalas, man soreiz tapa tá:

Nem caurspídígo pártikas plévi vai speciálo plévi, kas paredzéta produktu termiskai apstrádei, nedaudz ieziez ar olívellu un liek plévi tá, lai tás viducis atrastos mazá krúzíté, kurá iesit olu. 
Kad ola iesista, pievieno sáli, piparus (atkaríbá péc vélmém tos var likt arí beigás) panem un nosien pártikas plévi ar diegu.
Sanák táds ká maisins, kuru liek verdosá údení un vára 2 minútes.
Tad maisinu iznem no údens, atsien un ola gatava ésanai.

Galvená atskiríba maisiná várítai olai no údení várítas (bezcaumalu) olas ir tá, ka várot maisiná, ola iegúst skaisti krokotu formu augspusé, kur diegs tika pievilkts pie maisina.


pirmdiena, 2012. gada 26. novembris

Smekígá putnu galas rulete ar olu


Sís ir viens no variantiem ká pagatavt  galas ruleti, soreiz no putnu galas( vista+ títars). Rulete loti viegli griezama un labi garso gan silta, gan auksta. Sádu ruleti ideáli uzgriezt uz maizes, to var iegriezt gan rosolá, gan pievienot salátiem.  Un pats galvenais, ka pasu taisítajai rulletei zináms "kas lácítim véderá".

Nepieciesams:

- 600 g  putnu gala,
- 2 olas,
- sáls,
- pipari,
- konservéta paprika,
- páris pilieni "Tabasco" mérces,
- neliels sípols,
- kiploka daiva,
- garsvielas péc izvéles (pétersíli, timiáns..)

Pagatavosana:

 Cieti novára olas. Atdzesé un nomizo. 
Samal vistas un títara fileju, pievieno sasmalcinátu papriku, kiploku, sípolu, sáli, piparus un garsvielas péc izvéles. Atkaríbá péc vélmém, galai var pievienot arí rívmaizi, olu..
Nem cepamtrauku (izmantoju silikona) un liek tajá maltás galas kártu. Pa vidu liek olas un virsú liek atkal malto galu. 
Cepj 200 grádos aptuveni 30 minútes.


svētdiena, 2012. gada 25. novembris

Paprika ar sípoliem


Silti un saulaini  salátini, kas loti labi garso gan vieni pasi, gan ká  piedeva pamatédienam.

Vadzígs:

- 2 paprikas,
- sípols,
- sáls,
- olívella,
- vínogu vína etikis

Pagatavosana:

Papriku nomazgá, nosusina, iznem séklas, sagriez strémelés un nogriez baltás "dzíslas", ja tádas iekspusé  ir. 
Sagriez paplánás ripás sípolu un apcepj to nelielá ellas daudzumá. Kad sípols klúst caurspídígs, pievieno papriku. Cepj, lídz paprika klúst míksta.
Pasás beigás pievieno nedaudz sáli un apslaksta ar vínogu vína etiki.


Vista krásní ar rozmarínu


Krásní pagatavota vistina, kurai ir tik laba garasa un aromáts. Viss vienkársais ir geniáls!

Nepieciesams;

- vesela vista,
- sáls,
- pipari,
- páris rozmarína zarini,
- páris sípolini ( man bija salotes),
- olívella,
- 3-4 kiploka daivinas 

Pagatavosana:

Vistu nomazgá, nosusina un sadala uz pusém ( gribéjás, lai átrák izcepjas). Sáli sajauc ar pipariem un kártígi ierívé vistu. Nem kiploka daivas (tás nemozo) un  stipri uzspiezot ar nazi saplacina.
 Liek saplacinátás kiploka daivas uz vistas, ká arí sagrieztu salotes sípolu un rozmarína zarinus. Visu apslaksta ar olívellu un liek sakarsétá krásní .
Cepj 200 grádos aptuveni 55 minútes, kamér vistina ieguvusi zeltaini brúnu nokrásu un ir pilníbá gatava.trešdiena, 2012. gada 21. novembris

Tiramisu (light versijá)

Ir loti daudz un dazádu tiramisu recepsu- pat viena itálu ciematina ietvaros katrá májá tiramisu izskatás un garso savádák, kaut nama mátes médz apgalvot, ka tiramisu tapis péc klasiskás receptes.

Vél médz apgalvot, ka bez mascapone, alkohola, "dámu pirkstiniem" , un páréjiem obigátajiem ingredientiem vispár nekáds tiramisu nevar sanákt. 

Tacu sajá light versijá tiramisu patiesám garso péc tiramisu, lai arí tajá nav nedz mascapone, nedz alkohola un "dámu pirkstini". Man sis tiramisu  skiet vnk dievígs un esmu jau paspéjusi to uztaisít vairákkárt. Bet galvenais, ka sis ir nesalídzinámi liesáks par klasisko tiramisu.

Bez tam, no zemák norádítajiem ingredientiem sanák loti liels tiramisu.
Tiem, kas ir light rezímá, noteikti iesaku izméginát so lieso  tiramisu recepti. 
Varbút, ka patiks un noderés arí jums ! :)

Cepumu masai (versija par "Dámu pirkstiniem"):

- 2 édamkarotes kukurúzas ciete,
- 4 édamkarotes piena pulveris (nému 0 %),
- 2 é. k. piens (0 %),
- 6 olu baltumi,
- 1 olas dzeltenums,
- 1 t.k. cepampulveris (izmantoju "Royal"),
- skipsna sáls,
- saldinátájs péc izvéles (liku 2 t.k."Natreen")

Pagatavosana:

Uzkarsé kráni uz 180 grádiem. 
Sajauc piena pulveri ar kukurúzas cieti, rauga pulveri (cepampulveris) un sáli. 
Olas dzeltenumu sakul ar 2 é.k. piena un saldinátáju, péc tam iejuc pie kukurúzas cietes. Visu labi samaisa, lai nav kunkuli.
Loti svarígi ir kártígi uzputot olu baltumus- no tá atkarígs biskvíta apjoms. Esmu novérojusi, ka vél lielákas un stingrákas putas var dabút tad, ja olu baltumi ir nevis tikko no ledusskapja nemti, bet istabas temperatúras. Tapéc labák krietnu laiku pirms putosanas olu baltumus iznemt no ledusskapja.
Saputo olu baltumus, pievienojot skipsnu sáls. Kártígi uzputots ,ja putas ir ká sniegs un apgázot blodu apkárt, tás ciesi pielipusas un árá nelrít), tajos iecilá páréjo jau sagatavoto masu, kuru liek silikona cepamtrauká (formai nav ípasas nozímes, jo tápat izceptá masa bús jágriez). 
Cepj 180 grádos 15- 20 minútes.

Kad masa izcepusies, to atdzesé. Ja izmantos apalas formas trauku, kurá liks tiramisu un biskvíta masa cepta apalá formá, tad to var párgriezt uz pusém. Ja cepts kvadráta formá un kúku liks kvadráta veidné, arí griez uz pusém. Ja formas nesakrít, masu griez ká "dámu pirkstinus".

Krema masai:

- 500 g liess svaigais siers (esmu némusi gan 0 %spánu "ceso batido", gan "Lidl" veikalá pirkto "Linessa" produkcijas biezpienu (quark), gan májás gatavotu svaigo sieru- ar visiem sanák labi),
- 2 olu dzeltenumi,
- 7 olu baltumi,
- skipsna sáls,
- saldinátájs,
- 3 zelantína pláksnes (6 g ),

Pagatavosana:

Ja ir zelantína pulveris, tad to sajauc ar 2-3 é.k. údens. Péc 4-5 min. tas jau ir izskídis. Ja izmanto zelantína pláksnes, tás sagriez nelielos gabalinos, pievieno 2-3 é.k. údens un lauj nostávéties istabas temperatúrá. Parasti péc 5- 6 minútém tás jau ir izskídusas. Ja ne, tad uzkarsé, jo zelantínai jábút pilníbá izskídusai.

Blodiná liek 2 olu dzltenumus un saldinátáju (liku 2 é.k.izlejamo  "Natreen"). Pievieno svaigo sieru un kártígi izmaisa. 

Stikla blodiná lej izskídináto zelantínu (ja karséta, tai jábút atdzisusai), olu baltumus, skipsnu sáli un kártígi jo kártígi uzputo. 
Péc tam olu baltumus iecilá (nekádá gadíjumá nemaisot!!!) svaigá siera masá.

Biskvíta párliesanai:

- 2 krúzítes espresso kafijas,
- saldinátájs,
- 1- 2 pilieni mandelu ekstrakta

Sagatavo 2 krúzítes espresso kafiju. Svarígi, lai kafija bútu labas kvalitátes. 
Kad kafija uzváríta, to atdzesé  un tai pievieno saldinátáju un mandelu ekstraktu. Tas pastiprinás gan kúkas garsu, gan aromátu.

Ar aromatizéto kafiju párlej biskvítu.

Nem trauku, kurá bús kúka, un liek  biskvítu. Pa virsu biskvítam liek svaigá siera masu, tad atkal  biskvítu un pa virsu svaigá sieru masu.

Párkaisísanai:

- 2 t.k.  kakao

Man bija kakao bez cukura, tádél sajaucu ar stévijas pulveri (2 mérkarotítes). Liek sietiná un izsijá.
Kúku pársedz ar virtuves plévi vai uzliek vácinu un uzglabá ledusskapí, laujot vismaz 3 stundám nostávéties. Vislabák atstát pa nakti, lai kártígi sacieté un ievelkas garsas.


Vistas fileja Vidusjúras stila mainádé


Sí recepte nák no viena spánu zurnála, kas tá arí saucas "Vidusjúras virtuve". Tas ir superígs zurnáls ar kolosálám receptém, kuru párskirstot, aizvien vél rodu iedvesmu uztaisít kaut ko jaunu un vél nebijusu savá virtuvé.
Drosi va apgalvot, ka ir dazádas marinádes Vidusjúras stilá. Arí sí ir gana laba- man patíka pétersíla klátbútne sajá recepté (spánu virtuvé pétersíli ir viena no dominéjosám sastávdalám). 
Originálrecepté gan gala bija jágriez kubios un beigás jápárber ar sezama séklinám. Es izvéléjos loti plános gabalinos sagrieztu vistas fileju.

4 édájiem nepieciesams:

- 3 vistu filejas,
- citrona sula,
- 2 saujas pétersílu,
- maurloki,
- 1 t.k. malta saldá paprika,
- kártíga skipsna cilli pipari,
- 2 kiploka daivas,
- 1 é.k. sezama séklinas,
- 50 ml baltvíns,
- sáls,
- pipari,
- 2 édamkarotes olívellas,
- 1/2 téjkarotes maltas kimenes

Pagatavosana:

Vistas fileju sagriez vai nu kubinos, vai plánás loksnítés (no 3 vistas filejám man sanáca 21 loksne). Visu sajauc ar marinádé norádítajiem ingredientiem (kiploku izlaiz caur spiedi vai sakapá, pétersílus, maurlokus smalki sagriez). Kad marináde gatava, iejauc tajá vistas fileju un liek ledusskapí ievilkties ká minimums uz 3 stundám. Vislabák atstát ievilkties uz nakti..
Cep grillpanná..
Pirms galu liek uz grilpannas, pannai jábút riktígi karstai, ja ne- gala lips kát. Vélák var samazinát uzguni.

Pasniedz karstu, párkaisot ar sezama séklinám.

Man garsoja, ka sádi pagatavotas vistas filejas sapilda ar svaigiem pétersíliem un aizrullé ciet. otrdiena, 2012. gada 20. novembris

Citronu kúkaIr daudz un dazádas receptes ká pagatavot citronu kúku. Tacu patreiz censos gatavot tá, lai kúkas, kuru ésaná piedalos arí es, sanáktu péc iespéjas liesákas un atbilstu visiem diétas nosacíjumiem un protams, lai tás bútu arí garsígas.
Lídz ar to praktiski visas manas pédéjo laiku ceptás kúkas un pagatavotie deserti  ir veselígi, liesi un viennozímígi- arí bauda garsu kárpinám.

Sí  citronu kúka ir loti aromátiska un super mitra (tas ir tas, kas man loti patík kúkás). Vienvárdsakot- gardums tiem, kas ir slaidás línijas rezímá.

Bez tam, sí citronu kúka ir bagáta proteíniem un tajá tikpat ká nav tauku (izvéléjos ingredientus ar 0 % tauku). Ar tádu drosi var mieloties uz nebédu bez sirdsapzinas pármetumiem. Turklát, pateicoties kúká esosajiem ingredientiem, kúka ir gana sátíga.


Nepieciesams:

Biskvítam:

- 3 édamkarotes auzu klijas,
- 2 olu baltumi,
- skipsna sáls,
- téjkarote kakao,
- 1/2 téjkarote malta kanéla,
- 3 édamkarotes piena pulvera,
- 3 édamkarotes piena,
- saldinátájs (péc izvéles)

Biskvíta pagatavosana:

Cepamtrauká (es nému silikona veidni) liek auzu klijas, kakao, piena pulveri, kanéli un skipsnu sáli. Visu turpat samaisa un pievieno olu baltumus. Samaisa vélreiz un ar karotes palídzíbu izlídzina pa veidni .
Liek sakarsétá cepeskrásní un cepj pirmás 2 minútes 200 grádos, péc tam aptuveni 8- 10 minútes 150 grádos.
Kad masa gatava, to atdzesé un sagriez vai salauz nelielos gabalinos. Var arí sablenderét.

So masu var uzglabát arí saldétavá lídz nákosás kúkas (cepumu, desertu..) pagatavosanas brídim. Tad atliek tikai to iznemt un kúkas báze jau gatava!

Kad biskvíta masa sablenderéta, to liek kúkas formá (soreiz izmantoju stikla trauku, bet tikpat labi varéja bút gan silikona, gan "parastá" (klasiská) kúkas forma. Nem saldinátáju (uz so daudzumu es soreiz izmantoju 1 éamkaroti izlejamo Natreen) un samaisa ar 3 édamkarotém piena.
Péc tam ar rokám vai karotes palídzíbu kártígi samaisa. Masai jábút tik mitrai, lai no tás varétu savelt bumbinas.
Péc tam nem glázi un ar tás káju rúpígi nolídzina masu. Ja gláze líp klát, to iemérc údení vai piená.


Masai:

- 400 g 0 % svaigais siers ceso batido vai "Linessa" biezpiens (tas nav grubulains un kremígs, nopérkams "Lidl" veikalos),
- 1- 2 pilieni citronu esence (var arí bez tás, tacu sí vél vairák pastiprina garsu),
- 1-2 citronu mizinas ( ja neizmanto citronu esenci, tad jáliek 2 citronu norívétás mizinas),
- saldinátájs péc izvéles  (man bija 1,5 ék. izlejamais "Natreen"),
- 2 olas

Pagatavosana:

Citroni, ja tie nav no pasu koka rauti vai bioveikalá pirkti, kártígi jánomazgá. Viens no variantiem  ir pievienot sodu mazgájamajam údenim.
 Kad citroni rúpígi nomazgáti un nosusináti, tiem norívé ádu. Rívé tikai dzelteno dalu, jo baltá dod rúgtumu.
 Nem svaigo sieru, olas, saldinátáju, citronu mizinas, citronu esenci un visu kártígi samaisa.

Lej uz biskvíta masas un cepj 180 grádos aptuveni 35- 40 minútes.

Kad kúka izcepusies, to atdzesé un iznem no cepamtrauka (es liku ledusskapí uz 3 stundám, un vélreiz párliecinájos, ka arí stikla cepamtrauks, tápat ká silikona, nav jásméré ar taukvielám- nekas nepiedeg un kúka pati izlec árá).
Dekoré ar piparmétru  lapinám un sagrieztám citrona skélítém

svētdiena, 2012. gada 18. novembris

Selerijas kremsSelerijas krems, kas édams gan ká mérce (ideáli sapas ar baltajám zivím, galertu, pastéti..), gan ká kremzupa. 
Garsa un struktúra nedaudz atgádina márrutkus.
Atri, vienkarsi, veselígi  un garsigi.

Vajag:

- selerijas káti (izmantoju gaiso "salátu"seleriju)
- 1 olas dzeltenums,
- sáls,
-pipari,
- 1-2 téjkarotes sinepes (izmantoju  "Dijjon Originale", kas ir nedaudz "kodígas"),
- 1- 2 téjkarotes vínogu vína etikis (nému "Jerez")

Pagatavosana:

Selerijas kátus nomazgá un sagriez nelielos gabalinos. Tad liek blenderí un sablenderé. Pievieno skipsnu sáls, piparus, sinepes, olas dzeltenumu un etiki. Visu samaisa un krems gatavs!


sestdiena, 2012. gada 17. novembris

Astonkája saláti


Músu gimené astonkájis ir ípasi iecieníts. Soriez bezgala gardi salátini, kas júras velsu cienítájus noteikti neatstás vienaldzígus. 

Nepieciesams:

- astonkájis,
- marinéti pipargurkísi,
- marinéti francu sípolini,
- marinéta paprika (tá var bút arí svaiga vai blanséta, jo marinádé tá átri ievelkas),
- selerijas káts,
- olíves bez kauliniem (man bija zalás un t.s. "Nicas"),
- sáls,
- pipari,
- olívella Virgen Extra,
- vínogu vína etikis,
- citronu sula

Pagatavosana:

Novára astonkáji (sk. soli pa solim) un sagriez nelielos gabalinos. Pievieno olíves, sípolinus, sagrieztu papriku un seleriju. Pievieno olívellu, vínogu vina etiki, citrona sulu, sáli un piparus. Proporcionáli parasti vínogu etiki pievieno 2 x vairák ká olívellu. Mérci taisa tik, cik daudz to vélas.

Saláti ideáli sapas ar svaigu spánu chapata vai itálu ciabatta.

piektdiena, 2012. gada 16. novembris

Omárs (Homarus gammarus)Omári ir vieni no manám mílákajám júrasveltém un galdá tos celu ípasos gadíjumos-svétkos. 
Omári pie mums nopérkami gan svaigá, gan sasaldétá veidá.  Vivislabák tie tomér garso svaigi. Un svaigus (dzívus) var nopirkt gan supermárketos, gan specializétajos júras velsu veikalos. Atliek tikai izvéléties  kurs brasulis lielajá veikala akvárijá(baseiná) vislabák iepaticies. Dazi specializétie júras velsu veikali piedává arí uz vietas izvárít pircéja izvéléto omáru- pa to laiku, kamér omárs várás,  veikala (restorána) telpás var padzert kafiju vai paést..

Omára latíniskais nosaukums ir Homarus gammarus (spániski bogavante).Tacu ir vél káds júras iemítnieks, kas patiesíbá nav omárs, bet savas lídzíbas dél biezi vien tiek jaukts ar omáru. Tas ir Palinurus elephas (latíniski), kam spániskais nosaukums ir langosta.
Latviski abi tulkojami ká omári, kaut bútíbá par omáru tiek uzskatíts tikai Homarus gammarus (bogovante) un amerikánu omárs (Homarus americanos).

Galvená atskiríba ir tajá, ka dzívs (neváríts) omárs (bogavante) ir zilgani melná krásá (amerikánu omárs ir zilgani melns ar baltu plankumu), bet langosta gaisi sarkaná krásá. Un tikai péc termiskas apstrádes sie vézveidígie iegúst izteikti sarkano krásu. Langosta prieksá pirmás ir izteikti garas antenas, bet omáram (bogovante) pirmás ir spécígás plakanknaibles.

Péc uzturtabulas nemot, abos kcal skaits ir vienáds- 83, 50 kcal. Omárs satur 1,90 g tauku, kamér langosta satur 1,10 g tauku. Langosta satur 140 mg holesterína, kamér omárs satur tikai 89 mg , langosta satur 17, 20 g proteína, kamér omárs (bogovante) satur 15,90 g u.t.t.

Péc garsas starp abiem júras iemítniekiem nav lielas atskiríbas.

Var dazádi pagatavot sís karaliskás júras veltes. Tacu ar mércém ípasi aizrauties nevajadzétu, lai nezaudétu omárs savu garsas burvíbu.
 Patiesíbá ir loti vienársi pagatavot omáru. Músmájás omári visbiezák tiek vai nu váríti vai grilléti. Nemot vérá omáru izmérus un svaru, atskiras arí to pagatavosanas laiki. 

Cik ilgi várít omáru? 

Omārs 0,4-0,6 kg: 14 minūtes
Omārs  0,6-1 kg: 18 minūtes
Omārs 1,0-1,5 kg 22 minūtes
Omārs 1,5-1,9 kg: 25 minūtes
Omārs vairák nekā 2 kilogrami: 28 minūtes.
Ká várít omáru?

Vispirms izvéléties atbilstosa izméra katlu- lai tas bútu pietiekami dzils un plats.
Uz litru ūdens pievieno 70 gramus sāls un uzvára.
Kad údens burbulo, iesviez tajá omárus (omárus vára dzívus!) un gaida, kad údens atkal sáks burbulot.

Kad údens atkal sák burbulot, sāk skaitīt laiku.

Kad omári gatavi, tos párgriez uz pusém (lai vieglák bútu ést).Pie galda omára spailes pienemts atvert ar speciálajám spailu knaiblém ( péc bútúbas tás var arí atvért dauzot ar galas ámurinu vai trulu prieksmetu).

Omárus pasniedz karstus, bet tie lieliski garso arí auksti.ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris

Kirbja deserts ar kanéliVeselígs un optimistisks ( kas par krásu! ) deserts no kirbja, kas noteikti garsos tiem, kas míl so bríniskígo kirbja ogu.
Ikreiz, gatavojot so desertu, variéju- dazreiz gatavoju skidrákas konsistences un tad smuki súcu caur salminu, jo sanák kokteilis. Citreiz, garsas bagátinásanai, klát piesauju arí kádu sezonas augli.
Soreiz pavisam vienkársi pagatavojams klasiskais variants.
Nammígi.


Pagatavosana:

- 600 g kirbja (nému spilgti ornazu, cietas konsistences, ar riekstu garsu),
- 1 glázde piena,
- kanéla standzina,
- saldinátájs,
- viena citrona mizina

Pagatavosana:

No aukgstákminéto ingredientu daudzuma sanák kokteilis. Ja grib biezas konsistence, pienu lej nedaudz vai aizstáj to ar kremígas konsistences svaigo sieru.
Nomizo kirbíti, sagriez gabalinos un liek  kastrolí. Udeni lej tik, lai tas apnemtu kirbiti. Pievieno kanela standzinu un nomizotu citrona mizinu (dzelteno dalu).
Kad kirbitis misksts, kanela standzinu iznem un ja ir lieks udens, to notecina. Sim nolukam var izmantot ari caurduri.
Tad kirbiti sablenderé, pievienojot saldinátáju péc izvéles un  dozéjot to  péc gaumes.
Pievieno pienu vai attiecígi svaigo sieru un samaisa.

Saldo var ést gan siltu, gan atdzesétu.
Pirms pasniegsanas párkaisa ar maltu kanéli.


trešdiena, 2012. gada 14. novembris

Ar surimi pildíti avokado


Atri pagatavojams gards un veseligs paediens, kas galdá celams gan aukstá, gan siltá veidá.
Var ést gan ká uzkodu, gan pamatédienu un sí var bút ideála piedeva pamatédienam (zivij).

Nepieciesams tik vien ká:

- rívéts surimi (mums jau párdodas tádi ká tárpinveida, kaut uzraksts tiem ir "rívétie"),
- avokado

Pagatavosana:

Nem avokado un griez uz pusém. Iznem kaulinu un liek ieksá rívétu surimi. Ja vélas siltu uzkodu, tad surimi nedaudz pacepj panná, bet var arí cepeskrásní vai parastajá/mikrovilnu krásniná.otrdiena, 2012. gada 13. novembris

Vistas galas iesmini citronu-ingvera marinádé


Aromátiski, gardi vistas galas iesmini. Ideála  uzkoda un pamatédiens.

4 porcijám:

- 2 vistu filejas,
- 5 cm ingvera saknes,
- 3-4 kiploka daivas,
- 2 citronu sula+ rívéta mizina,
- sáls,
- 4 édamkarotes sojas mérce,
- sauja maurloki,
- nedaudz olívella,
- pipari

Pagatavosana:

Sarívé nomizotu  ingveru. Sakapá vai caur kiplokspiedi izspiez kiploka daivas.
Blodiná liek sojas mérci, citronu sulu, sarívétás citronu mizinas (rívé tikai dzelteno dalu !), ingveru, kiploku, skipsnu sáli un piparus.
Liek kubinos vai strémelítés sagrieztu vistas fileju un labi izmaisa.

Liek ledusskapí ká minimums uz 2-3 stundám ievilkties. Ja marináde neapnem visu galu, tad vélams ik pa laicinam apmaisít.
Man patík, ka marinádes garsa ir izteikta, tapéc  atstáju uz nakti.
Cep uz pannas nelielá ellas daudzumá no abám pusém, sasprauz uz iesminiem un gatavs!pirmdiena, 2012. gada 12. novembris

Svaigu kápostu zupaPéc ilgiem laikiem sakárojás táda riktíga zupa, kádu médz gatavot t.s. Ziemelu zemés- kápostins, burkánins, galinja, kréjumins..Mja, nu nav nedz spánu, nedz itálu virtuvé sáda veida gardu zupinu :))
Tiesám sen nebiju gatavojusi tádas kreptígi sátígas zupinas. 

Un, lai ari  mans víra kungs, redzot kombináciju svaigi káposti zupá+ gala+ kréjums izbríná iepleta acis (domáju nu cauri, atkal náksies no jauna gatavot kaut ko pavisam citu otrá katlá), iznákums mani patíkami pársteidza- péc pirmá apéstá skívja tika pieprasíts nákosais.


Gan jau katram ir sava gardá gimenes svaigo kápostu zupas recepte.  Mana zupinja tapa tá:

Nému:

- dárzeni zupas pamatam (tradicionálie dárzeni, ko spáni pársvará liek savám zupám ):
pasternaks,
selerijas káts,
purava káts (baltá dala),
 rácenis,
burkáns

- puse kápostgalvas,
- 2 lauru lapas,
- galinja (man bija zupas izlase- páris liellopa kaulini ar galinju),
- tomátu pastas koncentráts (man bija tomáts+ baziliks)
- galas buljona kubins (ja nepieciesams)
- sáls
- kréjums (spániem nav kréjums, tápec liku ko lídzígu, ko sauc par ceso batido),
- dilles

Pagatavosana:

Novára galu. Tá ká sen nebiju váríjusi galu ar kauliem, biju pársteigta, cik daudz tauku izdalíjás no it ká nevainígas liesas galas un kauliniem. Tápec pirmo údeni noléju un váríju pa jaunu (protams, ka tá "normáli" nemédz darít, jo patiesíbá jau  tiesi "taukumins" skaitás viens no zupas sátíguma knifiniem).

Kad gala nováríta, to iznem no údens un pievieno sagrieztus pamatdárzenus- ráceni, seleriju, pasternaku, puravu, burkánu. Pieliek lauru lapas un sagrieztus kápostus. 
Man gan bija doma pamatdárzenus apcept, bet tá ká zupa jau pati par sevi bija diezgan patrekna, tad sí doma tomér izpalika.
Beigás pievieno tomátu pastas koncentrátu (bálá zupa iegúst skaisti sarkanígu nokrásu un jaunu garsas niansi) un nedaudz sáli.

Zupu pasniedz karstu, ar kréjuminu, bagátígi párkaisot  ar dillém. 

P.S. Lai arí zupa lieliski garso arí bez buljona kubina (es édu tápat un tiesám garso "pa pirmo"), tomér to pievienojot, zupa klúst vél aromátiskáka (tá apgalvo mans vírs, kuram tiek pievienots buljona kubins).svētdiena, 2012. gada 11. novembris

Karstmaizítes ar vítinatu skinki un paipalu olinám


Satigs un gards paediens.

Vajag:

- paipalu olinas,
- baltmaize bez garozinas ( es gan nému pasceptu kliju maiziti),
- vitinats skinkis (nemu jamon serrano),
- sáls,
- pipari,
- garsvielas (péc izvéles),

Pagatavosana:

Ja izmanto veikalá pirkto maizíti (mums jau párdod bez garozas), tad maizíti sagriez nelielos gabalinos vai arí ar cepumu forminu izspiez maizes forminas.
Maizíti apslaksta ar olívellu un liek uz dazám minútém krásní.
Es izmantoju kliju maizítes míklu (recepte sadalá pie "klijám") un savu maizíti cepu silokona grozinu veidnés.
Pa to laiku, kamér cepas maizíte, izcep paipalu olinas. Iznem no iepakojuma (vai ar asu nazi nogriez no cukas ciskas tievu galas stremeliti).
Nem karstmaizíti, pa virsu liek jamon serrano un izcepto paipalu olinu. Sáls, pipari, garsvielas péc garsas.

Pasniedz karstas. Loti labi iet klát pie salátiem.
piektdiena, 2012. gada 9. novembris

Briseles kápostu gratiné ar skinki un bechamel mércíti


Par briseles kápostiem ir vesels stásts :) 
 Kad biju pavisam maza meitene, tirgú nopirku páris stádus zem nosaukuma "rozu káposti".  Mani ká jau lauku bérnu, loti intereséja, ká var izaugt rozes no kápostiem, jo toreiz, padomju laikos, neviens ísti  neko par rozu jeb Briseles kápostiem  lága nezinája.

Iestádíju stádus ká pienákas- savá dárza dobé goda vietá- pie páréjám  rozém un véroju, ká tad nu ziedés un kas nu bús.. Rezultátá no kápostiem nekádas rozes neuzziedéja un biju stingri párliecináta par to, ka stádu párdevéjs vai nu ir stipri klúdíjies jeb nu "iesméréjis" ne tos ístos stádus.
To, ka sie bumbulísi ir édami un tos sauc arí par Briseles kápostiem, uzzináju péc vairákiem gadiem.
: D )

Tagad rozu kápostiem ir sezona un priecajos, ka tos var ieklaut édienklarté.
Soreiz gatavoju riktígi sátígi paédienu. Vienlidz labi garso gan liesais, var klasiskais varinats.

1 lielai vai 2 nelielam  porcijam:

- 400 g Briseles jeb rozu káposti,
- 2 váríta skinka skéles (man bija skinkis, kas gatavots krásní)
- 1- 2 závéta skinka skéles (nému jamon serrano),
- páris kiploka daivinas,
- pikucis sviesta vai nedaudz ellas

Kapostinus nomazga un nogriez astiti, nonem virsejas cietas lapas.
Liek rozkapostus salsudeni novara lidz al dente, pec tam nokas.
Panna apcepj smalki sagrieztu kiploka daivu, pievieno nelielos gabalinos sagrieztu galu un pec kada laicina liek novaritos briseles kapostus un nedaudz pacepina.
Tad nem cepamtrauku un izgaz taja briseles kapostus&galas merciti parlejot ar bechamel merci.
Liek gratinéties sakarsetá cepeskrasní (aptuveni 220 grádos kádas 5-10 minútes).
Pasniedz karstu!


Bechamel mércítei:  (klasiskais variants)

- 1 édamkarote miltu,
- muskatrieksts,
- 1 édamkatote ellas,
- pikucis sviesta,
- 1/2  gláze piena,
- nedaudz koncentréts buljons (var arí no kubina),
- sáls, pipari

Pagatavosana:

Panná liek sviestu un  kad tas pakusis samazina liesmu un pievieno ellu.
Pievieno miltus un maisot páris minútes apcepj.
Loti lénám pakápeniski lej ieksá pienu nepártraukti maisot, lai sanáktu viendabiga masa bez kunkuliem.
Péc garsas pievieno svaigi rívétu muskatriekstu, sáli un piparus, un buljona koncentrátu.

Bechamel  mércítes light versija:

- 1/2  gláze 0 % piens,
- 1nepilna  édamkarote miltu vai kukuruzas ciete
- rívéts muskatrieksts,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Pirmais, ko vajag darít- pievieno miltus pienam un uz lénas uguns maisot uzvárít, lai neveidojas bumbuli.
Pievieno sali, piparus (daudzums pec garsas). Pasas beigas liek muskatriekstu, pavisam nedaudz vel pavara un liesá mercite gatava!
ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris

Baltá tofu kúka


Pédéjá laiká tá esmu  iemílojusi tofu sieru, ka tagad tas ir viens no pirktákajiem produktiem maná iepirkuma sarakstá.
Dívaini, jo pirms páris gadiem, kad vél nebiju gatava eksperimentiem, nopérkot tofu (bezpiedevu), splaudíjos- nu ká gan var bút tik bezgarsígs siers, péc ká tofu átri vien nonáca miskasté un uz to vairs ilgi neskatíjos.
  Bet bútíbá sis it ká "defekts" ir tofu siera lielais efekts jebsu plusins- vajag tikai zinát "ko var dabút árá"  un tad baudít visdazádákás garsu nianses!!!
Man vél loti labi patík tas, ka tofu siers ir loti veselígs un salídzinosi liess.

Te nu lávu valu brívás fantázijas lidojumam un pagatavoju tofu kúku bez jebkádas cepsanas un várísanas.
Arí so kúku cepjot, vadíjos péc principa- péc iespéjas liesák, bet tá, lai garsotu.

 Klát pievienoju AZHAR  (apelsínu ziedu údeni), pateicoties kam kúka sanáca loti aromátiska un baudáma.
Vél man patika sajá kúká tas, ka tá nebija sausa, kas uzreizi pacéla kúkas vértíbu.

Nepieciesams:

- 290 g tofu siera (man bija cietas konsistences),
- 150 g kremígs svaigais siers ( izmantoju spánu 0 % ceso batido, bet notekti derés arí kremígs jogurts, kréjums),
- 125 g bezpiedevu jogurts,
- saldinátájs péc izvéles,
- 9 zelantína pláksnes (18 g ),
- nedaudz piena,
- édamkarote AZAHAR (apelsínu ziedu údens)

Pagatavosana:

Aukstá údens peldé izskídina zelantínu. Lai kúkai nebútu zelantína kunkuli, zelantínu uzvára lidz pirmajam burbulim (to var uzkarsét arí parastajá vai mikrovilnu krásní, bet ar várísanu neaizrauties, ja tad zelantína zaudé savas ípasíbas). Tacu zelantínai jábút pilníbá izskídusai.
Péc tam sablenderé visus ingredientus. Ja masa párák bieza, pievieno vél nedaudz piena un lej klát izkídináto zelantínu.
Iegúto masu salej  kúkas formá var parastá trauciná , pársedz ar pártikas plévi un tur ledusskapí, lídz masa sacieté.
trešdiena, 2012. gada 7. novembris

Gulas con tomate y huevos de cordonizSeit atkal gulas, soreiz ar tomátiem un paipalu olinám.

Sátígi, veselígi un tik loti garsígi!

2 porcijám nepieciesams:

- gulas (skiet, latviski varétu bút tas pats surimi, jo gulas jau satur surimi, tikai spániski tám ir cits nosaukums, lídzígi ká itáliem- teju katram makaronu veidam savs nosaukums :D) )
- 2 nelieli tomáti,
- 2 salotes sípoli,
- nedaudz ellas,
- sauja pétersíli,
- paipalu olinas

Pagatavosana:

Panná nelielá ellas daudzumá apcepj smalki sagrieztu sípolu. Tomátiem nonem ádu ( lai ieekonométu laiku, es tos vienkársi nomizoju). Péc tam sagriez tomátus nelielos gabalinos.
 Kad sípols klúst nedaudz  caurspídígs, pievieno sagrieztu tomátu. Visu vél nedaudz pacepina un beigás liek klát gulas. Izmaisa un pievieno sasmalcinátus pétersílus.
Liek skíví un pasniedz ar paipalu olinám.
Burgos con gulasLoti átri pagatavojama sátíga uzkoda. Lielisks aperatívs.

Vajag:

- spánu svaigais siers "Burgos",
-   gulas (spániski, nezinu ká pareizi bús latviski- varbút tas pats surimi vai izstrádájums no zivs? :)) ),
- nedaudz olívella "Virgen extra",
- svaigi malti melnie pipari

Pagatavosana:

Sagriez sieru "Burgos" vairákás dalás, pievieno nedaudz piparinus un apsmidzina ar olívellu. Liek pa virsu gulas un maltíte gatava!
otrdiena, 2012. gada 6. novembris

Smekígá kliju maizíteSí ir variácija par tému maizíte. Soreiz kliju maizíté tika iecepti ingredienti, kas maizíti padaríja ípasi garsígu. 

Pamatnes recepte skatáma pie "Kliju maizíte".

Virsai:

- ansova fileja (ellá konservéta),
- skéle jamon serrano (spánu vítinátá galina),
- mazie kaperi,
- oregano (sausais)

Pagatavosana:

Pagatavo maizítes míklu un pa virsu liek nelielos gabalinos sagrieztu vítinátu galinu, ansovus un kaperus. Párkaisa ar oregano un cepj 180 grádos kamér gatavs.


Kliju maizíte ar kúpináta lasa gabaliniem


Klijas- tas ir loti veselígi. Klijās ir daudz vairāk šķiedrvielu nekā dārzeņos, tāpēc uztura zinātnieki un mediķi iesaka ikdienas uzturā lietot gan kliju maizi, gan apzināti izvéléties produktus, kas satur kliju piedevas. Klijas satur lielu daudzumu gan šķīstošo, gan nešķīstošo šķiedrvielu, kam ir liela pozitīva ietekme uz cilvēka organismu. 
Soreiz kliju maizíte ar lasi.

1 kártígai rikai nepieciesams:

- 2 édamkarotes auzu klijas,
- 1 édamkarote kviesu klijas,
- 1 téjkarote kukurúzas ciete,
- 1 téjkarote cepampulveris,
- 1 vai 2 olu baltumi,
- 2-4 édamkarotes kremígs svaigais siers ( lieku spánu 0 % ceso batido, kas ir  loti lídzígs kréjumam, domáju, ka derés arí pabiezákas konsistences jogurts)
- skipsna sáls,
- mílákás garsvielas

Virsai:

- 30 g kúpináts lasis (to var likt vairák vai mazák),
- puse neliela sípola

Pagatavosana:

Blodiná sajauc  ingredientus un samaisa.
Nem silikona cepampannu un izlej tajá míklu. Míkla sanák skidra, bet satraukumam nav pamata- rezultátá viss smuki izcepjas.  
Pa virsu liek nelielos gabalinos sagrieztu lasi un sípolus.

Cep 180 grádos aptuveni 20 minútes.pirmdiena, 2012. gada 5. novembris

Pildíta endívijaLielisks un átri pagatavojams aperatívs, kurs labi garso arí ká pamatédiens.

4 porcijám:

- 4 lielas endívijas,
- 80 g kúpináts lasis,
- 250 g spánu svaigais siers "Burgos" (noteikti derés arí citi),
- ~ 2 é.k. olívella "Virgen extra" ( to var dozét gan vairák, gan mazák, gan nelikt nemaz),
- pétersíli,
- sezama séklinas,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Sablenderé sieru un lasi. Pievieno nedaudz sáli, piparus un olivellu.
Sagriez gareniski uz pusém endívijas un liek pa virsu iegúto lasa kremu.
Párkaisa ar sezama séklinám un apber ar zalumiem.
piektdiena, 2012. gada 2. novembris

Ensalada con gulas


Veselígi un átri pagatavojami patiesám loti garsígi salátini, kurus var pagatavot gan siltá veidá, gan aukstá.
Ja grib siltus salátinus, atliek vien uzkarsét gulas, ielikt endívijas lapá, tomátins pa virsu un gatavs!


1 porcijai vajag:

- 90 g gulas,
- 1 endívija,
- sauja kirstomátini

Pagatavosana:

Endíviju sadala pa lapinám, liek tajás "gulas", pa virsu tomátinu un gatavs!


Anguriñas con gambas al ajillo


Nezinu ká latviski sauc anguriñas (gulas), kas ir zivju párstrstrádes produkts. Péc sastáva gulas lídzinás surimi, tikai tám ir cita forma un krása (peléko svítrinu dod sépijas tinte).

Anguriñas péc formas loti atgádina mazás édamás zivtinas anguila, kas sver tikai 1 gramu un ir pieprasíts ekskluzívs júras produkts Vidusjúras virtuvé. No tá arí izriet sis nosaukums- anguriñas.
Gulas ir bagátas ar proteíniem un  ar maigu  omáru garsu. Gulas lieliski sapas ar júras veltém, zivím, tás var likt salátos, pidíjumos..Labi garso gan aukstas, gan karstas.
Né, né, sie nav nekádi tárpi :D) 
Seit gulas pagatavotas kopá ar garnelém. Veselígi un garsígi!

2 porcijám nepieciesams:

- 180 g gulas,
- 150 g garneles,
- 2 kiploka daivas,
- nedaudz olívellas,
- cilli,
- sáls

Pagatavosana:

Katliná  nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu kiploka daivu, pievieno cilli (daudzums atkarígs no tá cik pikantu vélas).
Tad pievieno attírítas garneles un cepj sad- tad apmaisot lídz garneles gatavas.
Pasás beigás pievieno gulas, visu labi izmaisa un gatavs!
Pasniedz karstu.

Sviesta pupinas austrumu gaumé


Sí ir viena no manám mílákajám receptém ká pagatavot sviesta pupinas. Aromatiski, sildosi un ar pikanti austrumniecisku garsu.
Paldies par recepti  http://gardskanenoesties.blogspot.com.es/ bloga autorei!

Sastāvdaļas:- 0.5 kg sviesta pupiņas
- 2 ēd. k. sojas mērce
- 1 ēd. k. rīsu etiķis (var lietot baltvīna etiķi)
- 2 t.k. saldinātājs (vai stēvija - kāda šķipsna)
- 1/4 t.k. čili pipari
- 2 lielas ķiploka daiviņas, sasmalcinātas
- 2 ēd.k. rīvēta ingvera sakne
- 2 t.k. eļļa

Pupiņu pākstīm nogriež galus un sagriež tās 2 vai 3 daļās, atkarībā no pāksts garuma. Novāra, bet ne pārāk mīkstas.
Trauciņā sajauc sojas mērci, etiķi, saldinātāju, čili piparus.
Uz pannas uzlej eļļu un apcep ~2 min. sasmalcinātu ķiploku un smalki sarīvētu ingvera sakni.
Pievieno vārītās pupiņu pākstis un atlikušās garšvielas. Maisot cepina vēl pāris minūtes.