pirmdiena, 2012. gada 12. novembris

Svaigu kápostu zupaPéc ilgiem laikiem sakárojás táda riktíga zupa, kádu médz gatavot t.s. Ziemelu zemés- kápostins, burkánins, galinja, kréjumins..Mja, nu nav nedz spánu, nedz itálu virtuvé sáda veida gardu zupinu :))
Tiesám sen nebiju gatavojusi tádas kreptígi sátígas zupinas. 

Un, lai ari  mans víra kungs, redzot kombináciju svaigi káposti zupá+ gala+ kréjums izbríná iepleta acis (domáju nu cauri, atkal náksies no jauna gatavot kaut ko pavisam citu otrá katlá), iznákums mani patíkami pársteidza- péc pirmá apéstá skívja tika pieprasíts nákosais.


Gan jau katram ir sava gardá gimenes svaigo kápostu zupas recepte.  Mana zupinja tapa tá:

Nému:

- dárzeni zupas pamatam (tradicionálie dárzeni, ko spáni pársvará liek savám zupám ):
pasternaks,
selerijas káts,
purava káts (baltá dala),
 rácenis,
burkáns

- puse kápostgalvas,
- 2 lauru lapas,
- galinja (man bija zupas izlase- páris liellopa kaulini ar galinju),
- tomátu pastas koncentráts (man bija tomáts+ baziliks)
- galas buljona kubins (ja nepieciesams)
- sáls
- kréjums (spániem nav kréjums, tápec liku ko lídzígu, ko sauc par ceso batido),
- dilles

Pagatavosana:

Novára galu. Tá ká sen nebiju váríjusi galu ar kauliem, biju pársteigta, cik daudz tauku izdalíjás no it ká nevainígas liesas galas un kauliniem. Tápec pirmo údeni noléju un váríju pa jaunu (protams, ka tá "normáli" nemédz darít, jo patiesíbá jau  tiesi "taukumins" skaitás viens no zupas sátíguma knifiniem).

Kad gala nováríta, to iznem no údens un pievieno sagrieztus pamatdárzenus- ráceni, seleriju, pasternaku, puravu, burkánu. Pieliek lauru lapas un sagrieztus kápostus. 
Man gan bija doma pamatdárzenus apcept, bet tá ká zupa jau pati par sevi bija diezgan patrekna, tad sí doma tomér izpalika.
Beigás pievieno tomátu pastas koncentrátu (bálá zupa iegúst skaisti sarkanígu nokrásu un jaunu garsas niansi) un nedaudz sáli.

Zupu pasniedz karstu, ar kréjuminu, bagátígi párkaisot  ar dillém. 

P.S. Lai arí zupa lieliski garso arí bez buljona kubina (es édu tápat un tiesám garso "pa pirmo"), tomér to pievienojot, zupa klúst vél aromátiskáka (tá apgalvo mans vírs, kuram tiek pievienots buljona kubins).Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru