trešdiena, 2012. gada 21. novembris

Tiramisu (light versijá)

Ir loti daudz un dazádu tiramisu recepsu- pat viena itálu ciematina ietvaros katrá májá tiramisu izskatás un garso savádák, kaut nama mátes médz apgalvot, ka tiramisu tapis péc klasiskás receptes.

Vél médz apgalvot, ka bez mascapone, alkohola, "dámu pirkstiniem" , un páréjiem obigátajiem ingredientiem vispár nekáds tiramisu nevar sanákt. 

Tacu sajá light versijá tiramisu patiesám garso péc tiramisu, lai arí tajá nav nedz mascapone, nedz alkohola un "dámu pirkstini". Man sis tiramisu  skiet vnk dievígs un esmu jau paspéjusi to uztaisít vairákkárt. Bet galvenais, ka sis ir nesalídzinámi liesáks par klasisko tiramisu.

Bez tam, no zemák norádítajiem ingredientiem sanák loti liels tiramisu.
Tiem, kas ir light rezímá, noteikti iesaku izméginát so lieso  tiramisu recepti. 
Varbút, ka patiks un noderés arí jums ! :)

Cepumu masai (versija par "Dámu pirkstiniem"):

- 2 édamkarotes kukurúzas ciete,
- 4 édamkarotes piena pulveris (nému 0 %),
- 2 é. k. piens (0 %),
- 6 olu baltumi,
- 1 olas dzeltenums,
- 1 t.k. cepampulveris (izmantoju "Royal"),
- skipsna sáls,
- saldinátájs péc izvéles (liku 2 t.k."Natreen")

Pagatavosana:

Uzkarsé kráni uz 180 grádiem. 
Sajauc piena pulveri ar kukurúzas cieti, rauga pulveri (cepampulveris) un sáli. 
Olas dzeltenumu sakul ar 2 é.k. piena un saldinátáju, péc tam iejuc pie kukurúzas cietes. Visu labi samaisa, lai nav kunkuli.
Loti svarígi ir kártígi uzputot olu baltumus- no tá atkarígs biskvíta apjoms. Esmu novérojusi, ka vél lielákas un stingrákas putas var dabút tad, ja olu baltumi ir nevis tikko no ledusskapja nemti, bet istabas temperatúras. Tapéc labák krietnu laiku pirms putosanas olu baltumus iznemt no ledusskapja.
Saputo olu baltumus, pievienojot skipsnu sáls. Kártígi uzputots ,ja putas ir ká sniegs un apgázot blodu apkárt, tás ciesi pielipusas un árá nelrít), tajos iecilá páréjo jau sagatavoto masu, kuru liek silikona cepamtrauká (formai nav ípasas nozímes, jo tápat izceptá masa bús jágriez). 
Cepj 180 grádos 15- 20 minútes.

Kad masa izcepusies, to atdzesé. Ja izmantos apalas formas trauku, kurá liks tiramisu un biskvíta masa cepta apalá formá, tad to var párgriezt uz pusém. Ja cepts kvadráta formá un kúku liks kvadráta veidné, arí griez uz pusém. Ja formas nesakrít, masu griez ká "dámu pirkstinus".

Krema masai:

- 500 g liess svaigais siers (esmu némusi gan 0 %spánu "ceso batido", gan "Lidl" veikalá pirkto "Linessa" produkcijas biezpienu (quark), gan májás gatavotu svaigo sieru- ar visiem sanák labi),
- 2 olu dzeltenumi,
- 7 olu baltumi,
- skipsna sáls,
- saldinátájs,
- 3 zelantína pláksnes (6 g ),

Pagatavosana:

Ja ir zelantína pulveris, tad to sajauc ar 2-3 é.k. údens. Péc 4-5 min. tas jau ir izskídis. Ja izmanto zelantína pláksnes, tás sagriez nelielos gabalinos, pievieno 2-3 é.k. údens un lauj nostávéties istabas temperatúrá. Parasti péc 5- 6 minútém tás jau ir izskídusas. Ja ne, tad uzkarsé, jo zelantínai jábút pilníbá izskídusai.

Blodiná liek 2 olu dzltenumus un saldinátáju (liku 2 é.k.izlejamo  "Natreen"). Pievieno svaigo sieru un kártígi izmaisa. 

Stikla blodiná lej izskídináto zelantínu (ja karséta, tai jábút atdzisusai), olu baltumus, skipsnu sáli un kártígi jo kártígi uzputo. 
Péc tam olu baltumus iecilá (nekádá gadíjumá nemaisot!!!) svaigá siera masá.

Biskvíta párliesanai:

- 2 krúzítes espresso kafijas,
- saldinátájs,
- 1- 2 pilieni mandelu ekstrakta

Sagatavo 2 krúzítes espresso kafiju. Svarígi, lai kafija bútu labas kvalitátes. 
Kad kafija uzváríta, to atdzesé  un tai pievieno saldinátáju un mandelu ekstraktu. Tas pastiprinás gan kúkas garsu, gan aromátu.

Ar aromatizéto kafiju párlej biskvítu.

Nem trauku, kurá bús kúka, un liek  biskvítu. Pa virsu biskvítam liek svaigá siera masu, tad atkal  biskvítu un pa virsu svaigá sieru masu.

Párkaisísanai:

- 2 t.k.  kakao

Man bija kakao bez cukura, tádél sajaucu ar stévijas pulveri (2 mérkarotítes). Liek sietiná un izsijá.
Kúku pársedz ar virtuves plévi vai uzliek vácinu un uzglabá ledusskapí, laujot vismaz 3 stundám nostávéties. Vislabák atstát pa nakti, lai kártígi sacieté un ievelkas garsas.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru