svētdiena, 2012. gada 25. novembris

Paprika ar sípoliem


Silti un saulaini  salátini, kas loti labi garso gan vieni pasi, gan ká  piedeva pamatédienam.

Vadzígs:

- 2 paprikas,
- sípols,
- sáls,
- olívella,
- vínogu vína etikis

Pagatavosana:

Papriku nomazgá, nosusina, iznem séklas, sagriez strémelés un nogriez baltás "dzíslas", ja tádas iekspusé  ir. 
Sagriez paplánás ripás sípolu un apcepj to nelielá ellas daudzumá. Kad sípols klúst caurspídígs, pievieno papriku. Cepj, lídz paprika klúst míksta.
Pasás beigás pievieno nedaudz sáli un apslaksta ar vínogu vína etiki.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru