otrdiena, 2016. gada 23. februāris

Kraukskígie hijiki cipsiHijiki alge ir visaromátiskáká un garsas piesátinátáká no visám algém. Atliek to pievienot édienam pavisam nedaudz,un neatvairámá júras garsas bukete garantéta ik kumosá.
Hijiki alge ir brúná krásá,bet to sagatavojot,tá iegúst melnu krásu.
Alge ir loti iecieníta gan Japáná,gan Kíná un Spánijá,tápat ká vairums algu,nopérkama eko veikalá,no kurienes arí nák sí recepte.
Sádi pagatavota hijiki alges garsa ir  kaut kur starp  kaltétiem astonkájiem un vítinátu zivi.
Hijiki alge dekoré jebkuru édienu,ká arí édama ká tapa (uzkoda).
Kraukskíga un garsíga.

Pagatavosana:

-sauja hijiki alges,
- 1-2 téjkarotes olívellas 

Pagatavosana:

Panná lej ellu un kad tá karsta,pievieno hijiki algi,kuru dazreiz apmaisot cepj,kamér tá paliek kraukskíga.

svētdiena, 2016. gada 14. februāris

Fartón jeb spánu virtuves iecieníts saldais gardums Fatrons


Fartón spániski jeb fartó valensiski ir tipisks spánu virtuves saldais,kas nák no Valensijas apgabala Alborajas (Alboraya) un iecieníts visá Spánijá. 
Ká vésta sena legenda,Aragonas karalis Haime I fartonus bija iecieníjis kopá ar valnesiesu saldo dzérienu chufa un lídz pat sai dienai pasi valensiesi apgalvo,ka fartoni vislabák iet kopá ar chufa - riekstu pienu,kas iegúts no riekstiem,kas aug Valensijas apgabalá un ko gatavo lídzígi ká mandelu pienu.
Protams,ka fartoni sapas gan ar karsto sokoládi,gan  café con leche (kafiju un  pienu) ,tas jau ir vairák gaumes  jautájums.
Lai arí no legendas laikiem lídz músdienai fartonu miklas sastávs gatavots atskirígi,músdienas uzsvaru liek,lai fartonu masa bútu maiga un míksta,gaisígi viegla,ká súklis.Vajadzígs:

- 300g milti,
- 1 ola,
- 25 g raugs,
- 50 ml údens,
-50 g cukurs
- 50 ml saulespuku ella,
- 3 g sáls,


Glazúrai:

- 2 é.k. údens,
- 100 g púdercukurs

Glazúrai:
-100 g púdercukurs,
- 2 e.k. remdens udens
Ja grib cietu glazúru,tad púdercukuru liek bez zélosanas,lai masa pavisam nebútu skidra.

Pagatavosana:

Izskídina raugu remdenán údení un samaisa.
Izsijá  miltus un liek klát izskidinatajam raugam,pievieno cukuru un olu.
Visu samaisa un kad masa atlec no blodas malám,pievieno ellu un sáli.
Tálák míca ar rokám un kad míkla samícíta liek atpakal trauká,nosedz ar virtuves dvieli un uz pusstundu atstáj míklu "atpústies".
Péc tam nem míklas masu un sarullé tádá ká desá,sagriezot gabalos pa 50 g un sagrieztos gabalinus arí atstáj uz 5 min.atpústies.
Tad nem pa gabalinam un ar rulli sák rullét tá,lai míklu izstieptos viená gará oválá gabalá,péc ká ar pirkstiem sarullé míklu ,lai izveidojas cigára forma.
Tagad sarullétajiem "ciagáriem" atliek uzbriest,tádéjádi pat triskársojot savu apjomu.
Ja apsedz ar dvieli un noliek siltumá,jágaida diezgan ilgi. Es fermentácijai izmantoju parasto cepeskrásni-salieku fartonus uz pláts un lieku neieslégtá cepeskrásní. Ideáli,ja ir fermentácijas kaste-plastikáta kaste,kurá saliek fartonus un nosedz ar váku.Gaiss neieklúst un míklas uzbriesanas process notiek loti átri.
Parasti jau péc 3 st fartoni ir kártígi uzbriedusi.
Krásni uzkársé uz 250 grádiem un kad liek ieksá fartonus,uzregulé temperatúru uz 200 grádiem.
Cepj 12 minútes un loti uzrauga,lai uz beigám nepievelk,loti uzpaséjot un uz beigám apsedzot ar folliju.
Kad iznem fartonus no krásns,taisa glazúru sajaucot údeni ar púdercukuru. Kad fartoni atdzisusi,apsméré ar glazúru.