ceturtdiena, 2013. gada 20. jūnijs

Pan quemado (Apdegusí maize)
Pan quemado nozímé apdegusí maize un savu nosaukumu tá ieguvusi dél sava izskata- lai arí ieksá saldá maize vai maná gadíjumá bulcina ir baltá krásá, no árpuses, cukuram sakaramilizéjoties, tá izskatás ká apdegusi.
 Sí recepte ir tipiska Alicantes provinces virtuvei un izplatíta visá Valensijas apgabalá un tá iemílota arí citos  Spánijas regionos. Atskiríba ir tikai formá  un pievienotajos ingrdientos.
Visbiezák sáda veida saldá maize tiek gatavota uz Lieldienám, tikai tad maizé tiek atstáta vieta, kur ielikt sokoládes olu. Tad so saldo maizi spáni sauc par mona de Pascua un atkaríbá péc regiona un, protams, arí vélmém, saldá maize tiek papildináta ar sukádém, riekstiem u.c. 


Vajadzígs:

- 500 g miltu,
- 125 g cukurs,
- 3 olas,
- 100 g sviests vai cúku tauki,
- 20 g presétais (míkstais) raugs,
- 100 ml silts piens,
- 15 g piena pulveris,
- 10 g sáls,
- citrona mizina

Pagatavosana:

Izsijá miltus. Pienam pievieno piena pulveri un sakul. Tad pievieno miltiem pienu, sáli, olas, citrona mizinu, cukuru, sviestu un ar koka lápstinu pamazám izmaisa. Tad ar rokám berzot, iedrupina masá raugu un turpina ar lápstinu maisít lídz rodas viendabíga masa. Tad míklu iznem no blodas, pakaisa miltus un turpina mícít ar rokám. Lai izveidotos staipíga un maiga masa, sanák mícít aptuveni 15 minútes.
Péc tam liek míklu atpústies un, lai míkla nepieliptu, trauká ieber nedaudz miltus un míklu nosedz ar dvielíti.
Kad míkla dubultojusies apjomos (tas notiek aptuveni péc 30 minútém), to iznem no trauka, izveido desinu un sagriez gabalos pa 80 g.
Katru sagriezto gababalu ar ieliektas plaukstas kustíbu izrullé smuká bumbiná (gluzi ká sniega pika sanák :)).
Uz pláts izkláj lina dvielíti un  saliek izrullétás bulcinmaizítes, kuras atstáj vél rúgt lídz tás smuki piepúsas.
Tad saputo olas baltumu un ar otinu apsméré bulcinas, pa virsu párberot cukuru.
Cepj 200 grádos 25 minútes rezimá no augsas un apaksas.


otrdiena, 2013. gada 4. jūnijs

Albóndigas en salsa de guisantes (kotletes zalo zirnísu mércé)

Tipiskas spánu kotletes, kas drízák atgádina lielas frikadeles, jo spáni kotletes taisa apalas. 
Táds ísts májas édiens- sátígi un garsígi.

Vajadzígs:

- 500 g liellopa maltás galas ( var nemt arí pusi uz pusi ar cúkgalu),
- 3 olas,
- 100 g rívmaize,
- 100 g kiploka,
- sáls,
- pipari,
- sauja pétersíli,
- nedaudz ella cepsanai,
- sauja milti

Mércei:

- 400 g tomáti,
- 250 g sípoli,
- 150 g burkáni,
- 250 g zalie zirnísi,
- kubins galas buljona 

Pagatavosana:

Blenderí liek olas, pétersílus, kiplokus, sáli un piparus. Sablenderé un iegúto masu liek blodiná. Tad pievieno malto galu un daksu sastampá. Tad pievieno rívmaizi un samaisa, lídz kotlesu masa klúst viegli veidojama. Tad veido apalas kotletítes, kuras apvilá miltos un apcepj nelielá ellas daudzumá un rezervé.
Tálák tajá pasá panná apcepj darzenus- sagrieztu sipolu, burkánu un pécák pievieno nomizotus un sagrieztus tomátus. Kad dárzeni míksti, nonem no uguns, liek blenderí un iegúto mérci sablenderé. Pievieno údeni, buljona kubinu, sáli ( ja nepieciesams) un atkal sablenderé.
Tálák liek kotletes katliná, párlej ar iegúto mérci, ja nepieciesams, pievieno vél údeni.
Tad liek klát zalos zirnísus ( man bija saldéti) un visu kopá vél 20 minútes pasauté.

Kirbju zupa ar Jerez un olívém


Vél viena recepte no dienvidáfrikánu virtuves, soreiz izvéléjos pagatavot  eksotisko kirbja kremzupu. Vispár jau neká eksotiska garsvielu izvélé nav- Jerez ir spánu produkts, arí olívella un viss páréjais tik ierasts Vidusjúras virtuvé.. bet nu sádá kombinácijá kirbja kremzupu gatavoju pirmo reizi.
Man skita, ka nedaudz pa daudz rívétá apelsína miza, jo tiesi tá loti sita cauri.  Péc savas garsu kárpinu skalas, apelsínu mizinu liktu uz pusi mazák.  
Jásaka, ka sádi pagatavota kirbju kremzupa garso tiesám loti eksotiski un noteikti patiks tiem,, kas ikdienas édiekarté grib ieviest pármainas.
Recepté nav minéti ingredientu daudzumi, es liku  no visa pa riktígai skipsnai. Tápat arí nav norádíts Jerez víns vai vína etikis. Es liku to, kas bija májás- Jerez vína etiki.

4 personám:

- 1 kirbis,
- 2 sípoli,
- 4 é. k. virgen extra olívella,
- karijs,
- svaigi rívéts muskatrieksts,
- 900 ml vistas buljons,
- 175 ml piens,
- 100 ml svaigais kréjums,
- 1 aplesína miza un sula,
- 1 ábols,
- 100 ml Jerez,
- sáls,
- pipari,
-75 g melnás olíves

Pagatavosana:

Sagriez uz pusém kirbi un nomizo.Iznem séklas un sagriez gabalinos.
Notíra sípolus, sagriez un apcepj 3 e.k. ellas.Pievieno kirbi un visu kopá cepj 3 minútes, tad pievieno kariju, muskatriekstu un nogaida, lai " atveras " garsa. 
Pievieno buljonu, pienu un svaigo kréjumu, un beigás arí apelsína sulu un sarívéto mizinu. Vára visu uz lénas uguns 20 minútes.
Nomizo ábolu, iznem serdi, sarívé un pievieno zupai. Pielej arí Jerez un pievieno sáli, piparus.
Atkaulino olíves, sagriez un sajauc ar atlikuso é.k. ellas.
Salej zupu skívjos, párkaisa ar olívém un dazám apelsínu mizinám.

svētdiena, 2013. gada 2. jūnijs

Zemenu deserts ar svaigo sieru


Un te atkal variants par spánu ceso fresco batido. Sádi pagatavots- vájprátígs gardums, turklát ..liesi..un átri..

Vajadzígs:

- ceso fresco batido( noteikti var aiztát ar kremígu jogurtu)
- páris zemenes,
- páris rieksti,
- sokoládes skaidinas,
- saldinátájs

Pagatavosana:

Saldo sieru sajauc ar saldinátáju. Sagriez zemenes un visu labi sajauc. Párber ar riekstiem un sokoládi. Gatavs!

Sokoládes krems
Sokoládes krems, kas pagatavojams minútes laiká.  Garsígs, kremígs, sokoládígs un..liess..

Vajag:

- ceso fresco batido (svaigais siers, uzputots)
- kakao,
- saldinátájs, ja nepieciesams

Pagatavosana:

Sajauc ceso fresco batido ar kakao, ja nepieciesams, saldina.Gatavs! 


Esmu loti iecieníjusi so produktu, kas tulkojot ir uzputots svaigais siers. Atskiríbá no jogurta ceso batido  masa ir bieza un kremíga, lídzíga kréjumam, tacu atskiríbá no kréjuma ceso fresco batido nav skábs. Spánijá pieejams gan liesais, gan klasiskais (treknais) variants. Liesajá variantá 100 g ir 42 kcal, bet klasiskajá versijá 92 kcal. Garsas ziná prakstiski atskiríbu nav.
Lídzígs sim putotajam svaigajam sieram ir "Lidl" veikalá nopérkamais "Linessa" biezpiens "Quark". Nezinu, kádél gan sis lídzinieks tiek tirgots ká biezpiens, jo man biezpiens asociéjas ar graudainu un neskidru piena produktu.


Sí svaigá siera pielietojums, lídzígi ká kréjumam, ir plass- var taisít gan saldos, gan sálos édienus. 
Ideáli iet kopá ar augliem, brokastu párslám, závétiem augliem, to var likt klát salátiem zupám un gatavot visdazádákás mérces,ká arí izmantot konditorejá, taisot kremus un kúkas. Tá ká man nav pieejams kréjums,tad loti biezi to aizstáju ar so produktu.