svētdiena, 2013. gada 2. jūnijs

Sokoládes krems
Sokoládes krems, kas pagatavojams minútes laiká.  Garsígs, kremígs, sokoládígs un..liess..

Vajag:

- ceso fresco batido (svaigais siers, uzputots)
- kakao,
- saldinátájs, ja nepieciesams

Pagatavosana:

Sajauc ceso fresco batido ar kakao, ja nepieciesams, saldina.Gatavs! 


Esmu loti iecieníjusi so produktu, kas tulkojot ir uzputots svaigais siers. Atskiríbá no jogurta ceso batido  masa ir bieza un kremíga, lídzíga kréjumam, tacu atskiríbá no kréjuma ceso fresco batido nav skábs. Spánijá pieejams gan liesais, gan klasiskais (treknais) variants. Liesajá variantá 100 g ir 42 kcal, bet klasiskajá versijá 92 kcal. Garsas ziná prakstiski atskiríbu nav.
Lídzígs sim putotajam svaigajam sieram ir "Lidl" veikalá nopérkamais "Linessa" biezpiens "Quark". Nezinu, kádél gan sis lídzinieks tiek tirgots ká biezpiens, jo man biezpiens asociéjas ar graudainu un neskidru piena produktu.


Sí svaigá siera pielietojums, lídzígi ká kréjumam, ir plass- var taisít gan saldos, gan sálos édienus. 
Ideáli iet kopá ar augliem, brokastu párslám, závétiem augliem, to var likt klát salátiem zupám un gatavot visdazádákás mérces,ká arí izmantot konditorejá, taisot kremus un kúkas. Tá ká man nav pieejams kréjums,tad loti biezi to aizstáju ar so produktu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru