piektdiena, 2014. gada 31. oktobris

Vistas fileja ar koriandruTiem,kam nekas nav pretí pret koriandru.

2-4 porcijám vajadzígs:

- 2 vistas filejas,
- sauja koriandra,
- nedaudz olívellas,
- citrona sula,
- pipari,
- sáls péc vajadzíbas

Pagatavosana:

Vistas fileju sagriez nelielás strémelés un apkaisa ar svaigi maltiem melnajiem pipariem,nedaudz sáli. Sagriez koriandru,liek blenderí,pievieno édamkaroti olívellas un sablenderé.
Péc tam ar iegúto mérci sajauc sagriezto vistas fileju un lai labák ievelkas, liek ledusskapí uz pusstundu.
Cepj sakarsétá panná bez taukvielám,jo ella jau ir iesúkusies vistas filejá.
Pasniedz karstu, bagátígi párlejot ar citrona sulu.

sestdiena, 2014. gada 18. oktobris

Batido de chirimoya (Cerimojas piena kokteilis)


Ir 18.oktobris un mums diená +30.  Cerimojas piena kokteilis ir tiesi laiká. Garsígi un atsvaidzinosi.

Vajadzígs:

- cerimoja,
- piens,
- ledus,
- páris pilieni citrona sulas

Pagatavosana:

Cerimojai iznem míkstumu. Man bija liela, 750 g smaga cerimoja un tás míkstums, bez mizas un séklám svéra 500 g.
Liek cerimojas míkstumu blenderí, pievieno ledu,pienu,citrona sulu (tá pastiprina cerimojas garsu) un  visu sablenderé. Ja neliek klát ledu, ieteicams paturét ledusskapí, lai atdziest. Jo aukstáks kokteilis, jo garsígáks.
Pienu,ledu liek cik daudz grib. Tá ká cerimoja ir salda, tad nekádi saldinátáji klát neprasás. 

piektdiena, 2014. gada 17. oktobris

Edam čerimojas!


Cerimojas ir tíri garsígs auglis un vispár grúti pateikt péc ká garso, jo ir táds ananasa,banána,zemenu,vanilas sajaukums. Jo vairák nogatavojies auglis, jo tas ir míkstáks,saldáks un kremígáks.. Loti nogatavojusies cerinoja ir pat skebígi saldena,kaut katram ir sava gaume-vienam labák patík pacieta, otram míksta jo míksta. Tátad- gaumes jautájums.
Mums gimené visi éd cerimoju,arí Latvijas cieminiem loti garsoja.
Spánijá ar kruti barojosam maminam iesaka est cerimojas- tas veicina laktaciju, ta ka cerimoju biezi ieklauju sava edienkarte. Karsta laika taisu ari cerimojas kokteilus. Tie ir dievigi!!!


Cerimojas ir diezgan kalorijains(satur daudz cukuru, un,jo vairák auglis nogatavojies, jo vairák cukura) un uztura zina loti vertigs auglis. Cerimoja satur 72,50 kcal un 0,70 g taukus, 2,40 g skiedras,14,10 g cukura, 1,25 g proteina,14,10 g oglhidratus, 382 mg potázija, 1,47 mg joda, 17,25 mg magnezija, 21 mg fosfora, ta ka cerimojas ieteicamas ari tiem,kam jaksutina smadzenes :) 
Cerimojas pec izmera un formaskaut kur  atgadina artisokus.
Par Cerimojas dzimteni tiek uzskatita Cile (Quillota un La Serena), ziemeļu Peru (Kahamarkas) un dienvidu Ecuadora,tatad Latinamerika. Tad,kad tika atklata Amerika, cerimoja ieceloja Spanija, pec tam tika izvesta uz Portugali, Italiju un talak ta izplatijas pa visu Vidusjuras regionu un tagad cerimoja aug visos kontinentos.
Spánija ienem 1.vietu pasaulé cerimojas kultivésanas ziná, un Spánijá Cerimoja galvenokárt tiek audzéta Gradaná un Malagá un gandríz visa raza tiek patéréta iekséjá tirgú. 2.vietu cerimojas audzésanas ziná ienem Cíle.
Spánijas veikalos pirktás cerimojas garso lieliski,tás pat nav speciáli jágatavina.Grúti gan pateikt, ká garso cerimoja,kas eksportéta uz Latviju, jo ir tá,ka jo táláku celu méro cerimoja, jo zaláku to norauj. No tá arí atkaríga produkta kvalitáte, tádél Bolívijas razotáji  cerimojas míkstumu liek pudelé, jo tádéjádi to var uzglabát pat ménesiem ilgi. Tas pats attiecas arí uz cerimojas saldéjumu un citiem saldumiem.


Cerimiojas miza un séklas nav édamas, séklas satur daudz alkaloídus,kas tádá koncentrácijá cilvékam ir toksiski.

ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

Plum cake (Keks ar riekstiem un rozinem)


Gaisígs un viegls riekstu,rozinu un cukurotu kirsu keks.


Vajadzigs:

- 200 g kviesu milti (izmantoju baltos konditorejas jebsu harina para biscochos),
- 200 g sviests,
- 200 g pudercukurs,
- 16 g cepampulveris,
- 75 g rozines  (pasas corinto),
- 75 g valrieksti,
- 12 cukuroti kompota kirsi,
- 6 e.k. rums

Pagatavosana:

Rozínes iemérc rumá.
Izkausé sviestu.
Atdala olas baltumu no dzeltenuma. Pievienojot skipsnu sáls, olas baltumu saputo stingrás putás.
Izsijá miltus.
Sajauc (es ar mikseri) izkauséto sviestu ar púdercukuru.Tad pieliek olu dzeltenumus, miltus un cepamo pulveri un atkal visu samaisa. 
Beigás iecilá saputoto olas baltumu (ar kustíbám no augsas uz leju, nevis pa apli) un kad viss labi sajaukts, pievieno izmércétás rozínes ar visu rumu un riekstus. Kirsus párgriez uz pusém un arí pievieno masai. Visu atkal labi sajauc.
Ieziez cepamtrauku ar sviestu,ieber pavisam nedaudz miltus un izliek míklu.
Cepj sakarsétá krásní 220 grádos 10 minútes, péc tam 180 grádos 30 minútes,apsedzot cepamo trauku ar folliju.
Kokosriekstu-burkánu bumbinas


Loti vienkarsi pagatavojamas kokosriekstu bumbinas.Ists karumins.Tiesa gan, ne tas liesakais variants, bet nu sis saldas bumbinas galigi negarso pec varitiem burkaniem, bet gan pec istam kokosriekstu koncam.
No zemak noradita daudzuma sanaca 32 bumbinas.

Vajadzígs:

- 200 g cukurs,
- 250 g burkáni,
- 200 g kokosriekstu skaidinas,
- vél mazdruscin kokosriekstu skaidinas apvilásanai

Pagatavosana:

Burkánus nomizo,sagriez gredzentinos un novára.  Nokás, atdzesé un ar daksu saspaida putriná. So putrinu var uz páris minútém ielikt ledusskapí.
Tálák sajauc cukuru ar kokosriekstu skaidinam,pievieno saspaidito burkánu un ar rokám visu labi sajauc. 
Tad ar rokám veido nelielas bumbinas, apvila kokosa skaidinas un saliek pa papírísiem. Bumbinas gatavas.

sestdiena, 2014. gada 4. oktobris

Philadelphia siera plátsmaize jebsu mana ideálá siera kúkaJau vismaz reizes piecas cepju siera kúku péc sís receptes  un tikai soreiz roka aizsniedzas péc fotoaparáta. Tá nu iet,kad darba pilnas rokas, kad pat focét laika nav!:)

Un tátad, kúka jebsu plátsmaize( nezinu ká pareizi dévét) sanák ideála- maiga un tiesi táda, lai ceptu to vél,vél un vél. 
Kúka sanák diezgan diétiska, jo tajá ir maz milti, un pédéjás reizes cepjot, klát lieku "Philadelphia light". "Philadelphia" siera vietá var likt arí tádus svaigos sierus ká "Kiri" vai Spánijas veikala tíklos atrodamie ceso para untar (uz maizes sméréjamie sieri.) Jásaka,ka atskiríbas starp klasisko un light varinatu nav,ja vien neskaita kalorijas. Arí bezpiedevu jogurtu lieku 0 % tauku. Ja vél cukuru aizstátu ar stéviju, tad vispár bútu super liesa siera kúka. Bet tá ká májás vél ir ciemini, tad ipasi ar eksperimantiem patreiz neaizraujos.

Vajadzígs:

-  280 g  "Philadelphia" tipa siers,
- 3 bezpiedevu jogurti (375 ml),
- 3 olas,
- 180 g cukura,
- 35 g kukurúzas ciete,
- 40 g rozines,
- 35 ml rums,
- mazliet sviests (trauka ieziesanai)

Pagatavosana:

Rumá izmércé rozínes. Trauká liek olas,"Philadelphia" sieru un jogurtu. Visu labi samaisa (es ar mikseri). Tad pievieno cukuru un kukurúzas cieti.Atkal visu labi samaisa jebsu saputo. 
Sasméré ar sviestu cepmap trauku  un izlej tajá iegúto masu. Beigás ieber izmércétás rozínes.
Cepj 200 grádos 45 minútes, uz beigám apsedzot ar alumínija papíru.
Uzmanígi ar kúkas iznemsanu no cepamás forminas, lai nepárlúzt  vai káds gabals neaizkeras, tádél labák atdzesét un beigás formu apgriezt otrádi.