piektdiena, 2014. gada 17. oktobris

Edam čerimojas!


Cerimojas ir tíri garsígs auglis un vispár grúti pateikt péc ká garso, jo ir táds ananasa,banána,zemenu,vanilas sajaukums. Jo vairák nogatavojies auglis, jo tas ir míkstáks,saldáks un kremígáks.. Loti nogatavojusies cerinoja ir pat skebígi saldena,kaut katram ir sava gaume-vienam labák patík pacieta, otram míksta jo míksta. Tátad- gaumes jautájums.
Mums gimené visi éd cerimoju,arí Latvijas cieminiem loti garsoja.
Spánijá ar kruti barojosam maminam iesaka est cerimojas- tas veicina laktaciju, ta ka cerimoju biezi ieklauju sava edienkarte. Karsta laika taisu ari cerimojas kokteilus. Tie ir dievigi!!!


Cerimojas ir diezgan kalorijains(satur daudz cukuru, un,jo vairák auglis nogatavojies, jo vairák cukura) un uztura zina loti vertigs auglis. Cerimoja satur 72,50 kcal un 0,70 g taukus, 2,40 g skiedras,14,10 g cukura, 1,25 g proteina,14,10 g oglhidratus, 382 mg potázija, 1,47 mg joda, 17,25 mg magnezija, 21 mg fosfora, ta ka cerimojas ieteicamas ari tiem,kam jaksutina smadzenes :) 
Cerimojas pec izmera un formaskaut kur  atgadina artisokus.
Par Cerimojas dzimteni tiek uzskatita Cile (Quillota un La Serena), ziemeļu Peru (Kahamarkas) un dienvidu Ecuadora,tatad Latinamerika. Tad,kad tika atklata Amerika, cerimoja ieceloja Spanija, pec tam tika izvesta uz Portugali, Italiju un talak ta izplatijas pa visu Vidusjuras regionu un tagad cerimoja aug visos kontinentos.
Spánija ienem 1.vietu pasaulé cerimojas kultivésanas ziná, un Spánijá Cerimoja galvenokárt tiek audzéta Gradaná un Malagá un gandríz visa raza tiek patéréta iekséjá tirgú. 2.vietu cerimojas audzésanas ziná ienem Cíle.
Spánijas veikalos pirktás cerimojas garso lieliski,tás pat nav speciáli jágatavina.Grúti gan pateikt, ká garso cerimoja,kas eksportéta uz Latviju, jo ir tá,ka jo táláku celu méro cerimoja, jo zaláku to norauj. No tá arí atkaríga produkta kvalitáte, tádél Bolívijas razotáji  cerimojas míkstumu liek pudelé, jo tádéjádi to var uzglabát pat ménesiem ilgi. Tas pats attiecas arí uz cerimojas saldéjumu un citiem saldumiem.


Cerimiojas miza un séklas nav édamas, séklas satur daudz alkaloídus,kas tádá koncentrácijá cilvékam ir toksiski.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru