ceturtdiena, 2013. gada 9. maijs

Astonkájis ar artisokiem


Astonkáji un artisoki músu gimené ir lielá ciená un tádél tos galdá celu visai biezi. 
Siltie artisoku- astomkája salátini, kas aiziet uz urrá.

4 porcijám:

- astonkájis (ap 1 kg),
- 3 artisoki,
- 2,5 dl baltvíns, sausais,
- kiploka daiva,
- 1/2 citrons,
- ~ 4 é.k. olívella,
- 2 salotes sípoli,
- 1 é.k. kaperi (mazie, sálítie),
- 2-3 majorána zarini,
- sáls

Pagatavosana:

Uz kilogramígu astonkáji nem aptuveni 7,5 dl údens un pievieno vínu, kiploka daivu, sáli un novára tajá astonkáji.
Jáuzmanás, lai astonkájis nepárvárás- tam jábút míkstam, bet saturígi stingram. Mans kilogramígais astonkájis váríjás aptuveni 45 min.
Kamér astonkájis várás, nomazgá artisokus, nonem cietás lapas, nozgriez pumpura galu, párgriez uz pusém un iznem balto bárdinu. Artisokus liek blodá ar údeni, kurá iespiesta citrona sula- tas tádél, lai artisoki nepaliktu melni.
Panná lej pusi no norádítá ellas daudzuma, pievieno sagrieztus salotes sípolus, nosusinátus artisokus, sáli, uzliek váku un sauté 15 minútes ik pa laikam apmaisot.
Kaperiem noskalo sáli zem tekosa auksta údens, 
Sagriez astonkáji gabalos, pievieno artisokiem, pieber kaperus, apslaksta ar atlikuso olívellu  un aromatizé  ar  majoránu. 


Astonkájis- júras velsu simbols. Zivju un júras velsu saime, ieskaitot astonkáji, mana  ciematina aplveida ksutíbas viducí.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru