ceturtdiena, 2013. gada 16. maijs

Spageti ar tunci un rukolu


Vél viens veids, ká pagatavot tunci no kárbas, turklát tas ir átri. Mums loti garso.

Vajadzígs ( 4 porcijám):

- 350 g spageti,
- 1 bunzina konservéta tunca (es nému olivellá konsevétu),
- 50 g rukola,
- puse sarkanás paprikas,
- 1 kiploka daiva,
- 35 g parmezána siers (sarívétds skaidinás),
- nedaudz ella cepsanai,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Nomazgá papriku, sagriez uz pusém, iznem séklas un balto dzíslojumu iekspusé.Sagriez loksnés un loksnes nelielos kubicinos.
Nomizo kiploku un smalki sagriez.
Sálsúdení novára spageti lidz al dente, nokás un sajauc ar konservéto tunci.
Izsmidzina nedaudz ellas uz pannas un apcepj tajá sagriezto papriku. Cep kaut kur 2 minútes, tad pievieno kiploku un visu kopá vél 1- 2 minútítes pacepj lídz kiploks iegúst smuki zeltainu krásu. 
Tad liek klát spageti, kas sajaukti ar tunci un visu labi samaisa. Ja nepieciesams ( ja grib slapjáku mércíti), pieliek páris édamkarotes arí nokásto makaronu údeni. Sáli, piparus liek péc garsas.
Pasniedz karstus, párkaisot ar rukolu (var arí iemaisít ieksá, bet tad nedaudz saplaks, jo pasta ir karsta) un rívétu parmezánu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru