pirmdiena, 2012. gada 16. jūlijs

Melnie spageti ar gliemeziem aromátiskajá citronu mércé


Mans sodienas mazais priecins- melnie spageti ar júrasveltém- mazajiem gliemezísiem. Jásaka, ka krásu dazádíbá arí virtuvé ienes prieku. Un tálák jau ká pa kédíti tas prieks aiziet )).
  Sie melnás krásas spageti pirkti veikalá- pilnígi dabígs produkts- melná krása iegúta no sépijas. Dabígs produkts bez konservantiem.

Klát izéléjos 2 veidu júras gliemezus- chirlas un berberechos. Jásaka, ka nezinu sos nosaukumus iztulkot latviski, bet man skiet, ka latviski visi mazie un ne tik mazie júras gliemezi (iznemot mídijas) iet zem nosaukuma gliemezi.

Ediens sanáca fantastiski gards un aromátisks,visai gimenei garsu karpinas bija stává sajúsmá!

Lai pagatavotu vidéja lieluma porcijas 4 cilvékiem, nepieciesams:

- 350 g melnie spageti,
- 500 g tomátu,
- sauja pétersílu,
- 2 kiploka daivinas,
- 1 liels sípols,
- 400 g almejas,
- 400 g berberechos,
- 2 téjkarotes rívétas citrona mizinas,
- 2-3 édamkarotes baltvíns (sausais),
- 1/2 téjkarotes cukura,
- olívella,
- sáls

Seit, lúk, júras gliemezísi. Skaisti rievotie( ar svitrinám)- tie ir berberechos, otrie- almejas.
Pirmais kas jádara- jáliek gliemezi mércéties sálsúdení- es parasti mércéju kádas 5-6 stundas.


Nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztus sípolus. Kad sípoli zeltaini, pievieno sagrieztus tomátus un sakapátu kiploka daivu.

Sálsúdení novára melnos spageti. Pastu liek verdosá údení. Nelauz, bet pagaida, lídz dala, kas iemérkta, klúst míksta un pati padodas. Tad ar rokas kustíbu iemérc augséjo spageti dalu údení.


Panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu kiploka daivu un túlin
liek arí gliemezus.


Lai gliemezi sanáktu aromátiski, tiem pievieno vínu, pétersílus un citrona mizinu.
 Gliemezi atveras loti átri!Lúk, gliemezi jau atvérusies un násí iesitas patíkams aromáts ))


Beigás pievieno tomátu- sípolu mérci un spageti. Visu kártígi sajauc un gatavs!
Aromátisks un gards ka ne nonoésties!  ))


Bon appetit!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru