ceturtdiena, 2012. gada 12. jūlijs

Limonáde " Dzestrais svaigums"


Karstajá tveicé aukstás limonádes iet uz urrá. Sí limonáde lieliski veldzé slápes un atsvaidzina. Lieki pat piebilst, cik veselígs ir sáda veida padzériens. Sí limonáde lieliski garso gan ar ledu, gan bez. Man tik loti patík sís limonádes svaigums, ka saldinátáju seit klát nelieku vispár. Táds forsi maigs skábumins.

4 glázém nepieciesams:

-7- 8 gab. lieli selerijas káti,
- 6 citroni (man bija nelieli),
- 3 glázes údens,
- saldinátájs (ja liek cukuru, tad aiziet kaut kur 1/4 glázes- bet tas tíri individuáli. Es cukuru nelieku vispár)

Pagatavosana:

 Ja gribas saldu limonádi un saldinát ar cukuru, tad katliná lej údeni, pievieno cukuru. Nav nepieciesams cukurúdeni várít- vajag tikai mazliet uzsildít, lai átrák izskístu cukurs, tapéc sildot údeni maisa, lai átrák izsístu cukurs. Tikko ká cukurs izsíst, tá nonem no uguns.

So cukurúdeni lej blenderí, pievieno citronu sulu un 2-3 dalás sagrieztus selerijas kátus. Visu sablenderé. Ja nepieciesms, pievieno vél údeni. Kad sablenderéts viss, izlaiz caur sietu.
Lej glázés, pievieno ledu un túlin pat dzer nost.

Loti, loti atsvaidzinosi!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru