piektdiena, 2012. gada 13. jūlijs

Gazpacho
Gazpacho Spánu virtuvé ir neatnemama sastávdala. Garzpacho parasti pasniedz karstajos vasaras ménesos- tá loti atvésina un dod "otru elpu".
Visbiezák gazpacho pasniedz mála blodinás vai arí glázés un protams, arí skívjos.
Gazpacho krása var bút  no báli oranzas lídz pat  kosi sarkanai- tas atkarígs no likopéna, ko satur tomáti.
Vieni uzskata, ka gazpacho nák no Andalúzijas, jo tiesi AndalúzijaSpánijá  ir visbagátáká ar dárzeniem un olívu plantácijám. Tacu palasot Wikepédiju skaidrs, ka vienota uzskata tomér nav. Tacu skaidrs ir viens- gazpacho sákotnéji ir bijis zemnieku édiens- jo kam gan májás neatradísies gabals maizítes, kiploks, sípols, olívella, etikis un páris dárzeni.
Modernais gazpacho (táds, kádu to pazístam sodien), radies tikai pagaisajá gadsimtá, kad parádíjás elektriskie blenderétáji, jo sákotnéji visas sastávdalas tika berztas piestá un tik hemogéna masa ká tagad, neesot sanákusi.

Vél varu piebilst, ka gazpacho vairák vai mazák, katrá regioná katrás májás pagatavo mazliet savádák. Arí tas, vai pievienot maizi pagatavosanas procesá , kádas krásas papriku pievienienot un kádas gatavíbas tomátus izvéléties, ir gaumes lieta.
Es, pieméram, maizi nekad nelieku gazpacho pagatavosanas procesá, jo vienmér skatos, ká pagatavot édienu liesáku. Es dodu prieksroku grauzdiniem, kurus pievienoju tad, kad gazpacho jau skíví.


4 porcijám nepieciesams:

-1 kg cieti tomati (sarkani),
-1 zala (Italu) paprika
-1garais gurkis
-1 kiploka daiva,
-4 tejkarotes VIRGEN EXTRA olivella (ja velas,drosi var likt ari vairak),
-baltais vinogu vina etikis- 8 tejkarotes
-sals,
-auksts udens

Piedeva:

- aptuveni 300 g vienados daudzumos kubinos sagriezts tomats, gurkis, sipols un paprika,
-kiplokmaizes grauzdini

Pagatavosana:

Tomatus liek verdosa udeni, nonem adu (var ari nenemt) vai vienkarsi tomátus nomizo. Tad sagriez uz 4 dalam un sablendere. Pievieno klat papriku (tai iznem seklas), gurki un beigas ari kiploka daivu.
 Kad viss sablenderets (masai jabut hemogenai, bez darzenu gabaliniem),visu izlaiz caur sietu.

Pievieno sali,olivellu,visu samaisa un pagarso.Ja prasas skabaks vai salaks, pievieno vel attiecigos ingredientus. Pievieno ari udeni.To lej tik, cik skidru gazpacho velas. Pec tam gazpacho liek ledusskapi vismaz uz 4 st un pasniedz loti aukstu kopá ar sagrieztiem dárzeniem un kiploku grauzdiniem.

Buen provecho!

 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru