trešdiena, 2012. gada 11. jūlijs

Karstmaizítes ar gorgonzolas sieru un kiplokiem


Kad runa iet par gorgonzolas sieru, vienmér  prátá nák víra tévs, kurs gandríz vienmér péc pamatédiena ká "saldo édienu" médza ést nelielu gabalu maizes ar gorgonzolu. Ne velti víramáte  biezi gatavoja arí sáda veida bruschettas, kuras vienmér sanáca kraukskosas un pasas kusa muté.

Nepieciesams:

- maize,
- olívella virgen extra,
- gorgonzolas siers dolce (saldais),
-  kiploka daiva

Pagatavosana:

Nem maizíti, kuru apslaksta ar olívellu un liek uz páris minútém krásní apgrauzdéties. Pa to laiku sagriez kiploka daivu. Iznem maizíti no krásns,uzber kiplokus, uzsméré gorgonzolu un liek atpakal krásní. Cepj 150 grádos aptuveni 3-4  minútes, kamér siers smuki izkusis.

Bon appetit!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru