sestdiena, 2012. gada 14. jūlijs

Salátu limonáde "Zalais maigums"Klejojot internetá, uzgáju kádu Meksikánu májas lapu, kur daudz lasáms par veselígu dzívesveidu. Tur atradu arí sís salátu limonádes recepti, kas likás tik neparasta. Visi ingredienti man májás bija un lúkojos noprovét.

Tiem, kam garso saláti un patík maigums, garsos sí limonáde- man tá izdzérás  neparasti átri un péc tás jutos tik labi! Limonáde veldzé  slápes un karstajá laiká lieliski atvésina.
Sai limonádei piemít nomierinoss efekts, tá par labu nák arí tiem, kas cies no gastríta.

Nepieciesams:

- 1 gláze ledus
- 1 l údens,
- 8- 10 salátu lapas (man bija romiesu saláti)

Pagatavosana:

Salátlapas rúpígi nomazgá un sablenderé ar ledu, pievienojot nedaudz údeni. Tad pievieno atlikuso údeni, lej glázés un dzer vesels!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru