pirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs

Kalmárs savá tinté (Calamares en su tinta)Te nu vél viens édiens no júras veltém.  Soreiz pagatavoju mazos kamárinus. Sís édiens édams gan viens pats "bez neka" vai visbiezák, kopá ar rísiem. Ká garso? Fantastico! :)
Kalmárs man saistás ar bérníbu. Kad biju maza un viesojos pie tantes Lietuvá, viniem zivju veikalá biezi pieveda kalmárus, kurus varéja nopirkt brívi, bez rindas. Tie bija lieli, peléki un no pirmá skata  briesmígi :)
Parasti més no kalmáriem  taisijám rasolu un tad, smalcinot júras briesmoníti, teju puse no griezamás  dalas ieslídéja man véderá ))

Pie mums, Spánijá, kalmári ir nopérkami dazáda izméra- pavisam mazini, kurus sauc par chipirones, tad vidéja izméra un arí pavisam lieli kalmári calamares.
Kalmárus, atkaríbá no valsts, dazádi médz pagatavot. Pieméram, kalmárus var grillét, pasniegt ar makaroniem, apcept ellá, pievienot dazádám mércém, kalmárus var arí vienkársi pasniegt ar majonézi vai ketcupu, citronu sulu, olívellu, sojas mérci u.t.t.

Ko tad tádu satur kalmári? Sáksu ar to, ka tie ir liesi- 100 g satur tikai 80,40 kcal.

 Kalmáru vitamínu klásts:NutrienteCantidadNutrienteCantidad
Ácido fólico añadido0 ug.Vitamina A77,03 ug.
Alfa caroteno0 ug.Vitamina B10,07 mg.
Alfatocoferol0 mg.Vitamina B121,31 ug.
Beta caroteno0 ug.Vitamina B20,15 mg.
Beta criptoxantina0 ug.Vitamina B37,04 mg.
Betacaroteno0 ug.Vitamina B50,50 ug.
Betatocoferol0 mg.Vitamina B60,03 mg.
Caroteno0 ug.Vitamina B70 ug.
Deltatocoferol0 mg.Vitamina B95,12 ug.
Folatos alimentarios5,12 ug.Vitamina C0 mg.
Gammatocoferol0 mg.Vitamina D0,00 ug.
Niacina preformada4,02 mg.Vitamina E2,70 mg.
Retinol77,03 ug.Vitamina K0,07 ug.
Tocoferoles totales0 mg.

No minerálvielám:

Aluminio0 ug.Fósforo190 mg.
Azufre0 mg.Hierro0,32 mg.
Bromo0 ug.Yodo64 mg.
Calcio144 mg.Magnesio37,84 mg.
Zinc1,08 mg.Manganeso0,04 mg.
Cloro0 mg.Níquel0 ug.
Cobalto0 ug.Potasio280 mg.
Cobre0,59 mg.Selenio44,80 ug.
Cromo0 ug.Sodio110 mg.
Flúor

Skiet, ka tulkot nevajag, viss skiet daudz maz saprotams ))

Ká ar holesterínu? Nu, katrá ziná mazák neká, piem., olám. Kalmárs satur   167,50 mg holesterína (olám bija 250).

Bet nu atgriezos pie receptes.Lai pagatavotu kalmáru savá tinté, nepieciesams:

- 1 kg kalmáru,
- 1 tomáts,
- 1 sípols,
- páris kiploka daivas,
- sausais baltvíns,
- saldá paprika,
- nedaudz ella,
- kalmára tinte (izmantoju 2 pacinas),
- sáls,
- zivju buljons,
- sáls péc vajadzíbas


Kalmára tinte nopérkama zivju stendos, saldétavá. Maksá nedaudz pári 1 eiro.Kalmáriem iznem plastikai lídzígo "asaku" (patiesám nezinu ká to pareizi sauc). Péc tam nogriez kalmáram "keskas", kas atrodas starp kájám un kalmára gareno dalu. Te bildíté jau iztíríts kalmárs- sanák, ka tam ir 2 dalas- astítes un "rumpítis".


Kastrolí uzkarsé ellu. Pievieno sasmalcinátu sípolu un cepj, lídz tas paliek caurspídígs. Tad pievieno paprikas pulveri.
Kad sípoli zeltaini, pievieno sagrieztu tomátu un maisot apcepj to.
Jágatavo buljons, kurá várísies kalmári, tapéc pievieno baltvínu, buljonu un kalmáru tinti.
Lúk, buljons gatavs!
Kad buljons sák váríties, pievieno gabalos sagrieztus kalmárus
Nedaudz apmaisot, vára kalmárus aptuveni 3 minútes, lidz tie gatavi.
Gatavs!Lej dzilajos skívjos un pasniedz vai nu ar rísiem, vai éd tápat!

¡ Buen provecho !

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru