svētdiena, 2012. gada 15. jūlijs

Citronu limonáde "Prieks, kur tu rodies"


Vienkársa un super garda limonáde pasas rokám taisíta- bez konservantiem un galvenais- sármaina (ja pievieno stéviju).

Nepieciesams:

- 8 citroni,
- saldinátájs ( ja liek cukuru, tad uz so daudzumu parasti aiziet 1/2 glázes, tacu es lieku stéviju- man sanáca 5 mérkarotítes),
- 1/2 gláze údens,
- 2 l gázéta údens (var arí negázéto),
- ledus (ja vélas un cik daudz vélas)

Pagatavosana:

Sablenderé ledu, pievienojot údeni un sablenderé. Tad lej citronu sulu (es liku kopá ar sablenderétajám séklinám) un turpina blenderét. Pievieno stéviju péc garsas un gatavs!
Ja izmanto ká saldinátáju cukuru, tad cukuru izskídina údení nedaudz uzkarséjot.

Prozit!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru