pirmdiena, 2012. gada 9. jūlijs

Sviesta pupinas ar olu un ansoviem


Man skiet, ka sviesta pupinas ir viens no gardákajiem dárzeniem. Soreiz sviesta pupinas ar ansoviem un olu.

Nepieciesams:

- sviesta pupinas,
- ola,
- páris ansovi (konservéti ellá)
- sáls,
-pipari,
- olívella extra virgen,
- vínogu vína etikis vai citrona sula

Pagatavosana:

Sviesta pupinám nogriez abus galus un sagriez páksti 2-3 dalás (atkaríbá péc pupinas izméra). Novára vai tvaicé pupinas (es parasti tvaicéju). Ja vára, nokás.
Novára olu, lai tá bútu míksta (kádas 3 minútes- atkarígs péc olas izméra). Ieliek aukstá údení un noloba.
Ansovus nomazgá zem tekosa auksta údens( lai noiet nost lieká sáls) un noslauka virtuves dvielí. Tad síki sagriez.
Liek skívjos pupinas, párlej ar mérci (olívella+ citonu sula vai vínogu etikis+ sáls+ piparí+ ansovi), párgriez olu uz pusém un gatavs!

¡ Buen provecho!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru