ceturtdiena, 2013. gada 23. maijs

Sálie kirbja placenisi


Drosi- kirbis ir viens no ejosákajiem dárzeniem maná racioná. Es gan nevaru pateikt so brínumaino kirbju skirni, jo vismaz lielveikalá "Mercadona"  kirbjus tirgo vienkársi ká kirbjus, bez nekádám norádém par skirni, tik vien ká pieminéta izcelsmes valsts. Arí dárzenu nodalas párdevéji raustíja plecus un neko nemácéja pateikt par kirbju skirni. 
Bútíbá kirbji nekad man nav garsojusi, nu vismaz Latvijá es tos neédu, jo tiem bija táda pliekana garsa un "normáli" tie garsoja tikai konservétá veidá. Tádél arí Spánijá ilgu laiku kirbjus nepirku, bet kad nopirku, man patrápíjás TIK garsígs, ka viená ráviená notiesáju svaigu. Tá arí aizsákás mana draudzíba ar kirbi.
Ja 2-3 gadus "Mercadona" párdeva mazos, spilgti oranzos, gitárveida kirbísus, kuriem bija izteikti rieksaina garsa un kuri bija tik cieti, ka tos skaldíju ar cirvíti (já, tiesám, es nepárspíléju), tad péc tam tos nomainíja vietéjie, spánu kirbji, kas péc skata bija tádi pasi, bet ne tik saldi, riekstaini. Tie bija arí míkstáki un varéja tos normáli sagriezt, tacu svaigá veidá tie bija tomér salídzinosi pliekani un labi garsoja tikai apstrádáti.
Nu jau kádu laiku parádíjusies tie pasi gitáras formas kirbísi, kas nák no Senegálas. No árpuses tie ir zalgani- oranzígá krásá, cieti, bet ne tik loti ká Ekvatoras kirbísi. Ekvadoras kirbísi ir izteikti saldi un no tiem sanák visvisádi super gardi édieni.
Biezi vien, kad jásteidzas vai vienkársi nezinu kádu édienu taisísu no kirbja, nemu un ietinu kirbíti follijá un lieku krásní. Péc tam iznemu míkstumu un tad top édiens, ko attiecígajá brídí gribas visvairák. Soreiz sagribéjás sálos plácesnísus. Nu debeskígi.

Vagadzígs:

- ~600 g kirbja,
- 100 g rívéts siers,
- ~50 g milti (nému pilngarudu),
- 1 neliela ola,
- sáls,
- pipari,
- nedaudz taukvielas cepsanai ( man uz so daudzumu édamkarote kokriekstu ella)

Pagatavosana:

Man bija puse kirbísa, kas svéra 600 g. Ietinu to follijá un cepeskrání ieksá. Cepu 220 grádos aptuveni 25 30 minútes.
Tad masu atdzesé, pievieno miltus, olu, sieru, sáli, piparus un labi samaisa. 
Panná liek ellu, veido plácenísus un cepj no abám pusém kamér gatavi. 
Loti labi garso tápat bez neká, ká arí ar kréjumu (jogurtu, ceso batido..), brúklenu ieváríjumu (tas nekas, ka sálie plácenísi).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru