pirmdiena, 2013. gada 6. maijs

Melnie rísi ar olívellu


Sie nav ar sépijas vai kalmára tinti krásoti rísi, tie vienkársi ir jau no dabas melni. Viennozímígi orgoleptisks produkts vai vienkársi sakot produkts, kas édams ar visám manám.
 Melnajiem rísiem ir piesátináta garsa un lai arí visi rísi garso péc rísiem, siem ir tádi izteikti rísíga garsa un noteikti patiks eksotisko garsu cienítájiem, gardéziem un visiem tiem, kam patík sátígi un  veselígi paést. 
Ir dazádi veidi ká pagatavot melnos rísus un te táds slinkais variants, kad praktiski nekas netiek likts klát. Tik vien ká labas kvalitátes olívella un nedaudz júras sáls.
Ká garso? Lieliski!

Vadzígs:

- melnie rísi,
- údens,
- sáls, 
- olivella virgen extra

Pagatavosana:

Melnos rísus vára údens  proporcijá 1 :3 (údeni vajag nevis divreiz, bet  3 x vairák). Rísus vára 40- 45 min., lídz tie míksti. Pievieno sáli, olívellu un gatavs!
Par melno krásu runájot nezinu, kádél daudziem tá skiet édienos baisa. Provincé, kurá es dzívoju, melnie rísi ir ípasá ciená- mums ir tradicionálás melno rísu paeljas (paella), kur tiek nemti gan meltie rísi vai arí tikai balti un tad tos  pagatavosanas laiká speciáli kráso ar sépijas vai kalmára tinti, lai paella sanáktu skaisti melná krásá. 
Bilde no interneta un vairák par to var palasít SEIT

Saskaná ar legendu, savu nosaukumu Nerone rísi ieguvusi par godu seno romiesu dievam Neronam.
Rísus várot, údens iekrásojas. Ja várísanás laiká pievieno klát vél kádas sastávdalas, iekrásojas arí tás.
Beigás rísi iegúst nedaudz violetu nokrásu. 
Péc garsas tie ir mazliet iesaldas garsas un pikanti aromátiski, un lídzígi ká pilngraudu rísi, tie ir kraukskígas struktúras.
Pieméroti visu édienu veidiem, tai skaitá arí desertiem.
Nerone (melno) rísu dzimtene ir Kína. Senajá Kíná, saskaná ar kíniesu tradícijám, rísi tika aizliegti "parastajiem" cilvékiem. Tos kultivéja un patéréja tikai imperators, tádél malnos rísus sauca par Imparatora rísiem. Tika uzskatíts, ka savu ípasíbu dél melnie rísi spéj sagabát jauníbu un sniedz baudu.
Tiesám, melnajos rísos ir viss, lai saglabátu jauníbu:
-sís skirnes rísi satur 4 x vairák dzelzs ká jebkuri citi rísi,
- stiprina sirds un asinsvadu darbíbu,
- tie ir antioksidanti,
- satur daudz silíciju (stiprina kaulus, matus, nagus),
- novérs kapiláru trauslumu (varikozas vénas, hemaroídus)
u.c.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru