pirmdiena, 2013. gada 6. maijs

Seppia in zimino (sépija spinátu mércé)


Sépija ir garda júras velte, kas ir neatnemama sastávdala Vidusjúras virtuvé. 
Sépija atskiríbá no kalmára un astonkája, ir nedaudz skrimslaina un tas ir tas ípasais, kas ir sépijá. Né, sépijas gala nav skrimslis, bet édot táda sajúta, it ká tas bútu skrimslis.
Soreiz gatavoju sépiju ar spinátiem, jo maná mazdárziná spináti un mangolds saaugusi uz nebédu. Itáli sádi pagatavotu édienu sauc seppia in zimino, bet spáni saka- sepia con espinacas. 
Ediens sanák garsígs un aromátisks, un te var arí variét, piem., sépijas vietá likt kalmáru, bet spinátu vietá mangoldu.
Páréjos dárzenus var arí nepievienot, bet es esmu dárzenu míle :)
Ká gatavot soli pa solim, fotorecepti skatít TE

Vajadzígs : (4 pers.)

- 600 g sépija,
- 1 sípols,
- 1 liels selerija káts,
- 2 kiploka daivas,
- sauja pétersílu,
- 400 g cietu tomátu,
- 3 é.k. olívellas,
- 1 dl baltvíns, sausais,
- 500 g spináti vai mangolds,
- 2-3 majorána zarini
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Iztíra sépiju. To tíra lidzigi ká kalmáru. Tad nomazgá un sagriez.
Sagriez sípolu, selerijas kátu, kiploka daivu, pétersílus.
Tomátus nomizo un iznem tiem séklas. Sagriez.
Dárzenus apcepj ellá, pievieno sépiju.
Kad sagrieztá sépija jau palikusi smuki balta un piepútusies (tas notiek diezgan átri), pievieno sáli, vínu un gaida, lai iztvaiko. Svarígi ir sáli likt nevis sákumá, bet kad sépija palielinájusies apjomos, citádi tá bús cieta. 
Tam pievieno tomátus, uzliek váku un turpina 15- 20 min. sautét.
Pa to laiku noblansé spinátu lapas (es tás negriezu), ká rezultátá lapas saplok.
Tad pievieno spinátu lapas sépijai, ja nepieciesams, pievieno vél sáli un 10- 15 min. sauté visu kopá ik pa laikam apmaisot. Ja nepieciesams, pievieno nedaudz údens un ideálajá gadíjumá arí sépijas buljonu, ko iznem sépijas tírísanas laiká (táds ká tumsas krásas maisins). Sis sépijas "bujons" no pasas sépijas édienam piedod super labu garsu.
Beigás édienu aromatizé ar pipariem un majorána lapinám.
Pasniedz karstu.


Spináti un mangolds maná dárzá tika iestádíti pagájusá gada kaut kur oktobrí. Labi augot ziemá, teica dárznieks. Nu ko, gaidíju visu ziemu- mazie stádini nedaudz paaugás, salapoja, un tad burtiski páris dienás káds vinus apéda, izcaurumojot lapas tá, ka neká édama vairs nepalika. Ará stádus nerávu, domáju, lai paliek ká ir. Visu ziemu stádi bija tádi nekádi - izauga páris jaunas lapas, bet galígi negribéja kuplot.Un tad péksni apríla vidú sákás straujss augsanas process, pat i nepamaníju, ka páraug. Pilnbriedá viena stáda nováktás lapas svéra pári kilogramam.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru