svētdiena, 2013. gada 26. maijs

Tomátu saláti ar kiploku, olívém un oregano
Tomátu saláti ar kiploku un oregano músu gimené tiek diezgan biezi celti galdá. Táda ísta Vidusjúras garsa un mums garso.
Bildé redzamie tumsás krásas tomáti ir kumato tomáti- esmu tos LOTI iecieníjusi- tá ir táda párbaudíta vértíba ar garantiju, ka tie vienmér garso péc ístiem tomátiem.
Vél, par tomátu salátiem ar kiploku runájot lasíju, ka tie samazina apetíti :) Bet ne jau tádél tie iecieníti músu gimené :))
Lai sanáktu pavisam gardi, soreiz pievienoju arí marinétas olíves, recepte SEIT , kas ideáli sapas ar siem salátiem, bet tik pat labi var pievienot "parastás" olíves no burkas vai vispár nepievienot olíves. Tá vai sitádi- visádi sanák garsígi.

Vajadzígs:

- 2 tomáti,
- 2 kiploka daivas,
- téjkarote oregano
- skipsna sáls,
- vínogu vína etikis,
- olívella virgen extra,
- páris olíves

Pagatavosana:

Sagriez tomátus. Nomizo kiploka daivas un síki tás sagriez. Pievieno sáli, oregano, olívellu, vínogu etiki, olíves un samaisa. Ja izmanto marinétas olíves, tad ellu un etiki var nepievienot, bet gan izmantot mérci, kurá marinéjás olíves, kas ir  (olíves+ kiploks+ oregano+ olívella+ vínogu vína etikis).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru